Výbuch sopky u města Goma v DR Kongo

Publikováno dne 24.05.2021

280 000 dětí je kvůli masivní evakuaci po výbuchu sopky Nyiragongo v ohrožení.

Aktualizováno 2. června 2021

UNICEF zasahuje po náhlé erupci sopky Nyiragongo na hranicích mezi Rwandou a DRC Kongo, aby poskytl bezodkladnou první pomoc postiženým. Tisíce lidí musely před hořící lávou z města Goma uprchnout. Více než 170 rodin pohřešuje své děti.

Přispět na pomoc dětem a rodinám v Gomě můžete zde.

Kvůli sopečné erupci bylo 142 dětí bylo umístěno do pěstounských rodin a 78 dětí nyní přebývá v tranzitních střediscích.
© UNICEF/Acland

Sbírku je možné podpořit také přímo na účet 11771177/0300 (jako variabilní symbol použijte 827), případně zasláním DMS ve tvaru DMS UNICEF 90 na číslo 87 777.
Cena DMS je 90 Kč, UNICEF obdrží 89 Kč.

Kvůli sopečné erupci zemřelo nejméně 32 lidí, včetně tří dětí. Dalších 40 lidí je nezvěstných. 142 dětí bylo umístěno do pěstounských rodin a 78 dětí nyní přebývá v tranzitních střediscích. Bezmála 1 000 dětí bylo uprostřed chaosu po erupci odděleno od svých rodičů, 700 z nich už UNICEF pomohl se znovu shledat s jejich nejbližšími.

Ve čtvrtek 27. května byla obyvatelům deseti čtvrtí ve východní části Gomy nařízena okamžitá evakuace, což vyvolalo další vlnu vysídlení. Oblast, označovaná jako červená zóna, je považována za tu část města, která bude v případě další erupce nejvíce ohrožena. Kvůli další vlně evakuace hrozí, že bude vysídleno až 400 000 lidí – včetně 280 000 dětí. UNICEF varuje před nebezpečím, která tak masivní evakuace pro děti představuje.

Děti vysídlené kvůli sopečné erupci se ukrývají ve škole ve městě Mujoga v Severním Kivu.
© UNICEF/Benekire

„Kdykoli jsou v krátkém časovém období vysídleny velké skupiny lidí, ohrožení dětí se zvyšuje,“ uvedl zástupce UNICEF v DRC Kongo Edouard Beigbeder. „Musíme dávat pozor na okamžitá rizika pro děti na útěku, týkající se jejich výživy, zdraví a také nemocí přenášených vodou, především smrtící cholery.“

Velká část obyvatel uprchla do sousední Rwandy. 22. května překročilo na útěku z Gomy hranici do Rwandy více než 5 000 lidí. Tisíce těch, kteří opouští město Goma, míří také do nedalekého města Sake, což je oblast náchylná k vypuknutí cholery, kde bylo za poslední dva týdny zaznamenáno nejméně 19 případů s podezřením na choleru.

Láva zaplavila obce v okolí města Goma.
© Jean Meteniér, pracovník UNICEF v DRC Kongo.

Pomoc UNICEF v postižených oblastech Sake, Buhene, Kibati a Kibumba zahrnuje mj.:

  • Instalaci míst pro chlorování vody uvnitř a kolem oblasti Saké, aby se zamezilo šíření cholery. Několik vodovodních sítí v této oblasti bude brzy chlorováno.
  • Posílení epidemiologického dohledu nad cholerou, zejména ve městě Goma poté, co se sem navrátí tisíce obyvatel.
  • Zřízení dvou tranzitních středisek pro děti bez doprovodu a odloučené děti ve spolupráci s místními orgány. UNICEF také spolupracuje s partnery na řešení případů genderového násilí a zneužívání a pomáhá obětem zajistit adekvátní lékařskou a psychosociální podporu.

UNICEF chystá dodávku nezbytné humanitární pomoci, jako jsou kanystry, nouzové přístřešky a životně důležité vybavení pro čistou vodu a hygienu. Spolupracuje také na zprovoznění systému Volcano Information Center, který bude přístupný prostřednictvím bezplatných SMS.

Pracovníci UNICEF ve spolupráci s konžským Červeným křížem zasahují po výbuchu sopky v oblastech Sake, Buhene, Kibati and Kibumba.
© UNICEF/Wenga

Více o pomoci UNICEF v DRC Kongo

Pitná voda a hygiena

UNICEF ve spolupráci s Červeným křížem posílil aktivní dohled nad epidemiologickou situací v souvislosti s rizikem propuknutí cholery, zajistil chloraci vody ve veřejných vodovodech a současně zajišťuje dodávky cisteren s pitnou vodou do oblastí, které utrpěly škodami na vodní nádrži Bushara.

UNICEF také mobilizuje své zásoby humanitárních a hygienických potřeb pro distribuci do města Sake, aby zajistil 100 000 lidem v nouzi potřebné kanystry, plastové fólie, chlor a vědra. UNICEF s konžským Červeným křížem také připravuje distribuci hygienických souprav zranitelným rodinám.

25. května 2021: UNICEF instaluje místa pro chlorování vody a posiluje epidemiologický dohled nad cholerou.
© UNICEF/Wenga

Ochrana dětí

UNICEF ve spolupráci s místními partnery okamžitě zahájil identifikaci dětí bez doprovodu a vyhledávání jejich rodin. UNICEF podporuje dočasná ubytovací centra, která dokážou pojmout desítky osamocených dětí. Ve spolupráci s místními organizacemi a komunitními sítěmi byl zaveden koordinační systém, který zajišťuje pravidelný kontakt s dětmi v pěstounských rodinách a identifikuje a řeší nové případy dětí odloučených rodin.

24. května 2021: Aline Nganga se v tranzitním středisku UNICEF právě znovu shledala se svými dcerami, čtyřletou Clarice a pětiletou Florence. “Děti byly vyděšené, když vybuchla sopka, utekly a ztratily se mi. Hledala jsem je všude. Od soboty jsou nic nejedla a jen jsem se modlila, aby byly v pořádku. Teď můžeme jít konečně domů,” říká Aline se slzami v očích. Dívky na ní čekaly v tranzitním centru UNICEF a doufaly, že je maminka najde. UNICEF zřídil dočasné ubytovací prostory pro ztracené děti a děti bez doprovodu, kde je k dispozici lékařská i psychosociální pomoc.
© UNICEF/Acland

Komunikace a osvěta

Na podporu komunikace o prevenci nebezpečí a zapojení komunity zřídil UNICEF prostřednictvím bezplatných SMS informační systém Volcano Information Center, který k 25. květnu využilo více než 5 200 lidí a který tak pomohl významně snížit míru dezinformací.

UNICEF provedl posouzení aktuálních potřeb ve všech hlavních programových oblastech, včetně vody a hygieny, ochrany dětí, vzdělávání, zdravotní péče a výživy. Všechny tyto programy v DRC Kongo zůstávají kriticky podfinancovány. UNICEF proto úzce spolupracuje s vládou na zajištění pomoci dětem, zejména v oblasti zdraví a výživy.

Nyiragonga je považována za jednu z nejaktivnějších a nejnebezpečnějších sopek na světě.
© Jean Meteniér, pracovník UNICEF v DRC Kongo.

UNICEF uvolnil na pomoc dětem a rodinám ve městě Goma a sousedních oblastech pomoc ve výši 2,7 milionu USD. Potřeby na místě jsou obrovské a jsou potřeba další zdroje, aby bylo možné pomoci všem dětem ohroženým sopečnou erupcí a jejími důsledky.

Poslední erupce sopky Nyiragonga v roce 2002 zanechala bez domova více než 100 000 lidí.  Nyiragonga je považována za jednu z nejaktivnějších a nejnebezpečnějších sopek na světě.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: