hero image

Jak využíváme Vaše dary

Jak nakládáme s Vašimi dary

UNICEF pracuje ve 193 zemích světa, Vaše příspěvky a dary pomáhají ve více než 150 z nich – největší část pomoci je poskytována dětem žijicím v nejchudších zemích s vysokou dětskou úmrtností a v krizových oblastech postižených humanitární krizí, přírodní katastrofou či válečným konfliktem.
88,3 % částky jde na přímou pomoc dětem
88,3 %
diagram
 • 88,3 %
  Přímá pomoc dětem a podpora programů
 • 6,2 %
  Provoz a management
 • 5,5 %
  Investice, fundraising a koordinace

Způsob financování UNICEF

UNICEF je jedinou organizací OSN, jejíž činnost není financována z rozpočtu OSN – všechny programy na pomoc dětem, které zahrnují zdravotní péči, vzdělání, přístup k pitné vodě, hygienu, lepší výživu, boj s HIV/AIDS, péči o sirotky AIDS a veškerou neodkladnou pomoc v krizových situacích, můžeme uskutečňovat pouze díky dobrovolným příspěvkům našich dárců.

Hospodaření UNICEF je přísně kontrolováno mezinárodním týmem externích auditorů, přičemž každý rok na kontrolu vysílá své auditory jiná země. Takto je zajištěna nestrannost a objektivita.

Jak pomáhají dárci v České republice

 • v roce 2020 jsme v ČR získali
  100 557 185 Kč
 • V současnosti nás finančně v ČR podporuje více než
  40 264 dárců

Přímé programové výdaje UNICEF v roce 2020

Za více než šedesát let existence Dětského fondu OSN – UNICEF daly své síly a schopnosti do jeho služeb dětem tisíce lidí z celého světa – od zcela neznámých dobrovolných spolupracovníků až po nejznámější osobnosti.

Pro UNICEF je významná spolupráce všech jeho „dobrovolníků“, ať se na pomoci dětem podílejí kdekoliv a jakkoliv – přímo v terénu, v kanceláři, v médiích nebo podporou poskytnutou prostřednictvím Národních výborů pro UNICEF.

Ani Český výbor pro UNICEF nemůže svoji práci vykonávat bez pomoci veřejnosti, bez přímé spolupráce s odborníky z různých oborů teorie i praxe, s vládními i nevládními organizacemi, s jednotlivci, s každým, kdo je ochoten dát své schopnosti a volný čas do služeb dětem.

Údaje za rok 2021 budou zveřejněny ve 2. čtvrtletí roku 2022.

Podle programů

 • Přežití a rozvoj dětí (zdraví, výživa, ochrana před HIV/AIDS, dobrý start do života) - $ 2 181,4 mil. (38,2 %)
 • Vzdělání dětí - $ 1 167,3 mil. (20,4 %)
 • Voda, hygiena, sanitace - $ 1 121,8 mil. (19,6 %)
 • Ochrana dětí - $ 712 mil. (12,5 %)
 • Sociální začleňování - $ 532,6 mil. (9,3 %)

Podle geografických oblastí

 • Subsaharská Afrika - $ 2 429,7 mil. (42,5 %)
 • Střední východ a severní Afrika - $ 1 469,9 mil. (25,7 %)
 • Asie - $ 984,6 mil. (17,2 %)
 • Evropa a střední Asie - $ 332,9 mil. (5,8 %)
 • Latinská Amerika a Karibik - $ 291,5 mil. (5,2 %)
 • Mezioblastní - $ 206,6 mil. (3,6 %)

Celkem přímé programové výdaje

$ 5 715 mil.
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:

S Vaší pomocí jsme v roce 2020 zajistili

 • 46 836 tun terapeutické stravy Plumpy’Nut,
  620 milionů sáčků mikronutričních živin v prášku,
  583,6 milionu kapslí vitaminu A,
  553 milionu tablet železa s kyselinou listovou,
  178,4 milionu odčervovacích tablet
 • 784 milionů tablet na zajištění 17,5 miliardy litrů pitné vody,
 • 3,4 milionu hygienických souprav,
 • 1,9 miliardy dávek vakcín do 102 zemí,
  912,6 milionu injekčních stříkaček,
  10 milionů chladicích zařízení na uchovávání vakcín, včetně přenosných boxů
 • 50,8 milionů sáčků orální rehydratační soli, včetně 8,7 milionu sáčků v kombinaci se zinkem
 • 68 771 zdravotnických souprav do 65 zemí
 • 101 755 škol v krabici, 20 856 předškolních souprav a 22 930 souprav pro sport a volný čas do 57 zemí
 • 17,8 milionu moskytiér do 33 zemí,
  11,5 milionu rychlých testů na zjištění malárie do 20 zemí,
  23,3 milionu kombinovaných léků proti malárii na bázi artemisininu,
  13,2 milionu léků na ochranu 3,31 milionu dětí proti sezónní malárii,
  6,4 milionu dávek léků na bázi sulfadoxin-pyrimethaminu na ochranu 21,4 milionu těhotných žen
 • 4,2 milionu rychlých diagnostických testů na zjištění HIV,
  106,5 milionů tablet cotrimoxazolu,
  1,98 milionu balení antiretrovirových léků pro léčbu 12 289 dětí a 74 166 dospělých na 1 rok do 44 zemí
 • 40,4 milionu dávek amoxicilinu pro léčbu zápalu plic u dětí mladších 12 měsíců do 47 zemí.
 • Více o naší pomoci dětem v uplynulém roce najdete v Přehledu roku 2020.

Děkujeme Vám!

Podrobné informace

Podrobné informace o využití finančních prostředků a poskytnuté humanitární pomoci v jednotlivých zemích, jakož i o výši příspěvků z jednotlivých zemí a další informace, naleznete níže ve výročních zprávách českého a celosvětového UNICEF (Annual Report a Supply Annual Report).