Jak nakládáme s Vašimi dary

UNICEF pracuje ve více než 190 zemích světa, Vaše příspěvky a dary pomáhají ve více než 150 z nich – největší část pomoci je poskytována dětem žijicím v nejchudších zemích s vysokou dětskou úmrtností a v krizových oblastech postižených humanitární krizí, přírodní katastrofou či válečným konfliktem.

Způsob financování UNICEF

UNICEF je jedinou organizací OSN, jejíž činnost není financována z rozpočtu OSN – všechny programy na pomoc dětem, které zahrnují zdravotní péči, vzdělání, přístup k pitné vodě, hygienu, lepší výživu, boj s HIV/AIDS, péči o sirotky AIDS a veškerou neodkladnou pomoc v krizových situacích, můžeme uskutečňovat pouze díky dobrovolným příspěvkům našich dárců.

Hospodaření UNICEF je přísně kontrolováno mezinárodním týmem externích auditorů, přičemž každý rok na kontrolu vysílá své auditory jiná země. Takto je zajištěna nestrannost a objektivita.

Rozdělení nákladů UNICEF:

 • 91 % Přímá pomoc dětem a podpora programů 
 • 6 % Provoz a management
 • 3 % Investice, fundraising a koordinace

Jak pomáhají dárci v Česko republice:

v roce 2017 jsme v ČR získali
 

76,58 mil. Kč

V současnosti nás finančně v ČR
podporuje více než

47 700 dárců

Přímé programové výdaje UNICEF v roce 2017:

Podle tematických priorit:

 • Zdraví dětí – $ 1 374 mil. (25,2 %)
 • Vzdělání dětí – $ 1 184,8 mil. (21,7 %)
 • Voda, hygiena, sanitace – $ 1 018,6 mil. (18,7 %)
 • Ochrana dětí – $ 689,7 mil.(12,7 %)
 • Výživa dětí – $ 665,4 mil. (12,2 %)
 • Sociální začleňování – $ 413 mil. (7,6 %)
 • HIV/AIDS – $ 88,4 mil. (1,5 %)

Podle geografických oblastí:

 • Subsaharská Afrika – $ 2 539 mil. (46,7 %)
 • Střední východ a severní Afrika – $ 1 367,1 mil. (25,1 %)
 • Asie – $ 865 mil. (15,9 %)
 • Mezioblastní – $ 228,4 mil. (4,2 %)
 • Východní Evropa, Společenství nezávislých států – $ 275,3 mil. (5,1 %)
 • Latinská Amerika a Karibik – $ 173,4 mil. (3,2 %)

Celkem přímé programové výdaje: $ 5 449 mil.

Poznámka 1: Údaje za rok 2018 budou k dispozici ve výroční zprávě celosvětového UNICEF, která bude zveřejněna ve druhém čtvrtletí roku 2019.
Poznámka 2: Programové náklady pro Džibutsko a Súdán jsou zahrnuty v Subsaharské Africe.

Poznámka 3: Rozdíly v součtech jsou dány zaokrouhlováním dílčích položek při zpracování.

 

S Vaší pomocí jsme v roce 2017 zajistili:

 • 41,3 milionu moskytiér v hodnotě 90,7 milionu dolarů, 20,4 milionu rychlých testů na zjištění malárie, 20,2 milionu kombinovaných léků proti malárii na bázi artemisininu, 10,6 milionu léků na ochranu 27 milionů dětí proti sezónní malárii a 9,6 milionu dávek sulfadoxin-pyrimethaminu na ochranu 32 milionů těhotných žen

 • 2,5 miliardy dávek vakcín pro 95 zemí, 691,3 milionů injekčních stříkaček; chladicí zařízení na uchovávání vakcín, včetně přenosných chladicích boxů, v hodnotě 32,7 milionu dolarů

 • 33 330 tun terapeutické stravy Plumpy’Nut, 1,179 miliardy sáčků mikronutričních živin v prášku, 428,9 milionu kapslí vitaminu A, 334,8 milionu tablet železa s kyselinou listovou, 236,5 milionu odčervovacích tablet

 • 88,2 milionu sáčků orální rehydratační soli, včetně 27 milionů sáčků v kombinaci se zinkem

 • 1,491 miliardy tablet na čištění vody, 1 milion hygienických souprav

 • 9 milionů rychlých diagnostických testů na zjištění HIV, 863,5 milionu tablet cotrimoxazolu, 6,1 milionu balení antiretrovirových léků pro léčbu 394 529 mladistvých na 1 rok do 37 zemí

 • 32,2 milionu dávek amoxicilinu pro léčbu zápalu plic u dětí mladších 12 měsíců

 • 95 655 zdravotnických souprav do 57 zemí

 • 68 052 vzdělávacích souprav, 33 739 souprav pro sport a volný čas dětí, 16 964 souprav herních pomůcek a hraček pro nejmenší děti

Více o naší pomoci dětem v uplynulém roce najdete v Přehledu roku 2017.

Děkujeme Vám!

Podrobné informace

Podrobné informace o využití finančních prostředků a poskytnuté humanitární pomoci v jednotlivých zemích, jakož i o výši příspěvků z jednotlivých zemí a další informace, naleznete níže ve výročních zprávách českého a celosvětového UNICEF (Annual Report a Supply Annual Report).