Ochrana dětí | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

hero image

Pro každé dítě: ochranu

Každé dítě má právo na dětství

Dětství je výjimečným obdobím lidského života, které si zaslouží zvláštní ochranu. UNICEF podporuje Úmluvu o právech dítěte, která prosazuje rovné příležitosti pro všechny děti bez ohledu na to, kde žijí. Kvůli extrémní chudobě vykonává 152 milionů dětí po celém světě dětskou práci, aby zajistily obživu sobě i svým rodinám. Chudoba často nutí zoufalé rodiny provdávat své dcery v dětském věku, protože se o ně už nedokážou postarat. Každý rok se v dětském věku provdá 12 milionů dívek. Ve válečných konfliktech po celém světě jsou děti unášeny a zneužívány jako dětští vojáci. Aktuálně je do probíhajících konfliktů po světě zapojeno přibližně 300 000 dětských vojáků.
90,3 % částky jde na přímou pomoc dětem
90,3 %
diagram
  • 90,3 %
    Přímá pomoc dětem a podpora programů
  • 5,6 %
    Provoz a management
  • 4,1 %
    Investice, fundraising a koordinace

Jak pomáhá UNICEF?

UNICEF zajišťuje registraci dětí při narození, poskytuje pomoc zneužívaným dětem a šíří osvětu o riziku předčasných sňatků a těhotenství, včetně prevence HIV/AIDS. Ve válečných oblastech UNICEF šíří osvětu o nebezpečí nevybuchlé munice. Vyjednává také demobilizaci dětských vojáků a pomáhá jim se začleněním do společnosti. Osvětou působí i na odstranění škodlivých tradic, jako je ženská obřízka.

support