Zůstáváme v Sýrii a bojujeme o životy ohrožených dětí

Publikováno dne 03.11.2019

Navzdory pokračujícímu násilí UNICEF v severovýchodní Sýrii zůstává a naši pracovníci právě teď bojují o životy ohrožených dětí.

Aktualizováno 4. listopadu 2019:

Právě probíhající konflikt v severovýchodní Sýrii vyhnal z domovů desítky tisíc lidí. Podle posledních informací UNICEF přišlo o domov 166 000 lidí, z toho 80 000 dětí. Nejméně 11 dětí bylo zabito a dalších 26 bylo zraněno.Kvůli obtížné bezpečnostní situaci bylo mnoho humanitárních organizací nuceno přerušit svou práci. UNICEF pozastavil programy pomoci ve městech Tal Abiad a Ras al-Ain, nadále však zůstává v Kámišlí, kde se nachází také sklad humanitární pomoci.

V minulých týdnech se partnerům UNICEF podařilo zprovoznit vodní čerpací stanici Allouk, která dodává pitnou vodu pro 400 000 lidí v okolí města Hasaka. UNICEF dodal 16 000 litrů paliva, které se použije k napájení generátoru, pokud probíhající boje znovu naruší dodávku elektřiny.

10. října 2019: Syrští a kurdští civilisté dorazili do města Tall Tamr v syrské severozápadní provincii Hasakeh poté, co uprchli před tureckým bombardováním.
© UNICEF/Souleimain/AFP-Services

Situace v Sýrii patří mezi nejhorší humanitární krize na světě.

70 % obyvatel zde žije pod hranicí extrémní chudoby. Celá jedna generace dětí nezažila za svůj život nic jiného než válku. V oblastech, kde se odehrávají boje, byly napadeny dvě nemocnice a jedna škola. Města na severní hranici s Tureckem jsou bombardována, školy zůstávají uzavřené, nefunguje elektřina ani dodávky pitné vody. Jak se násilí stupňuje, tisíce dětí jsou opět vystaveny nepředstavitelnému utrpení. 

Téměř devět let války  v Sýrii způsobilo, žeproočkovanost dětí klesla z 80 % před konfliktem na méně než 50 %.  V reakci na aktuální riziko nákazy UNICEF dodal vakcíny proti dětské obrně a spalničkám pro 232 000 dětí v Sýrii a sousedním Iráku.

15. října 2019: UNICEF zůstává v severovýchodní Sýrii a bojuje o životy ohrožených dětí.
© UNICEF/UNICEF Syria CO

UNICEF na pomoc dětem přímo v Sýrii pracuje nepřetržitě od roku 2011. Jen díky podpoře dárců můžeme i nadále poskytovat místním dětem bezpečné přístřeší, výživu, zdravotní péči a pitnou vodu.

Pokud Vám to situace dovoluje, prosíme, pomozte syrským dětem jakýmkoliv příspěvkem prostřednictvím tohoto formuláře.

 Přispět na sbírku pro pomoc dětem v Sýrii můžete také darem přímo na účet číslo 11771177/0300, jako variabilní symbol použijte 805.

10. října 2019: Mezi těmi, kdo utíkají před tureckým bombardováním, jsou také matky s dětmi.
© UNICEF/Souleimain/AFP-Services
15. října 2019: Situace v Sýrii patří mezi nejhorší humanitární krize na světě. Celá jedna generace dětí nezažila za svůj život nic jiného než válku.
© UNICEF/Souleimain/AFP-Services

Jak pomáhá UNICEF v severovýchodní Sýrii právě teď?

  • Denně dodáváme 95 000 litrů pitné vody a 12 nádrží na vodu do táborů ve městě Hasaka
  • Poskytli jsme psychosociální podporu a osvětu o nebezpečí nevybuchlé munice pro 1 885 dětí ve městech Rakká a Hasaka
  • Naše mobilní lékařské týmy ošetřily 117 dětí ohrožených podvýživou a dodali výživovou pomoc pro 1 760 dětív táboře Al-Hol a Areesha
  • Poskytli jsme základní zdravotní péči pro 289 žen a dětí ve městě Hasaka
  • Dodali jsme 10 000 hygienických souprav a 4300 souprav teplého zimního oblečení do města Hasaka, Tal Tamer a Maabada
  • Zajistili jsme náhradní rodinnou péči pro 13 opuštěných dětí ve městě Hasaka
  • Opravili jsme vodní zdroj A’louk, který zajišťuje vodu pro 400 000 lidí
  • V táborech pro vnitřně vysídlené obyvatelstvo jsme postavili 72 latrín a instalovali 18 vodních nádrží

UNICEF také vyjednává s vládou a požaduje okamžité zastavení násilí a převzetí odpovědnosti za všechny děti, které potřebují pomoc. UNICEF vyzývá všechny zúčastněné strany, aby upřednostnily ochranu dětí a civilní infrastruktury před vojenskými zájmy. 

Zdravotník UNICEF vyšetřuje dítě v táboře Al-Hol na severovýchodě Sýrie. Podle posledních odhadů UNICEF přišlo kvůli nedávné eskalaci násilí o domov 80 000 dětí.
© UNICEF/Hawas
Pracovníci UNICEF ve zdravotnickém centru v táboře Al-Hol v severovýchodní Sýrii, kde v současné době žije 70 000 lidí – převážně ženy a děti.
© UNICEF/Hawas

Rodiny, z nichž některé byly přišly během války o domov opakovaně, se stěhují z jednoho místa na druhé a hledají bezpečí. Většina se pohybuje směrem na jih a jihovýchod k městu Rakká, Tal Tamer a Hasaka. Drtivá většina vysídlených lidí zůstává u rodiny a přátel. Ve městech Rakká, Tal Tamer a Hasaka je 48 nouzových úkrytů – hlavně školy a nedokončené budovy – kde dočasně zůstávají lidé, kteří nemají kam jít.

V těchto společných úkrytech poskytuje UNICEF rodinám základní zdravotní péči a monitoruje podvýživu u dětí. Partneři UNICEF se snaží vyhledat děti bez doprovodu a sirotky a poskytují jim potřebnou péči a pomoc. UNICEF nadále přepravuje do nouzových úkrytů bezpečnou pitnou vodu, protože konflikt poškodil jednu z hlavních čerpacích stanic.

Kvůli stupňujícímu se násilí jsou potřeby na místě enormní. Jakákoliv částka, kterou můžete postrádat, může zachránit životy. 

Za 725 Kč zajistíme soupravu první pomoci pro naše mobilní zdravotnické týmy v terénu.

Za 2 100 Kč můžeme zajistit 20 000 tablet na vyčištění 100 000 litrů pitné vody.

Za 32 992 Kč můžeme pořídit stan pro krizové situace, který se v terénu osvědčuje jako mobilní nemocnice, zdravotní nebo výživové středisko i jako dočasná škola.

Děti nenesou odpovědnost za válku, přesto za ni často platí nejvyšší cenu.
© UNICEF/Souleimain/AFP-Services
11. října 2019: Na útěku z Ras Al-ain před bombardováním se rodiny uchýlily do města do Tal Tamer.
© UNICEF/UNI214259/Souleiman
Přímo v Sýrii teď potřebuje humanitární pomoc 5 milionů dětí.
© UNICEF/UNI214259/Souleiman

Děkujeme za jakoukoliv pomoc dětem, které strádají ve válkou rozvrácené Sýrii.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: