Zdraví | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

hero image

Pro každé dítě: zdraví

Zdraví

Přístup k lékařské péči a očkování

V nejchudších zemích a krizových oblastech světa děti nemají přístup ani k základní lékařské péči. Více než 30 milionů dětí ve světě stále ještě není očkováno z důvodu nedostatku očkovacích látek, špatného vybavení zdravotních center nebo nedostatečné informovanosti rodičů. Během prvního roku života ve světě umírá každoročně celkem 2,6 milionu novorozenců na banální nemoci, udušení a infekce. Správnou a včasnou léčbou je možné všem těmto tragédiím zabránit.
90,3 % částky jde na přímou pomoc dětem
90,3 %
diagram
  • 90,3 %
    Přímá pomoc dětem a podpora programů
  • 5,6 %
    Provoz a management
  • 4,1 %
    Investice, fundraising a koordinace

Jak pomáhá UNICEF?

V rámci očkovacích programů UNICEF chrání děti proti šesti smrtelným dětským nemocem: spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně. Každý rok se díky očkování podaří zachránit životy více než 3 milionů dětí. V krizových oblastech UNICEF také zřizuje zdravotnická centra, dodává léky a potřebné vybavení, školí místní zdravotníky a šíří osvětu o odpovědném rodičovství.

support