Vaše pomoc v roce 2021 | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Vaše pomoc v roce 2021

Publikováno dne 22.12.2021

Jak si stojíme v uplynulém roce? Pojďme se podívat, čeho všeho UNICEF s pomocí dárců a příznivců dosáhl v roce 2021.

Výsledky naší práce

Díky Vaší podpoře mohl být v roce 2021 UNICEF opět tam, kde je ho nejvíce potřeba. Dařilo se nám i nadále rozvíjet dlouhodobé programy zaměřené na zlepšování životních podmínek dětí a také okamžitě poskytovat neodkladnou humanitární pomoc i v těch nejhůře dostupných oblastech a v krizových situacích přírodních katastrof a válek. Naši pracovníci neúnavně zajišťovali pitnou vodu, výživu, přístup ke zdravotní péči, hygienickému zázemí a vzdělání, bezpečné přístřeší a ochranu před násilím a zneužíváním. Za každé zachráněné dítě – děkujeme!

Jak nám čeští dárci v uplynulém roce pomohli měnit životy dětí po celém světě k lepšímu zachycuje Přehled roku 2021.

Afghánistán: Vzdělání dívek, SMS a možná výhra nad obrnou

I v průběhu konfliktu a nejistot jsme afghánské děti neopustili. Místo toho, abychom poskytovali komunitám to, co si myslíme, že chtějí, jsme používali U-Report, bezplatnou službu založenou na textových zprávách, která nám umožňuje zeptat se přímo obyvatel, co potřebují. K říjnu 2021 jsme vyléčili 258 507 dětí z akutní podvýživy, zajistili pitnou vodu pro 288 692 lidí a poskytli psychosociální podporu 118 162 dětem a jejich rodičům.

Dvouletá Fatima ve zdravotnickém centru, kde UNICEF pomáhá při očkování, výživě a zdravotní péči. Vyšetření na podvýživu centrum provádí průměrně 80 dětem denně, očkování zde podstoupí v průměru 120 dětí za den. © UNICEF/Bidel

V průběhu roku 2021 jsme také zvyšovali povědomí o důsledcích dětských svateb a zahájili jsme masivní očkovací kampaň proti dětské obrně. Tato kampaň je jako první za více než tři roky zaměřená na všechny děti v Afghánistánu, včetně více než 3,3 milionu dětí v těch částech země, které byly dosud pro očkovací kampaně nepřístupné. Afghánistán má nyní historickou příležitost k úplnému vymýcení dětské obrny – za rok 2021 byl v zemi zatím hlášen pouze jeden případ.

Chlapec v Herátu dostává svou dávku vakcíny proti dětské obrně. UNICEF poskytuje očkovací látky, chladicí zařízení a další vybavení a rozšiřuje povědomí o důležitosti očkování. Klíčovou roli hrají afghánské ženy, které cestuji se zdravotnickými týmy a poskytují matkám v jejich rodném jazyce všechny potřebné informace. © UNICEF/Bidel

Za posledních 20 let bylo v Afghánistánu dosaženo obrovského pokroku ve vzdělávání dětí, zejména dívek. Počet dětí navštěvujících školu se od roku 2021 zvýšil z 1 milionu na 10, včetně 4 milionů dívek. UNICEF letos dělal vše pro to, aby se situace nadále zlepšovala navzdory krizi, ve které se země ocitla. Probíhala intenzivní vyjednávání s místními autoritami, ve kterých jsme prosazovali, aby dívky mohly nadále chodit do školy. Zakládali jsme také komunitní třídy v oblastech bez škol, prostřednictvím kterých jsme oslovili více než 150 000 dívek, které se předtím vzdělávat nemohly.

Indie: 10,5 milionu osobních ochranných pomůcek

V Indii úderem dubna 2021 vyvrcholila druhá vlna pandemie covid-19, jejímž následkem bylo kritické přeplnění nemocnic a zdravotních center. Udeřila trojnásobnou silou a šířila se mnohem rychleji než první. UNICEF udělal maximum pro to, aby v zemi co nejvíce posílil testování, očkování a trasování nakažených. Zajišťovali jsme dostupnost primární zdravotní péče a šířili osvětu ohledně nutnosti očkování. S Institutem pro duševní zdraví a neurovědu jsme se podíleli na spuštění aplikace Share Care, která poskytuje on-line podporu duševního zdraví.

Boj s pandemií v Indii © UNICEF/Reddy

K červnu 2021 se nám podařilo v Indii zajistit 6 728 kyslíkových koncentrátorů, 512 nosních kanyl s vysokým průtokem, 173 strojů RT-PCR do laboratoří a 10,5 milionu osobních ochranných pomůcek.

38letý Nisharahmad Malek jede sanitkou vyzvednout dalšího pacienta. © UNICEF/Reddy

Průběh covid-19 zasáhl také děti. Mnoho z nich skončilo dočasně nebo trvale bez péče rodičů a bylo vystaveno risku násilí, obchodu s dětmi nebo dětským svatbám. UNICEF zajišťoval vhodné alternativy péče o sirotky a propojoval je s vládními systémy sociální ochrany.

Jemen: Siamská dvojčata dostala šanci na lepší život

V prosinci 2020 se v Jemenu narodila siamská dvojčata srostlá v oblasti hrudníku a břicha. Lékaři se ihned po jejich narození obrátili na UNICEF, který zařídil jejich převoz do nemocnice v Jordánsku, kde v červnu 2021 proběhlo jejich oddělení. Na operačním sále bylo 25 chirurgů a specialistů, několikaměsíční zotavování malých pacientů probíhalo bez komplikací. Dvojčata byla před operací srostlá více než půl roku.

Dvojčata Ahmed a Mohamed z Jemenu před operačním zákrokem © UNICEF/Fuad

Děti se svou rodinou 20. prosince 2021 vrátily do Jemenu. Díky štědrým příspěvkům individuálních dárců bylo pro UNICEF možné zaplatit všechny nemocniční a převozní výdaje. Dvojčata Ahmed a Mohamed prostřednictvím operace dostala šanci na lepší kvalitu života a plnohodnotné vzdělávání.

Ahmed a Mohamed po návratu do Jemenu © UNICEF/Fuad

UNICEF působí v Jemenu dlouhodobě. V letošním roce (k září 2021) poskytl zdravotní péči 2 097 832 dětem a ženám a vyléčil 215 295 dětí z akutní podvýživy. Umožnil také přístup ke vzdělávání 620 885 dětem.

Bhútán: Vzdělání pro všechny

Bhútánské děti v letošním roce sváděly boj s on-line výukou, která byla v zemi zavedena kvůli pandemii covid-19. Pro školství byl přechod na distanční vzdělávání naprosto nový a mnoho žáků mělo velké problémy s účastí na výuce. Řada dětí žije v odlehlých venkovských oblastech, kde musí pomáhat svým rodičům s hospodařením, a najít rovnováhu mezi on-line výukou a povinnostmi doma pro ně bylo často velice obtížné. Internet v Bhútánu je drahý a některé rodiny si jej stále nemohou dovolit. UNICEF spolupracoval s bhútánským ministerstvem školství na tisku a doručování materiálů pro samostatnou práci těm dětem, které internet nemají, a poskytl psychosociální podporu téměř 3 500 žákům, učitelům a rodičům. V březnu 2021 se po více než roce bhútánské děti vrátily také do 500 školek, kterým UNICEF poskytl mýdla, dezinfekci a tištěné instrukce o prevenci covid-19.

Školka, západní Bhútán © UNICEF/Pelden

Pobřeží slonoviny: Školy z plastu

Největší město Pobřeží slonoviny, Abidjan, denně vyprodukuje 288 tun plastového odpadu. Většina z něj končí na skládkách a znečišťuje vzduch, zemi i moře. Pouze 5 % takového odpadu, který je ze skládek většinou vybírán chudými sběrači, se zrecykluje. UNICEF se rozhodl proměnit tento odpad v materiál pro stavbu škol a ve spolupráci s firmou Conceptos Plasticos vytvořil levné a odolné cihly, které jsou vyrobeny pouze z plastového odpadu.

Tyto cihly dávají cestu z chudoby milionům lidem, kteří z nutnosti sbírají plastový odpad, a zároveň poskytují tolik potřebné vzdělání všem dětem, které díky nim usednou do školních lavic. UNICEF se podařilo postavit již 159 škol z 874.5 tuny recyklovaného plastu a poskytnout tím vzdělávání pro 7 950 dětí.

Děti si hrají před svou novou školou, kterou UNICEF vybudoval z cihel vyrobených z plastového odpadu. © UNICEF/Dejongh

UNICEF ČR pro české děti

V letošním roce jsme se českým dětem aktivně věnovali hned ve dvou projektech. Prvním byla sociologická studie Mladé hlasy, která poskytla jedinečný vhled do toho, jak děti myslí a jak se cítí – první tři zveřejněné části se zabývaly tématy štěstí, školy a rodiny. Vyhlásili jsme také vítěze prvního ročníku ankety Dítě Česka, jejímž cílem bylo najít zajímavé a inspirativní mladé lidi, kteří budou příkladem pro ostatní.

Vítězové ankety Dítě Česka, vlevo Daniela Eva Rybková, která se již od mladého věku specializuje na neurochirurgii, vpravo Jan Žák, který vlastními silami vybral 125 000 na podporu zoo zavřených za nouzového stavu. © UNICEF

Děkujeme všem našim laskavým českým dárcům, díky nimž jsme mohli být i nadále tam, kde nás děti potřebují nejvíce. Pracujeme pro každé dítě už 75 let. A nikdy se nevzdáme.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: