168 milionů dětí už rok nechodí do školy | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

168 milionů dětí už rok nechodí do školy

Publikováno dne 03.03.2021

„Pandemická učebna“ před sídlem OSN v New Yorku je symbolickým apelem na to, aby vlády při svém rozhodování upřednostňovaly znovuotevření škol.

Praha, 3. března 2021 – Kvůli pandemii COVID-19 nemůže 168 milionů dětí po celém světě už skoro rok chodit do školy. Vyplývá to z nejnovější zprávy UNICEF COVID-19 and School Closures: One year of education disruption. Od března 2020 do února 2021 zůstaly školy z velké části uzavřeny nejméně ve 14 zemích světa. Úplné nebo částečné uzavření škol nadále narušuje výchovu a vzdělávání více než 888 milionů dětí.

Instalace ‘Pandemic Classroom’ před budovou OSN v New Yorku. Každá ze 168 prázdných lavic symbolizuje jeden milion dětí v zemích, kde byly školy uzavřeny téměř po celý rok.
© UNICEF/UN0423792/Chris Farber/UNICEF via Getty Images

“Jak se blíží rok od vypuknutí pandemie COVID-19, znovu si připomínáme katastrofální vzdělávací krizi, ke které vedlo uzavření škol. S každým dalším dnem mimo školu se situace dětí zhoršuje. Ty nejvíce zranitelné přitom platí nejvyšší cenu,“ říká ředitelka UNICEF Henrietta Fore. „Nemůžeme si dovolit další rok distanční nebo vůbec žádné výuky. Je nutné udělat vše pro to, aby bylo vzdělání dětí v rámci rozvolňovacích opatření upřednostněno.“

V řadě zemí světa školy představují bezpečnostní síť, která dětem zajišťuje zdravotnické služby, hygienické zázemí a výživné jídlo v rámci školního stravování. Škola děti také chrání před riziky dětské práce, týrání a vykořisťování. Dívkám, které nechodí do školy, hrozí větší nebezpečí sexuálního zneužívání a předčasných sňatků. Bez pravidelné školní docházky děti nemůžou nejen řádně rozvíjet své znalosti a dovednosti, ale přicházejí také o každodenní kontakt s vrstevníky a metodické vedení ze strany učitelů. UNICEF varuje před neblahými následky pro celé další generace, pokud školy zůstanou zavřené.

© UNICEF/UN0423776/Chris Farber/UNICEF via Getty Image

České republice byl zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách a školských zařízeních vydán mezi prvními pandemickými opatřeními již 10. března 2020.

„Škola je místem, kde děti získávají důležité životní návyky. Ve škole se děti učí odpovědnosti a mohou zde také hledat zázemí a oporu, pokud nastanou problémy v rodině“, vysvětluje ředitelka české pobočky UNICEF Pavla Gomba. „Loni na jaře ve výzkumu Mladé hlasy uvedlo 8 % českých dívek a 6 % chlapců návrat do školy jako své největší životní přání. Škola chybí nejvíce dětem z malých obcí a dětem z příjmově slabších rodin. Je nutné těmto dětem naslouchat.“

© UNICEF/UN0423938/Sokol

Jako apel na zpracování plánů pro znovuotevření škol UNICEF v New Yorku instaloval „Pandemickou učebnu“ složenou ze 168 prázdných lavic, z nichž každá představuje milion dětí žijících v zemích, kde byly školy zavřené téměř celý rok. Školní pomůcky a batohy, které byly při instalaci použity, budou věnovány dětem v krizových oblastech světa.

“Instalace představuje miliony školních tříd, které zůstávají prázdné. Nechceme, aby zavřené dveře a budovy zakrývaly skutečnost, že budoucnost našich dětí je pozastavena na dobu neurčitou,“ říká ředitelka světového UNICEF Henrietta Fore. „Tato instalace je zprávou pro vlády: musíme upřednostnit znovuotevření škol a musíme to udělat lépe, než tomu bylo dříve.“

© UNICEF/UN0423970/Sokol

Plány na znovuotevření škol by měly zahrnovat konkrétní kroky pro zlepšení situace, včetně opatření minimalizující riziko nákazy a podporu umožňující žákům se znovu přizpůsobit školnímu režimu a dohnat zameškané učivo. UNICEF společně s UNESCO, UNHCR, WFP a Světovou bankou proto zveřejnil praktický manuál Framework for Reopening Schools, který nabízí konkrétní doporučení pro vlády i místní samosprávu, jak postupovat a čemu věnovat pozornost při obnově výuky ve školách.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: