184 pěveckých sborů společným hlasem pro UNICEF

Publikováno dne 05.08.2019

U zrodu celorepublikové akce Zpíváme pro UNICEF, do níž se zapojilo 184 pěveckých sborů, stála jediná dobrovolnice – Petra Hejlová.

Petra nikdy předtím žádnou dobročinnou akci neorganizovala. Přesto se jí hned napoprvé podařilo motivovat 184 pěveckých sborů a hudebních uskupení napříč celou Českou republikou a zkoordinovat 64 koncertů v jeden jediný den. V nejnáročnějším období trávila Petra přípravami i 4 až 5 hodin denně, to vše ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Během toho se setkala pouze s jednou negativní reakcí, která se však ztratila v záplavě těch pozitivních. Na program Dobrý start do života se Petře a pěveckým sborům nakonec podařilo vybrat neuvěřitelných 528 714 korun.

Jaký příběh stojí za vznikem této úžasné akce? Přečtete si rozhovor s Petrou Hejlovou, zakladatelkou a hlavní organizátorkou Zpíváme pro UNICEF.

Kde všude se zpívalo?
www.zpivameprounicef.cz

Proč jste se rozhodla podpořit jako dobrovolnice právě UNICEF?

O práci UNICEF jsem věděla už dlouho a celkově se mi moc líbilo, jak podporuje děti po celém světě. Nejdříve jsem tedy na činnost této organizace párkrát alespoň finančně přispěla a když jsem pak po studiích zůstala v Praze, řekla jsem si, že by bylo hezké pomoct i trochu víc. Proto jsem se zaregistrovala jako dobrovolnice a čekala na příležitost.

Jak se zrodil nápad na Zpíváme pro UNICEF?

Bylo to, myslím, někdy v květnu 2017, kdy jsem si na webu UNICEF pročítala článek o krizi probíhající v některé z afrických zemí (přiznám se, že už si nepamatuji, o co přesně šlo). A bylo mi moc líto všech těch dětí, které, ač za to vůbec nemohly, tou krizí trpěly a vlastně tak přicházely o bezstarostné dětství a kolikrát i dětství jako takové. Trochu jsem cítila i vinu, protože zatímco já měla v dětství obrazně řečeno skoro všechno, ony nemají často vůbec nic… A protože jsem se jako dítě měla z velké části moc hezky i proto, že jsem vyrostla v dětském pěveckém sboru Zvonky z Mnichova Hradiště, se kterým jsem zažila spoustu nezapomenutelných zážitků, říkala jsem si, že by nebylo špatné pomoci dětem, které to potřebují, právě zpěvem. A tak to celé začalo.

Co pro Vás bylo největší výzvou při organizaci dobročinné akce tohoto rozměru?

Zpočátku úplně všechno, protože dobročinnou akci – natož takového rozměru! – jsem nikdy předtím neorganizovala. Bylo to pro mě úplně něco nového. Jak se ale zdá, když se chce, všechno jde. 

Setkala jste se při organizaci projektu i s negativními reakcemi? Jak jste se s nimi vyrovnávala?

Ano setkala, vzpomínám si však pouze na jednu. A na tu jsem v množství pozitivních reakcí rychle zapomněla 🙂

Co Vás nejvíce překvapilo? 

Velmi mile mě překvapilo, kolik sborů celkem se zapojilo a jak se k celé akci postavili i ostatní lidé. Je nádherné vidět, že pomoc druhým není lidem v ČR vůbec lhostejná.

Akce měla obrovský ohlas. Jak myslíte, že se o projektu většina sborů dozvěděla?

Na úplném začátku jsem rozesílala poměrně velké množství informačních (dá se říct „zvacích“) e-mailů sborům, které mají adresy zveřejněné na internetu. Velká část se tedy o ZPU pravděpodobně dozvěděla skrze ně. Někteří sbormistři i jiní lidé mi také odpovídali, že tuto zprávu přeposílají dál svým známým. Částečně si tedy informaci o konání akce rozšířily i sbory mezi sebou. 

184 sborů je ohromné množství. Kolik času denně jste organizací akce trávila?

V nejhektičtějším období to bylo někdy i 4-5 hodin denně. To vždy záleželo na tom, co bylo třeba udělat, kolika sborům bylo nutno odepsat apod. 
Nebyla jsem však jediná, kdo svůj volný čas věnoval přípravám této akce, od začátku v tom se mnou „jela“ i celá moje rodina 🙂  Společně jsme vymysleli název a termín konání, bratr Tomáš se mnou dával dohromady kompletně celý web, sestra Alena zase hodiny vytvářela adresář sborů, kterým jsem pak rozesílala e-maily, všichni mi pomáhali s vytvářením a korekturou veškerých textů na web, maminka Alena se zase postarala o rozeslání tiskových zpráv do médií apod. Bez nich bych celou organizaci a koordinaci nejspíš nezvládla.

Které období pro Vás bylo nejnáročnější?

Nejnáročnější byla určitě doba zhruba od poloviny září 2018 do května 2019, tedy období, kdy se sbory na akci přihlašovaly nejvíce, až po konání samotného ZPU a následné doručení peněz organizaci UNICEF. 
V tuto dobu jsem nejvíce komunikovala se všemi sbory, získávala jsem od nich informace o plánovaných koncertech (které se často měnily), pracovali jsme na tvorbě jednotných plakátů, které jsem pak jednotlivě rozesílala. Náročné to bylo i proto, že jsme řešili nejrůznější překážky, na které jsme narazili až v průběhu koordinace akce, dále pak i oznámení koncertů organizaci OSA, povolení sbírky apod., do toho jsme stále upravovali web a Facebook. A po konání akce jsem si pak ještě poměrně dlouho dopisovala se sbory ohledně zasílání částek na účet UNICEF.

Co říkáte na konečnou částku 528 714 korun? Překvapila Vás? 🙂

Velmi. Moc jsem si přála, aby se částka vyšplhala co nejvýše, raději jsem si ale nedělala moc velké naděje. Pořád jsem si říkala, že ať už to dopadne jakkoliv, každá koruna pomůže. Teď, když si představím, že jsme na pomoc dětem reálně poslali přes půl milionu korun, nevycházím z údivu!

Jak jste Vy sama strávila středu 20. března, kdy se díky Vám po celé republice konalo 64 koncertů pro UNICEF? 

Jelikož jsem stále aktivní členkou sboru (i když už to nejsou Zvonky, ale smíšený pěvecký sbor Continuo z Mnichova Hradiště), i já jsem středu strávila částečně na pódiu zpěvem pro UNICEF. A moc jsem si to užila.

Rádi bychom tímto Petře, zúčastněným pěveckým sborům, návštěvníkům koncertů a všem, kteří se na této úžasné akci podíleli, co nejsrdečněji poděkovali za opravdu významnou podporu těch nejmenších dětí. Doufáme, že i v příštích letech se koncertní sály, školy a kostely po celé republice rozezní společným hlasem pro UNICEF.
Dobrovolnice Petra Hejlová

Petra Hejlová pochází z Mnichova Hradiště, kde dlouhá léta navštěvovala Dětský pěvecký sbor Zvonky. Díky pěveckému sboru měla možnost prožít krásné dětství, které pro mnoho dětí není samozřejmostí. Protože se zpívání věnuje už 25 let, rozhodla se pomoci právě zpěvem. Zpíváme pro UNICEF je první dobročinná akce, kterou Petra organizovala. Podařilo se jí zapojit 184 pěveckých sborů, uspořádat 64 koncertů a podpořit tak program Dobrý start do života částkou 528 714 korun. Dobrovolnictví se věnuje více než 2 roky. Dnes je aktivní členkou smíšeného pěveckého sboru Continuo v Mnichově Hradišti.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: