Jak nakládáme s Vašimi dary

UNICEF pracuje ve více než 190 zemích světa, Vaše příspěvky a dary pomáhají ve více než 150 z nich – největší část pomoci je poskytována dětem žijicím v nejchudších zemích s vysokou dětskou úmrtností a v krizových oblastech postižených humanitární krizí, přírodní katastrofou či válečným konfliktem.

Způsob financování UNICEF

UNICEF je jedinou organizací OSN, jejíž činnost není financována z rozpočtu OSN – všechny programy na pomoc dětem, které zahrnují zdravotní péči, vzdělání, přístup k pitné vodě, hygienu, lepší výživu, boj s HIV/AIDS, péči o sirotky AIDS a veškerou neodkladnou pomoc v krizových situacích, můžeme uskutečňovat pouze díky dobrovolným příspěvkům našich dárců.

Hospodaření UNICEF je přísně kontrolováno mezinárodním týmem externích auditorů, přičemž každý rok na kontrolu vysílá své auditory jiná země. Takto je zajištěna nestrannost a objektivita.

Rozdělení nákladů UNICEF v roce 2016:

 • 91 % Přímá pomoc dětem a podpora programů 
 • 6 % Provoz a management
 • 3 % Investice, fundraising a koordinace

Příspěvek na programy UNICEF z ČR:

za rok 2016
činil

55 624 466 Kč

V současnosti nás finančně v ČR
podporuje více než

46 880 dárců

Přímé programové výdaje UNICEF v roce 2016:

Podle tematických priorit:

 • Zdraví dětí – $ 1 388 mil. (27,2 %)
 • Vzdělání dětí – $ 1 095 mil. (21,5 %)
 • Voda, hygiena, sanitace – $ 948 mil. (18,6 %)
 • Výživa dětí – $ 622,8 mil. (12,2 %)
 • Ochrana dětí – $ 607,7 mil.(11,9 %)
 • Sociální začleňování – $ 333 mil. (6,5 %)
 • HIV/AIDS – $ 99,6 mil. (2,0 %)

Podle geografických oblastí:

 • Subsaharská Afrika – $ 2 586 mil. (50,8 %)
 • Střední východ a severní Afrika – $ 1 089 mil. (21,4 %)
 • Asie – $ 860 mil. (16,9 %)
 • Mezioblastní – $ 215 mil. (4,2 %)
 • Východní Evropa, Společenství nezávislých států – $ 203 mil. (4,0 %)
 • Latinská Amerika a Karibik – $ 141 mil. (2,8 %)

Celkem přímé programové výdaje: $ 5 094 mil.

Poznámka 1: Programové náklady pro Džibutsko a Súdán jsou zahrnuty v Subsaharské Africe.
Poznámka 2: Rozdíly v součtech jsou dány zaokrouhlováním dílčích položek při zpracování.

 

S Vaší pomocí jsme v uplynulém roce zajistili:

 • 22,3 milionu moskytiér, 12,6 milionu rychlých testů na zjištění malárie a 27,8 milionu kombinovaných léků proti malárii na bázi artemisininu
 • 2,8 miliardy dávek vakcín pro 95 zemí, 755,3 milionu injekčních stříkaček a chladicí boxy a zařízení pro uchovávání vakcín v hodnotě 75,7 milionu dolarů
 • 116,4 milionu sáčků orální rehydratační soli a 310,7 milionu odčervovacích tablet
 • 10,5 milionu rychlých diagnostických testů na zjištění HIV a 5,6 milionu balení antiretrovirových léků pro léčbu 403 500 mladistvých pacientů na 1 rok
 • 116 597 zdravotnických souprav první pomoci
 • 24,3 milionu dávek amoxicilinu pro léčbu zápalu plic u dětí mladších 12 měsíců
 • 378 milionů tablet na čištění vody, 12 151 souprav na vodu a sanitaci a 2,3 milionu hygienických souprav 
 • 34 854 tun terapeutické stravy Plumpy’Nut, 537,5 milionu kapslí vitaminu A, 250,8 milionu tablet zinku a 727 milionů balení mikronutričních živin v prášku
 • 106 940 souprav Škola v krabici, 38 400 souprav pro sport a volný čas dětí a 16 964 souprav herních pomůcek a hraček pro nejmenší děti 
 • dodávky krizové pomoci, včetně 813 395 sad zimního oblečení, do 53 zemí v celkové hodnotě 147,8 milionu dolarů

Více o naší pomoci dětem v uplynulém roce najdete v Přehledu roku 2016.

Děkujeme Vám!

Podrobné informace o užití finančních prostředků

Podrobné informace o užití finančních prostředků a poskytnuté humanitární pomoci v jednotlivých zemích, jakož i o výši příspěvků z jednotlivých zemí a další informace, naleznete níže ve výročních zprávách českého a celosvětového UNICEF (Annual Report a Supply Annual Report).