UNICEF ČR | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

hero image

UNICEF Česká republika

Po 2. světové válce UNICEF dodával dětem v Československu sušené mléko, léky, vitamíny a základní potraviny. V roce 1991 se do Česka vrátil natrvalo jako organizace s mezinárodním prvkem – Český výbor pro UNICEF.

Naše práce je vedena přesvědčením, že každé dítě má právo na zdraví, na život, přiměřenou výživu, na vzdělání, ochranu před konflikty, týráním a jakýmkoliv zneužíváním a vykořisťováním. Věříme ve svět, ve kterém může každé dítě rozvíjet svůj potenciál a být platným členem své komunity. Na lepším světě pro děti pracujeme každý den.

Podporujeme výchovu dětí k lidskosti a humanitě

Pořádáme besedy a přednášky pro žáky a studenty základních, středních a vysokých školy, zaměřené na osvětu o rozvojových problémech a představení terénních programů UNICEF. Zapojujeme do pomoci dětem dobrovolníky a dobrovolnice ze škol po celé České republice. V rámci projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě podporujeme zapojení dětí a seniorů do šití panenek pro UNICEF. Ve spolupráci se Středočeským krajem každý rok pořádáme soutěž Miss panenka junior a Miss panenka senior.

Panenky pro UNICEF šijí dobrovolníci po celé České republice – děti, dospělí i senioři. UNICEF poté nabízí panenky k adopci za jednotnou cenu 600 Kč. Tato částka zajistí očkování proti šesti smrtelným nemocem pro jedno dítě.

Nasloucháme názorům dětí

Zaměřujeme se na monitoring dodržování Úmluvy o právech dítěte v ČR v obecné rovině a také na osvětovou činnost ve vztahu k široké i odborné veřejnosti.

Součástí této činnosti je realizace výzkumů Mladé hlasy, které mapují současnou situaci a potřeby českých dětí. Výzkum je založen na reprezentativním vzorku dětské populace, vytvořeném podle věku a pohlaví dítěte, vzdělání rodičů, regionu a velikosti místa bydliště, a pracuje s daty získanými během osobních rozhovorů s dětmi v jejich domácím prostředí.

V uplynulém roce jsme například realizovali výzkum Mladé hlasy 2020: Děti v nouzovém stavu, jehož smyslem bylo umožnit českým dětem vyjádřit svůj názor na situaci, které postihla Českou republiku, a na konkrétní změny, které pandemie přinesla do života jejich rodin.

Tisková konference UNICEF ČR k výsledkům výzkumu Mladé hlasy 2017, který byl realizován ve spolupráci s agenturou STEM/MARK.

Zasazujeme se za správná rozhodnutí ve prospěch dětí

V rámci naší činnosti se intervenujeme za správná rozhodnutí ve prospěch dětí. Dlouhodobě se zasazujeme o zřízení institutu dětského ombudsmana. Pořádáme odborné semináře v Parlamentu ČR. V rámci každoročních oslav Světového dne dětí upozorňujeme na nutnost dodržování dětských práv u nás i ve světě.

Ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba vystoupila na semináři České děti: Jak jsme na tom?, který se konal 7. listopadu 2018 v Parlamentu ČR.

Pomáháme během krizových situací

Během krizových situacích reagujeme na aktuální potřeby dětí v České republice. V reakci na pandemii COVID-19 jsme publikovali rady pro rodiče, jak s dětmi o nákaze mluvit. Ve spolupráci s městskou samosprávou jsme distribuovali hygienické balíčky s dětskými rouškami pro potřebné rodiny v nejvíce zasažených okresech. Během druhé vlny epidemie jsme zveřejnili doporučení, jak chránit děti v online prostředí. Podílíme se také na projektu Počítače dětem, který potřebným dětem v Česku usnadňuje distanční výuku.

8. dubna 2020 připravili pracovníci české pobočky UNICEF hygienické balíčky s dětskými rouškami, které byly distribuovány potřebným rodinám v okresech s nejvyšší nákazou COVID-19.

Podporujeme vytváření měst přátelských k dětem

Na tom, v jakém prostředí děti žijí, opravdu záleží. Smyslem projektu měst přátelských k dětem (Child-Friendly Cities Initiative) je motivovat obce a města k tomu, aby při svém rozhodování zohledňovaly také práva a potřeby dětí a vytvořily vstřícné prostředí, kde děti mohou zdravě a bezpečně rozvíjet své schopnosti a přímo se podílet na oblastech, které se jich týkají.

V pilotní fázi jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci na projektu Město přátelské k dětem s městem Český Krumlov a věříme, že konkrétní výsledky budou inspirací také pro ostatní české municipality.

Zapojujeme dárce, příznivce, firemní i institucionální partnery

Posláním UNICEF je pomáhat tam, kde je situace dětí nejvážnější. Získané prostředky proto alokujeme na základě konkrétních, jednoznačných kritérií: chudoby obyvatelstva a dětské úmrtnosti v dané zemi. Díky tomu se mohou naši dárci, příznivci a partneři zapojit do pomoci dětem, které ji právě teď potřebují nejvíce. Jejich podpora zajišťuje tisícům dětí v nejchudších zemích a krizových oblastech pitnou vodu, výživnou stravu, přístup k lékařské péči, možnost chodit do školy, rozvíjet se a hledět do budoucnosti s nadějí. Děkujeme!

Výkonná rada UNICEF ČR

Růžena Šimberská – předsedkyně (odborník na PR a práva dítěte)

Margita Fuchsová – místopředsedkyně (emeritní velvyslankyně ČR v Ghaně a dalších 9 přiakreditovaných zemích) 

Vít Bělohradský (televizní a filmový kameraman, režisér a producent, spoluzakladatel společnosti FRMOL production)

Jiří Cívka (Senior PR Manager CZ & SK AXA Česká republika)

Jan Jirák (mediální teoretik, překladatel a publicista působící mj. na FSV UK v Praze a na Metropolitní univerzitě Praha)

Anna Marková (společník a jednatel společnosti ARSAKTA) 

Kateřina Tučková (Research Director v komunikační agentuře McCann Praha)

Revizní komise

Petr Soukup (Managing Partner PR agentury Stance Communications)

Miloslava Nováková (ředitelka Corporate Affairs pro Česko a Slovensko v mediální skupině MAFRA)

Matej Komora (vrchní právník pro řízení rizik České národní banky)

Potřebujete poradit?

UNICEF ČR
  • +420 257 320 244
  • unicef@unicef.cz
Výroční zprávy včetně hospodaření najdete v rubrice Pro média.

Podrobné informace o tom, jak hospodaříme s příspěvky dárců, najdete na stránce Jak využíváme Vaše dary.