Zastavme obchodování s dětmi

Publikováno dne 03.05.2021

Zneužívání a vykořisťování zůstává každodenní realitou pro miliony dětí po celém světě. Pomozte nám to změnit.

Dětská práce, často ve velmi nebezpečných podmínkách, bohužel není jen kapitolou v učebnicích dějepisu. V dílnách, továrnách, na farmách a na stavbách, tam všude i dnes pracují malé děti. V soukromých domech jako služebné, na ulici jako dětští žebráci, ve válkách jako vojáci. Děti z nejchudších poměrů jsou snadnou kořistí překupníků a únosců.  

Pokud můžete, pomozte nám prosím zastavit obchodování s dětmi.

Malá dívenka si hraje v chudinském slumu na předměstí města Dháka v Bangladéši.
© UNICEF/Haque

Děti, které nejsou nikde registrovány, úředně neexistují a jejich majitelé s nimi mohou nakládat dle dvé libosti. Tyto nezažívají nic jiného než týrání, zneužívání, bolest, hlad, strach a beznaděj. Jsou drženy v neznámém prostředí a nemají, kam se obrátit. Jejich hlas nikdo neslyší.

Děti jako pracovní síla

Příčinou dětské práce je především extrémní chudoba. Děti v některých zemích musí místo školy pracovat, aby si zajistily obživu. Dětskou práci zažívá 152 milionů dětí po celém světě, 58 milionů pracuje v hazardních podmínkách, které ohrožují jejich zdraví a život. V nejchudších zemích světa pracuje přibližně každé čtvrté dítě.

13letý Firimin se svými bratraci nosí palmové ořechy na plantáži svého strýce poblíž města Moussadougou v regionu Bas-Sassandra na Pobřeží slonoviny. Země patří mezi největší světové producenty kakaových bobů a palmového oleje. Kvůli práci Firimin už dva roky nechodí do školy.
© UNICEF/Asselin

Největší část pracujících dětí (70 %) je zneužívána k práci v zemědělství. Jednou z nejtěžších forem dětské práce je těžba kovů a nerostů. Těžkou práci děti často vykonávají za minimální mzdu. Pracují přitom i v takových podmínkách, které jsou ve vyspělých zemích ženám a mladistvým zakázány (jako je například práce v dolech).

Děti jako vojáci a nevěsty

Zvláště v Africe je běžnou praxí verbování dětských vojáků, často pod pohrůžkou smrti nebo ublížení rodině. Aktuálně je do probíhajících konfliktů po světě zapojeno přibližně 300 000 dětských vojáků. Tyto děti, z nichž až 40 % tvoří dívky, jsou zneužívány nejen jako vojáci, ale také jako nosiči zbraní, zvědové, poslíčci nebo otroci vojáků.

13letá Nour (13) a její mladší sestra uprchly do Libanonu ze svého domova na okraji města Raqá v Sýrii před čtyřmi lety. Nour už je devět měsíců vdaná. Svého 27letého manžela poznala až v den svatby.
© UNICEF/Aggio Caldon

Chudoba a ohrožení pramenící z válečných konfliktů často nutí rodiny provdávat své dcery v dětském věku, protože se o ně už nedokážou postarat a chtějí pro ně zajistit bezpečí – za každou cenu. Celosvětově se v dětském věku nuceně provdá každá pátá dívka.

Jak pomáhá UNICEF

V zájmu ochrany zranitelných dětí před vykořisťováním, obchodováním, otrockou prací a nucenými sňatky je potřeba řešit rizikové faktory, jako je chudoba a diskriminace.

Programy UNICEF na pomoc ohroženým dětem proto kromě bezprostřední pomoci obětem a jejich neúnavného vyhledávání zahrnují také podporu při zajišťování životního minima pro rodiče, aby děti nemusely pracovat a místo toho mohly chodit do školy, prosazení registrace všech dětí při narození, odstraňování překážek pro vzdělání chudých a zranitelných dětí, speciální programy neformální výuky pro pracující děti a také školení sociálních pracovníků, zdravotníků, policistů a celníků, aby dokázali identifikovat a zastavit obchodování s dětmi.

11letá Abba navštěvuje základní školu ve městě Mora na severu Kamerunu. Abba má sluchové postižení, ale díky UNICEF získala příležitost zapojit se do inkluzivního vzdělávání.
© UNICEF/Dejongh

UNICEF vyjednává demobilizaci dětských vojáků a pomáhá propuštěným dětem se zotavením a návratem do rodiny a společnosti. Jen v Jižním Súdánu se UNICEF za 5 let trvání podařilo vyjednat demobilizaci 3096 dětských vojáků.

UNICEF také jedná s vládami zemí, kde jsou dětské sňatky obvyklé, a kromě stanovení hranice 18 let jako minimálního věku pro vstup do manželství podporuje také důslednou registraci manželských svazků (protože většina předčasných sňatků je uzavírána tradičními způsoby bez oficiální registrace, takže je poté obtížné je stíhat). UNICEF také podporuje také zřizování místních bezpečných center pro ženy a dívky, které z předčasného manželství utečou, kde jim zajišťuje lékařskou a psychosociální pomoc.

Pracovnice UNICEF si hraje s tříletou Maleyles v centru přátelském k dětem, které UNICEF zřizuje pro děti migrantů na hranicích s Panamou. © UNICEF/Gonzalez

UNICEF rozvíjí také komunitní osvětové iniciativy pro změnu předsudků a škodlivých společenských norem, které vykořisťování dětí udržují, a spolupracuje s místními vládami a náboženskými organizacemi, aby zabránil násilí, vykořisťování a zneužívání bezbranných dětí. UNICEF v terénu podporuje přístup všech dětí ke kvalitnímu vzdělání a poskytuje komplexní sociální služby, které chrání děti a jejich rodiny.

Chlapci ze školy ve městě Mazar v Afghánistánu mají radost ze školních batohů od UNICEF.
© UNICEF/Karimi

Jak můžete pomoci?

UNICEF se snaží řešit nejčastější příčiny a rizikové faktory vykořisťování dětí. Jakákoliv částka věnovaná na tento projekt podpoří terénní programy zaměřené na bezprostřední pomoc obětem vykořisťování a jejich návrat do normálního života.

  • 507 Kč zajistí měsíční pobyt dítěte v bezpečném tranzitním centru, včetně stravy, hygienického vybavení, lůžka a lékařské pomoci.
  • 1 360 Kč zajistí školní pomůcky pro speciální výuku 5 ohrožených dětí.
  • 2 535 Kč zajistí zaškolení terénního pracovníka pro pomoc týraným a ohroženým dětem.
Terénní pracovnice UNICEF Zhanna Ulikhanyan a osmiletý Sergey z Náhorního Karabachu si povídají před nouzovým přístřeškem v regionu Tavush v Arménii. Konflikt v Náhorním Karabachu připravil tisíce dětí o jejich domov.
© UNICEF/Galstyan

Pokud věříte, že děti nejsou na prodej, prosíme, pomozte ještě dnes.

Děkujeme za Vaši laskavou podporu.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: