Proti COVID-19 pomáháme v ČR i ve světě | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Proti COVID-19 pomáháme v ČR i ve světě

Publikováno dne 01.06.2020

Přehled výsledků a aktivit UNICEF proti pandemii a jejím dopadům na děti v České republice i ve světě.

UNICEF pracuje prostřednictvím vlastních poboček a pracovníků ve 193 zemích světa, včetně oblastí, kde jiné organizace nemohou nebo nechtějí působit. Proti šíření COVID-19 bojujeme všude tam, kde ohrožuje životy dětí a jejich rodin. Od prvopočátků šíření nákazy úzce spolupracujeme s předními vědci a odborníky, se Světovou zdravotnickou organizací a s dalšími partnery v jednotlivých zemích na zastavení přenosu viru a udržení dětí a jejich rodin v bezpečí.

UNICEF v České republice

V České republice jsme během pandemie koronaviru průběžně informovali o vyvíjející se situaci, zejména o dopadech a vlivu pandemie a souvisejících opatření na české děti.

Anketa Jak zvládáte nouzový stav? probíhala od neděle 22. března do čtvrtka 26. března 2020 a zúčastnilo se jí 1033 respondentů. Anketa ukázala na problémy, které nouzový stav obnáší, ale také na to, co pozitivního nouzový stav českým rodinám přinesl.

8. dubna 2020 připravili pracovníci UNICEF ČR balíčky s ochrannými a hygienickými potřebami pro nejvíce potřebné rodiny žijící v okresech s nejvyšší nákazou COVID-19.

Hmotná pomoc v celkové hodnotě 421.407 Kč byla ve spolupráci s místní samosprávou distribuována nejpotřebnějším rodinám s dětmi v Uničově, Litovli, Litoměřicích, Českém Krumlově a na Domažlicku. S distribucí pomohla také iniciativa PILOTI LIDEM, konkrétně pilot Vít Novák. 

  • Prostřednictvím organizace Dignity Restoring Hope jsme dodali hygienické balíčky také k 107 dětem cizinců v pobytových centrech v Kostelci nad Orlicí a v Havířově.
  • Zřídili jsme dočasnou výdejnu dětských roušek a hygienických potřeb v prodejně UNICEF (Rytířská 31, Praha)
  • Realizovali jsme výzkum Mladé hlasy 2020: České děti v nouzovém stavu.

Výzkum, který probíhal ve dnech 9. 4. – 16. 4. 2020, pracuje s reprezentativním vzorkem dětské populace ve věku 9 – 17 let a umožňuje segmentaci dle geografických a demografických kritérií. Výsledky výzkumu s konkrétními doporučeními, kterým oblastem věnovat zvýšenou pozornost, předal UNICEF ministerstvům a institucím, které se v České republice situací dětí zabývají.

UNICEF ve světě

Globální výsledky pomoci UNICEF během pandemie COVID-19 (zdroj):

  • V rámci osvěty jsme oslovili více než 1,6 miliardy lidí s informacemi o zásadách prevence
  • Zajistili jsme dodávky hygienických potřeb pro více než 12 milionů lidí
  • O zásadách prevence šíření nákazy jsme proškolili 308 231 místních zdravotníků a dobrovolníků
  • Zajistili jsme nejnutnější zdravotní péči pro 10,9 milionů žen a dětí
  • Vyléčili jsme z podvýživy 464 347 dětí do 5 let
  • Podpořili jsme domácí vzdělávání více než 79 milionů dětí
  • Poskytli jsme psychosociální pomoc 830 987 dětí, rodičů a pečovatelů

UNICEF bojuje proti koronaviru na několika úrovních: dodává hygienické, ochranné a zdravotnické potřeby do nemocnic, pracuje na zmírnění vedlejších důsledků pandemie, šíří osvětu o zásadách prevence nákazy a snaží se zajistit dostupnost ochranných osobních pomůcek pro zdravotníky v první linii. 

UNICEF od prvopočátků šíření nákazy úzce spolupracuje s WHO a s dalšími partnery v jednotlivých zemích na zastavení přenosu viru a udržení dětí a jejich rodin v bezpečí. Od počátku epidemie UNICEF dodal více než 4,27 milionu ochranných rukavic, 573 300 chirurgických roušek, 98 931 respirátorů N95, 156 557 ochranných plášťů a 12 750 ochranných brýlí na pomoc zasaženým zemím v boji proti pandemii.

Komunitní dobrovolník říší osvětu o zásadách prevence v táboře pro vnitřně vysídlené obyvatelstvo ve městě Juba v Jižním Súdánu.
© UNICEF/Chol
V rámci prevence šíření nákazy v DRC Kongo UNICEF instaloval stanice na mytí rukou.
© UNICEF/Desjardins

Ochranné a hygienické pomůcky jsme distribuovali také do nejvíce zasažených zemí v Evropě.

30. března UNICEF doručil do Itálie dodávku humanitární pomoci pro zdravotníky v první linii. 37 palet ochranných pomůcek obsahuje především roušky, ochranné rukavice, obleky, brýle, pláště a teploměry, které budou přepraveny do nejvíce vytížených nemocnic.

14. dubna distribuoval UNICEF do těžce zkoušeného Španělska ochranné potřeby a zdravotnický materiál, mj.  418 000 roušek, 1 050 000 ochranných rukavic a 100 000 testovacích souprav.

14. dubna 2020: UNICEF dodal do Španělska ochranné potřeby a zdravotnický materiál.
30. března 2020: Dodávka 37 palet s ochrannými a hygienickými potřebami do Itálie.

Okamžitě jsme se zapojili také do osvětové kampaně a prostřednictvím tradičních i nových médií jsme šířili informace o zásadách správné hygieně a možnostech prevence nákazy.

Webová stránka UNICEF COVID-19 se stala jedním z prvních zdrojů informací pro rodiče, učitele a další jednotlivce, kteří hledají včasné, spolehlivé a aktualizované informace. UNICEF je na mezinárodní úrovni druhým nejcitovanějším zdrojem po WHO.

Šestiletá Dareen v umývárně ve škole v Jordánsku, kde UNICEF rozvíjí programy na prevenci šíření koronaviru.
©UNICEF/Matas

Prioritou UNICEF zůstává i nadále pomoc a posílení místních kapacit v krizových oblastech, ve válečných zónách a nejchudších zemích světa, kde není k dispozici pitná voda, dostatečné hygienické zázemí, léky a odpovídající lékařská péče. 

Navzdory bezpečnostním, ekonomickým, personálním i logistickým výzvám pandemie COVID-19 zůstáváme v krizových oblastech a pomáháme zranitelným dětem žijícím v chudobě a ve válkou rozvrácených zemích.

I v těch nejodlehlejších oblastech budujeme zdroje pitné vody a hygienického zázemí. Ukazujeme dětem, jak si správně mýt ruce, a vzděláváme komunity o tom, jak se mohou chránit před nákazou. Pokračujeme v léčbě podvýživy i v očkovacích programech proti smrtelným nemocem. Pomáháme dětem, aby mohly pokračovat ve vzdělání. Posílili jsme hygienická opatření ve zdravotnických a výživových centrech a proškolili místní zdravotníky o zásadách prevence. 

Navzdory pandemii UNICEF pokračuje ve zdravotnické pomoci nejmenším dětem, kam patří také podpora klokaní péče. Ta spočívá v přikládání předčasně narozených miminek k tělu matky, dokud novorozenci nemají dostatečnou váhu.
© UNICEF/Dejongh
16. března: dobrovolný zdravotník dezinfikuje školní třídu pro vnitřně vysídlené děti ve městě Atme v Sýrii.
© UNICEF

Podpořit terénní programy zaměřené na prevenci šíření COVID-19 a na ochranu dětí před důsledky pandemie je možné prostřednictvím tohoto formuláře nebo převodem na účet číslo 11771177/0300 (variabilní symbol 824).

Děkujeme za jakoukoliv podporu. 

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: