Jak nakládáme s Vašimi dary

UNICEF pracuje ve více než 190 zemích světa, Vaše příspěvky a dary pomáhají ve více než 150 z nich – největší část pomoci je poskytována dětem žijicím v nejchudších zemích s vysokou dětskou úmrtností a v krizových oblastech postižených humanitární krizí, přírodní katastrofou či válečným konfliktem.

Způsob financování UNICEF

UNICEF je jedinou organizací OSN, jejíž činnost není financována z rozpočtu OSN – všechny programy na pomoc dětem, které zahrnují zdravotní péči, vzdělání, přístup k pitné vodě, hygienu, lepší výživu, boj s HIV/AIDS, péči o sirotky AIDS a veškerou neodkladnou pomoc v krizových situacích, můžeme uskutečňovat pouze díky dobrovolným příspěvkům našich dárců.

Hospodaření UNICEF je přísně kontrolováno mezinárodním týmem externích auditorů, přičemž každý rok na kontrolu vysílá své auditory jiná země. Takto je zajištěna nestrannost a objektivita.

Rozdělení nákladů UNICEF:

 • 90 % Přímá pomoc dětem a podpora programů 
 • 6 % Provoz a management
 • 4 % Investice, fundraising a koordinace

Jak pomáhají dárci v České republice:

v roce 2018 jsme v ČR získali
 

84 368 291 Kč

V současnosti nás finančně v ČR
podporuje více než

42 875 dárců

Přímé programové výdaje UNICEF v roce 2018:

Podle tematických priorit:

 • Přežití a rozvoj dětí (zdraví, výživa, ochrana před HIV/AIDS, dobrý start do života) - $ 2 105,7 mil. (39 %)
 • Vzdělání dětí – $ 1 192 mil. (22,1 %)
 • Voda, hygiena, sanitace – $ 1 011,4 mil. (18,8 %)
 • Ochrana dětí – $ 658,1 mil. (12,2 %)
 • Sociální začleňování – $ 427,1 mil. (7,9 %)

Podle geografických oblastí:

 • Subsaharská Afrika – $ 2 442,2 mil. (45,3 %)
 • Střední východ a severní Afrika – $ 1 351,8 mil. (25 %)
 • Asie – $ 920,9 mil. (17 %)
 • Evropa a střední Asie – $ 310,2 mil. (5,8 %)
 • Mezioblastní – $ 191,5 mil. (3,6 %)
 • Latinská Amerika a Karibik – $ 177,7 mil. (3,3 %)

Celkem přímé programové výdaje: $ 5 394 mil.

Poznámka 1: Údaje za rok 2019 budou k dispozici ve výroční zprávě celosvětového UNICEF, která bude zveřejněna ve druhém čtvrtletí roku 2019.
Poznámka 2: Programové náklady pro Džibutsko a Súdán jsou zahrnuty v Subsaharské Africe.

S Vaší pomocí jsme v roce 2018 zajistili:

 • 20,9  milionu moskytiér v hodnotě 39,6 milionu dolarů do 29 zemí, 13,9 milionu rychlých testů na zjištění malárie, 18,1 milionu kombinovaných léků proti malárii na bázi artemisininu, 6,6 milionu léků na ochranu 1,7 milionů dětí proti sezónní malárii a 13,1 milionu dávek na bázi sulfadoxin-pyrimethaminu na ochranu 4,4 milionů těhotných žen 

 • 2,44 miliardy dávek vakcín pro 102 zemí, 747,6 milionů injekčních stříkaček; chladící zařízení na uchovávání vakcín, včetně přenosných boxů, v hodnotě 80,1 milionu dolarů

 • 52 850 tun terapeutické stravy Plumpy’Nut, 1,185 miliardy sáčků mikronutričních živin v prášku, 554 milionů kapslí vitaminu A, 1,414 miliardy tablet železa s kyselinou listovou, 238,6 milionu odčervovacích tablet

 • 90,6 milionu sáčků orální rehydratační soli, včetně 27 milionů sáčků v kombinaci se zinkem

 • 1,76 miliardy tablet na čištění vody, 3,5 milionu hygienických souprav

 • 5,15 milionů rychlých diagnostických testů na zjištění HIV, 318,2 milionu tablet cotrimoxazolu, 6,37 milionu balení antiretrovirových léků pro léčbu 436 000 mladistvých na 1 rok do 34 zemí

 • 36,7 milionu dávek amoxicilinu pro léčbu zápalu plic u dětí mladších 12 měsíců

 • 98 000 zdravotnických souprav do 56 zemí

 • 55 000 vzdělávacích souprav, 28 000 souprav pro sport a volný čas dětí, 17 000 souprav herních pomůcek a hraček pro nejmenší děti

Více o naší pomoci dětem v uplynulém roce najdete v Přehledu roku 2018.

Děkujeme Vám!

Podrobné informace

Podrobné informace o využití finančních prostředků a poskytnuté humanitární pomoci v jednotlivých zemích, jakož i o výši příspěvků z jednotlivých zemí a další informace, naleznete níže ve výročních zprávách českého a celosvětového UNICEF (Annual Report a Supply Annual Report).