Jak využíváme Vaše dary

Jak nakládáme s Vašimi dary

UNICEF pracuje ve 193 zemích světa, Vaše příspěvky a dary pomáhají ve více než 150 z nich – největší část pomoci je poskytována dětem žijicím v nejchudších zemích s vysokou dětskou úmrtností a v krizových oblastech postižených humanitární krizí, přírodní katastrofou či válečným konfliktem.
88,3 % částky jde na přímou pomoc dětem
88,3 %
diagram
 • 88,3 %
  Přímá pomoc dětem a podpora programů
 • 6,2 %
  Provoz a management
 • 5,5 %
  Investice, fundraising a koordinace

Způsob financování UNICEF

UNICEF je jedinou organizací OSN, jejíž činnost není financována z rozpočtu OSN – všechny programy na pomoc dětem, které zahrnují zdravotní péči, vzdělání, přístup k pitné vodě, hygienu, lepší výživu, boj s HIV/AIDS, péči o sirotky AIDS a veškerou neodkladnou pomoc v krizových situacích, můžeme uskutečňovat pouze díky dobrovolným příspěvkům našich dárců.

Hospodaření UNICEF je přísně kontrolováno mezinárodním týmem externích auditorů, přičemž každý rok na kontrolu vysílá své auditory jiná země. Takto je zajištěna nestrannost a objektivita.

Jak pomáhají dárci v České republice

 • v roce 2019 jsme v ČR získali
  95 844 740 Kč
 • V současnosti nás finančně v ČR podporuje více než
  40 495 dárců

Přímé programové výdaje UNICEF v roce 2019

Za více než šedesát let existence Dětského fondu OSN - UNICEF daly své síly a schopnosti do jeho služeb dětem tisíce lidí z celého světa – od zcela neznámých dobrovolných spolupracovníků až po nejznámější osobnosti.

Pro UNICEF je významná spolupráce všech jeho „dobrovolníků“, ať se na pomoci dětem podílejí kdekoliv a jakkoliv - přímo v terénu, v kanceláři, v médiích nebo podporou poskytnutou prostřednictvím Národních výborů pro UNICEF.

Ani Český výbor pro UNICEF nemůže svoji práci vykonávat bez pomoci veřejnosti, bez přímé spolupráce s odborníky z různých oborů teorie i praxe, s vládními i nevládními organizacemi, s jednotlivci, s každým, kdo je ochoten dát své schopnosti a volný čas do služeb dětem.

 • Přežití a rozvoj dětí (zdraví, výživa, ochrana před HIV/AIDS, dobrý start do života) - $ 2 152,7 mil. (38,1 %)
 • Vzdělání dětí - $ 1 183,4 mil. ( 21 %)
 • Voda, hygiena, sanitace - $ 1 108,9 mil. (19,6 %)
 • Ochrana dětí - $ 708 mil. (12,5 %)
 • Sociální začleňování - $ 497,1 mil. (8,8 %)

Podle geografických oblastí

 • Subsaharská Afrika - $ 2 396,5 mil. (42,4 %)
 • Střední východ a severní Afrika - $ 1 550,9 mil. (27,4 %)
 • Asie - $ 996,4 mil. (17,6 %)
 • Evropa a střední Asie - $ 291,2 mil. (5,1 %)
 • Latinská Amerika a Karibik - $ 224,6 mil. (3,9 %)
 • Mezioblastní - $ 220,6 mil. (3,9 %)

Celkem přímé programové výdaje

$ 5 650 mil.
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:

S Vaší pomocí jsme v roce 2019 zajistili

 • 13,3 milionu moskytiér v hodnotě 25,9 milionu dolarů do 30 zemí, 10,5 milionu rychlých testů na zjištění malárie, 19,2 milionu kombinovaných léků proti malárii na bázi artemisininu, 1,1 milionu léků na ochranu 266 500 dětí proti sezónní malárii a 7 milionů dávek léků na bázi sulfadoxin-pyrimethaminu na ochranu 2,35 milionů těhotných žen
 • 2,36 miliardy dávek vakcín do 99 zemí, 787,6 milionu injekčních stříkaček; chladící zařízení na uchovávání vakcín, včetně přenosných boxů, v hodnotě 77,9 milionu dolarů
 • 47 760 tun terapeutické stravy Plumpy’Nut,
  197 milionů sáčků mikronutričních živin v prášku,
  517,7 milionu kapslí vitaminu A,
  876,5 milionu tablet železa s kyselinou listovou,
  122,4 milionu odčervovacích tablet
 • 56,4 milionu sáčků orální rehydratační soli, vč. 22,4 milionu sáčků v kombinaci se zinkem
 • 1,26 miliardy tablet na čištění vody, 3,7 milionu hygienický souprav, 739 400 nádrží na vodu
 • 5,3 milionu rychlých diagnostických testů na zjištění HIV, 331,3 milionu tablet cotrimoxazolu, 4,8 milionu balení antiretrovirových léků pro léčbu 116 000 mladistvých a 79 000 dětí na 1 rok do 38 zemí
 • 26,8 milionu dávek amoxicilinu pro léčbu zápalu plic u dětí mladších 12 měsíců do 38 zemí
 • 78 000 zdravotnických souprav do 58 zemí
 • 60 200 škol v krabici, 22 200 souprav pro sport a volný čas dětí a 1 600 souprav herních pomůcek a hraček pro nejmenší děti do 62 zemí; 4,5 milionu školních batohů do 58 zemí
 • Více o naší pomoci dětem v uplynulém roce najdete v Přehledu roku 2019.

Děkujeme Vám!

Podrobné informace

Podrobné informace o využití finančních prostředků a poskytnuté humanitární pomoci v jednotlivých zemích, jakož i o výši příspěvků z jednotlivých zemí a další informace, naleznete níže ve výročních zprávách českého a celosvětového UNICEF (Annual Report a Supply Annual Report).