O nás | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

hero image

UNICEF: Pro každé dítě

UNICEF ve světě

  • UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde 89,3 % ze získaných prostředků. Veškeré aktivity UNICEF po celém světě naleznete na www.unicef.org.
  • Založen byl v roce 1946, původně jako Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (United Nations International Children’s Emergency Fund) pro pomoc dětem, postiženým 2. světovou válkou. Od roku 1953 se UNICEF, již pod názvem United Nations Children’s Fund, stal trvalou součástí Organizace spojených národů, specializovanou na programovou pomoc strádajícím dětem celého světa a na krizovou pomoc v situacích katastrof. Původní zkratka UNICEF zůstala zachována.

Kde UNICEF pomáhá

Náš příběh

1946
2. světová válka

Správa Spojených národů pro pomoc a obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration - UNRRA) zakládá Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci (United Nations International Children’s Emergency Fund) na pomoc dětem zasaženým 2. světovou válkou.

Dne 11. prosince 1946 vzniká usnesením Valného shromáždění OSN Dětský fond OSN (UNICEF).

1949
První pohlednice UNICEF

V nákladu čtyř tisíc kusů je vydána první pohlednice UNICEF. Namalovala ji tehdy sedmiletá Jitka Samková z poválečného Československa jako poděkování UNICEF za potravinovou pomoc.

Obrázek z Československa tak stál na počátku desítek milionů prodaných blahopřání, která dodnes pomáhají zajistit výživu, léky nebo školní pomůcky dětem po celém světě.

1950
Rozšíření mandátu mimo EU

Valné shromáždění OSN rozšiřuje mandát UNICEF a zdůrazňuje potřebu pomáhat dětem mimo Evropu.

1953
UNICEF agenturou OSN

UNICEF se stává stálou agenturou OSN. Slova ‘International’ a ‘Emergency’ jsou z oficiálního názvu vypuštěna, ale zkratka UNICEF je zachována.

1957
Výživové programy UNICEF

UNICEF zahajuje první výživové programy a školí nejchudší komunity v pěstování zeleniny, správě rybníků, chovu drůbeže a hospodářských zvířat a šíří osvětu o zásadách správné výživy.

1965
Nobelova cena za mír

Dětskému fondu OSN - UNICEF je udělena Nobelova cena za mír za „podporu bratrství mezi národy“.

1988
Výzkumné centrum UNICEF - Innocenti

Ve Florencii bylo založeno mezinárodní specializované Výzkumné centrum UNICEF – Innocenti, jehož úkolem bude v následujících letech provádět relevantní výzkum v oblasti ochrany života dětí.

1989
Úmluva o právech dítěte

159 členských států OSN přijímá Úmluvu o právech dítěte.

Od té doby ji s výjimkou USA ratifikovaly všechny státy světa a stala se tak nejrozšířenější smlouvou deklarující lidská práva v celé historii.

1990
Světový summit pro děti

UNICEF uspořádal v New Yorku Světový summit pro děti, na kterém se konalo tehdy největší setkání čelných představitelů států, kteří se zavázali k plnění cílů na zlepšení kvality života dětí na celém světě do roku 2000.

Hlavním výsledkem Světového summitu bylo společné podepsání Světové deklarace o přežití, ochraně a rozvoji dětí (World Declaration on the Survival, Protection and Development of Children).

1994
Škola v krabici

UNICEF ve spolupráci s UNESCO vynalézá a distribuuje Školu v krabici jako nástroj na podporu nepřetržitého vzdělávání dětí v humanitárních krizích.

2002
Valné shromáždění OSN

Zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN - první věnované výhradně dětem - hodnotí pokrok v plnění cílů stanovených na Světovém summitu pro děti v roce 1990.

2012
Iniciativa IATI

Transparentnost a odpovědnost ve vztahu k veřejnosti jsou základními principy, jimiž se UNICEF řídí ve všech svých aktivitách. UNICEF se připojuje k dobrovolné mezinárodní iniciativě IATI (International Aid Transparency Initiative), jejímž cílem je zvýšit transparentnost rozvojové pomoci a humanitárních zdrojů, včetně poskytování dostupných a srozumitelných informací. Členstvím v IATI se neziskové organizace zavazují k transparentnímu vykazování veškeré své činnosti, jež je každoročně monitorována a hodnocena.

2014
Platforma RapidPro

UNICEF uvádí na trh první verzi RapidPro – otevřenou platformu pro sdílení údajů, která může vládám poskytovat rychlé a důležité informace v reálném čase a propojovat komunity se záchrannými službami.

2019
30 let Úmluvy o právech dítěte

UNICEF oslavil 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989.

V rámci oslav tohoto výročí se 20. listopadu rozsvítilo hlavní město Praha modře. Kromě Petřínské rozhledny a Tančícího domu se rozsvítily také ikonické světové objekty, jako je Pantheon v Paříži, Akropolis v Athénách, skalní město Petra v Jordánsku nebo Empire State Building v New Yorku.

Milníky

Zásady práce UNICEF

UNICEF Česká republika

Posláním Českého výboru pro UNICEF je prosazování Úmluvy o právech dítěte, osvětová a vzdělávací činností a získávání finančních prostředků pro zajištění dlouhodobých programů pomoci dětem v nejchudších zemích světa a humanitární pomoci v situacích přírodních katastrof a válečných konfliktů.

Vyslanci dobré vůle

person

„Na práci UNICEF mi je sympatické, že je neokázalá, ale přitom velmi účinná a maximálně respektuje místní podmínky a kulturu. Za velkou prioritu považuji vzdělání a věřím, že s naší pomocí se ho podaří zpřístupnit všem dětem na světě.“

Jitka Čvančarová
Herečka
person

„Viděl jsem UNICEF v terénu - vím, jak pomáhá a jak důležité je to pro záchranu života dětí. Pro mě osobně je velmi důležité vědět, že se pomoc skutečně dostává k potřebným. A to jak nejrychleji to jde a s minimálními náklady.“

Patrik Eliáš
Hokejista
person

"V Sierra Leone ve výživovém centru poblíž města Makeni jsem byl svědkem toho, jak roční podvyživená holčička dostává terapeutickou výživu Plumpy'Nut – směs na bázi arašídové pasty nejenom zachraňuje dětské životy, ale dětem také moc chutná."

Michal Viewegh
Spisovatel

Nenašli jste, co hledáte? Prohlédněte si časté dotazy.