UNICEF ČR & Středočeský kraj 2019

Vítejte na stránkách pro školy a domovy seniorů ve Středočeském kraji. Vyberte si jeden z našich projektů a pomozte spolu s UNICEF dětem v nejchudších zemích světa.

Do jakých projektů se můžete zapojit?

 • MISS PANENKA „junior“
 • MISS PANENKA „senior“
 • Školy v krabici pro Rwandu

Všechny projekty probíhají pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.

 

MISS PANENKA „junior“

3. ročník soutěže pro žáky základních a středních škol Středočeského kraje

Uspořádejte ve své škole mezi třídami soutěž o nejhezčí ručně vyrobenou panenku a poté si zvolte 3 nejkrásnější z celé školy, které pošlete do finále. Z finalistek bude prostřednictvím on-line hlasování v galerii níže zvolena nejkrásnější „MISS PANENKA“.

Soutěž navazuje na projekt UNICEF ČR Adoptuj panenku a zachráníš dítě, zapojit se do ní mohou základní a střední školy a instituce péče o děti ve Středočeském kraji.

Vyrobené panenky z Vaší školy prosím zašlete do UNICEF nejpozději 10. května 2019. Hlasování proběhne v květnu a slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v druhé polovině června 2019. 

Všechny vyrobené panenky budou poté nabízeny k adopci/prodeji za 600 Kč v rámci projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Vybrané panenky také vystavíme a nabídneme k adopci během Benefiční aukce panenek známých osobností dne 26. listopadu 2019 v Českém muzeu hudby v Praze.

Jak by měla panenka vypadat?

– Velikost panenky by měla přibližně odpovídat doporučenému střihu (ke stažení zde).

– Podoba panenky záleží zcela na Vaší představivosti – panenky mohou mít podobu dětí, dospělých, pohádkových postav, známých osobností, znázorňovat různá povolání apod.

– Panenky jsou častým dárkem pro děti, proto při výrobě nedoporučujeme používat předměty, které by děti mohly spolknout nebo se o ně zranit.

– Každá panenka by měla mít svůj rodný list (ke stažení zde) – díky němu budete moci dostat zprávu, že Vaše panenka byla adoptována a Vy jste tak pomohli zachránit dětský život.

Co s hotovou panenkou?

– Hotovou panenku prosím odešlete na adresu: 
Český výbor pro UNICEF, Rytířská 31, 110 00 Praha 1, zásilku označte nápisem „MISS PANENKA junior 2019“

 

MISS PANENKA „senior“

1. ročník soutěže pro klienty domovů seniorů ve Středočeském kraji

Uspořádejte pro své klienty soutěž o nejhezčí ručně vyrobenou panenku a poté si zvolte 3 nejkrásnější, které pošlete do finále. Z finalistek bude prostřednictvím on-line hlasování v galerii níže zvolena nejkrásnější „MISS PANENKA“.

Z finalistek bude prostřednictvím on-line hlasování na internetu vybraná nejkrásnější „MISS PANENKA“. Všechny vyrobené panenky budou poté nabízeny k adopci za 600 Kč v rámci projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě. Vybrané panenky také vystavíme a nabídneme k adopci během Benefiční aukce panenek známých osobností 26. listopadu 2019.

Soutěž navazuje na projekt UNICEF ČR Adoptuj panenku a zachráníš dítě, zapojit se do ní mohou středních škol ve Středočeském kraji.

Soutěž bude probíhat od 1. září do 29. října 2019. Hlasování na internetu proběhne v listopadu 2019 a slavnostní vyhlášení vítězů včetně předání cen se uskuteční v prosinci 2019. Autoři tří nejkrásnějších panenek budou mít možnost se zúčastnit jako hosté Benefiční aukce panenek známých osobností konané 26. listopadu 2019 v Praze.

Jak by měla panenka vypadat?

– Velikost panenky by měla přibližně odpovídat doporučenému střihu (ke stažení zde).

– Podoba panenky záleží zcela na Vaší představivosti – panenky mohou mít podobu dětí, dospělých, pohádkových postav, známých osobností, znázorňovat různá povolání apod.

– Panenky jsou častým dárkem pro děti, proto při výrobě nedoporučujeme používat předměty, které by děti mohly spolknout nebo se o ně zranit.

– Každá panenka by měla mít svůj rodný list (ke stažení zde) – díky němu budete moci dostat zprávu, že Vaše panenka byla adoptována a Vy jste tak pomohli zachránit dětský život.

Co s hotovou panenkou?

– Hotovou panenku prosím odešlete na adresu:
   Český výbor pro UNICEF, Rytířská 31, 110 00 Praha 1, zásilku označte nápisem „MISS PANENKA senior 2019“

 

O projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě

Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). Cena jedné panenky je 600 Kč, což odpovídá nákladům na očkování pro jedno dítě. Pro každou panenku její tvůrce vyplní rodný list, v němž uvede stručný popis panenky a svůj kontakt. Rodina či jednotlivec, který panenku adoptuje, obdrží spolu s panenkou pohlednici UNICEF, kterou zašle tvůrci panenky se zprávou, že jeho panenka našla svoji rodinu a společně tak zachránili dětský život. První ročník tvůrčí soutěže Miss panenka Středočeského kraje se uskutečnil v roce 2017 pro žáky základních i středních škol, do soutěže bylo přihlášeno 72 panenek. Vítěznou panenkou se stala panenka Rosemary, kterou vytvořila Marie Krátká z Domova mládeže Jitřenka v Poděbradech.

Výsledky 2. ročníku soutěže MISS PANENKA Středočeského kraje pro žáky základních a středních škol najdete zde

 

 

 

 

Školy v krabici pro Rwandu

Zapojte se do online sbírky, jejíž výtěžek zajistí školní pomůcky dětem ve Rwandě!

Uspořádejte ve své škole akci na podporu UNICEF a soutěžte s ostatními školami o to, kolik Škol v krabici výtěžek vaší akce zajistí.

Jak se zapojit?

Ve spolupráci s učiteli nebo ředitelstvím vaší školy domluvte, jakou benefiční akci zorganizujete. Může to být například:

 • pečení pro život (prodej upečených sladkých i slaných domácích dobrot za dobrovolný příspěvek)
 • sportovní odpoledne pro celou školu
 • koncert nadaných spolužáků
 • sběr surovin
 • výroba ručně malovaných pohlednic a jejich prodej
 • velikonoční/vánoční jarmark
 • šití panenek a jejich prodej k adopci
 • benefiční běh nebo jiná sportovní akce

– Zaregistrujte svou třídu nebo rovnou celou školu na darujme.cz a vytvořte si profil, kam budete průběžně ukládat fotografie z akce a její výsledky. Informace o akci potom můžete snadno sdílet například na Facebooku vaší školy a pochlubit se svým úspěchem.

Rádi také na vaší škole připravíme přednášku o práci UNICEF v terénu – v případě zájmu napište na unicef@unicef.cz a my se vám v závislosti na našich možnostech pokusíme vyjít vstříc.

Školy v krabici

Škola v krabici je kompletní souprava školních pomůcek pro 40 žáků a učitele. Obsahuje učebnice, sešity, tužky, pravítka, křídy, třídní knihu, vysílačku na solární baterie a dokonce i štětec a plechovku černé barvy, která z víka kovového boxu vytvoří provizorní tabuli. Školy v krabici UNICEF dodává do odlehlých oblastí nebo do míst, kde byly klasické školy zničeny například přírodní katastrofou.

Cena jedné Školy v krabici je 4 728 Kč.

 

Rwanda

Středoafrická Rwanda je jednou ze zemí, kde český UNICEF dlouhodobě cíleně pomáhá. Stát s necelými 12 miliony obyvatel a třetinovou rozlohou oproti ČR zažil za 56 let své existence několik konfliktů a také jednu z nejhorších genocid v moderní historii. UNICEF zde trvale působí od roku 1986 a za více než tři desetiletí se nám podařilo prostřednictvím programů zaměřených na přežití a ochranu dětí, vzdělání a sociální péči zachránit desítky tisíc dětských životů a poskytnout rwandským dětem  šanci na lepší budoucnost bez chudoby a diskriminace.

Díky podpoře českých dárců UNICEF ve Rwandě mimo jiné vybudoval zdroje pitné vody a školní jídelny pro komunity v Mayange a Bukamba, zajistil náhradní rodinnou péči pro 213 sirotků z centra Gitagata, reintegroval 450 dětí ulice v hlavním městě Kigali a podpořil péči o další stovky dětí v centru Fidesco. 

Podpora vzdělání ve Rwandě

Díky úsilí UNICEF, místního Ministerstva školství a dalších partnerských organizací patří Rwanda v rámci Afriky k zemím s nejvyšší mírou školní docházky – do základní školy zde nastoupí 97 procent dětí (v ČR je to 99,8 %) – a také poměr mezi chlapci a dívkami ve školních lavicích je prakticky vyrovnaný. UNICEF se momentálně soustředí na zvýšení kvality základního vzdělání a lepší dostupnost formálního vzdělávání pro handicapované děti, které v současnosti tvoří jen 1 procento všech dětí zapsaných v základních školách. Aktuálně se UNICEF podílí také na modernizaci školních osnov, která by měla navýšit procento dětí, které absolvují celou základní docházku (momentálně základní školu dokončí jen dvě třetiny dětí), a poskytne jim také praktické dovednosti potřebné pro budoucí uplatnění.

Projekt škol přátelských k dětem, který UNICEF ve Rwandě rozvíjí, zajišťuje přístup ke vzdělání i těm nejchudším dětem a sirotkům. Děti zde učí kvalifikovaní učitelé, kteří jsou zaškoleni také v psychosociální pomoci ohroženým dětem. Třídy jsou vybaveny vzdělávacími pomůckami, pohodlnými židlemi a lavicemi, počet žáků je omezen na čtyřicet. Ve všech školách přátelských k dětem jsou zdroje pitné vody, oddělené latríny pro chlapce a dívky a také zázemí pro sport. Tam, kde to je technicky možné, na školu navazuje také jídelna a školní zahrady, kde se děti učí pěstovat místní plodiny, což je vede k samostatnosti a odpovědnosti.