Svět by tempem konzumace Čechů potřeboval 3,4 planety, upozorňuje výzkum UNICEF | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Svět by tempem konzumace Čechů potřeboval 3,4 planety, upozorňuje výzkum UNICEF

Publikováno dne 31.05.2022

Nejvyspělejší země světa ohrožují současnost i budoucnost všech dětí na světě tím, že neúměrně přispívají k ničení životního prostředí. A to i přesto, že na svém území dětem zdravé prostředí k životu zajišťují. Česká republika drží smutné prvenství v podílu dětí, které jsou ohrožovány pesticidy. Znepokojující je také počet dětí se zvýšenou hladinou olova v krvi.

Činnost většiny vyspělých zemí má za následek škodlivé a nebezpečné podmínky pro život pro děti na celém světě. K tomuto závěru došel výzkum o stavu životního prostředí, který zpracovalo výzkumné centrum UNICEF – Innocenti.

Ve zprávě UNICEF porovnává, jak si 39 členských zemí EU a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vede v zajišťování zdravého prostředí pro děti. Její součástí je řada ukazatelů, například vystavení škodlivým znečišťujícím látkám včetně toxického ovzduší, pesticidů, vlhkosti a olova, přístup ke světlu, zeleni a bezpečným silnicím aj.

„Někdy jsme svědky toho, že země poskytují relativně zdravé prostředí pro děti doma a zároveň patří mezi hlavní producenty znečišťujících látek, které ničí životní prostředí dětí v zahraničí. To je znepokojující,” komentuje výstupy reportu ředitelka výzkumného centra Innocenti Gunilla Olsson. „Zpráva nám také říká, že více než 20 milionů dětí v těchto zemích má zvýšenou hladinu olova v krvi. Olovo je přitom jedna z nejnebezpečnějších látek, která se do těla dětí může z okolního prostředí dostat,“ dodává.

A jak je na tom Česko? Celkově se mezi 39 zkoumanými zeměmi umístilo na 20. místě. Zvýšenou hladinu olova mají v krvi 3 % českých dětí. Naprostá většina z nich má dle výzkumu k dispozici bezpečný zdroj pitné i užitné vody, ale až 17 % českých dětí je vystaveno tzv. částicovému znečištění, kdy v důsledku znečištění vzduchu chemikáliemi dochází ke vdechování drobných částic. Ty mají na dětské plíce a nedovyvinutý imunitní systém větší vliv než u dospělých. Nejvíce dětí je znečištěním vzduchu ohroženo v Jižní Koreji (27,4 %), nejméně ve Finsku (5,6 %).

Částicovému znečištění chemikáliemi je vystaveno 17 % českých dětí.
© Yukiko Noritake pro UNICEF

Smutným prvenstvím České republiky mezi zkoumanými zeměmi je nejvyšší podíl dětí žijících v oblastech s vysokým rizikem ohrožení zdraví pesticidy. Jde o 9,7 % českých dětí. Děti jsou znečištěním pesticidy ohroženy více než dospělí a toto znečištění může zásadně poškodit jejich nervový, kardiovaskulární, trávicí nebo např. imunní systém. Je spojováno s rizikem rakoviny, včetně dětské leukémie, a mnoha dalšími zdravotními problémy.

Pokud by celý svět konzumoval takovým tempem a objemem jako Češi, potřebovali bychom k zajištění udržitelnosti 3,4 planety Země. Největší spotřeba je v Lucembursku (8 Zemí), nejmenší v Kolumbii (ale stále více než jedna planeta – 1,2). Naši němečtí a polští sousedé jsou na tom o něco lépe (2,9), relativně dobře si vedou také Slováci (2,8). Naopak nejnáročnější z našich sousedů jsou Rakušané (3,8).

Kdybychom šli světu příkladem, potřebovali bychom pro pokrytí našich potřeb 3,4 planety Země.
© Jing Zhang pro UNICEF

UNICEF apeluje na to, aby vlády podnikaly další kroky ke zlepšení životního prostředí dětí, a to například snížením množství odpadů, znečištění ovzduší a vody. Je třeba věnovat zvláštní pozornost dětem ze sociálně slabších rodin, které jsou obvykle vystaveny většímu poškození životního prostředí. To upevňuje a zesiluje stávající znevýhodnění a nerovnosti. Politika v oblasti životního prostředí musí více zohledňovat potřeby dětí a zahrnovat je do rozhodování.

A jak to vidí samotné děti? To prozrazuje sociologický výzkum Mladé hlasy, který v roce 2021 pro českou pobočku UNICEF provedla agentura STEM/MARK. Budoucnost České republiky vidí optimisticky – téměř třetina z nich si myslí, že bude jejich země lepším místem pro život. Další třetina dětí si myslí, že situace bude stejná a 14 % má dojem, že se život v ČR bude zhoršovat. Příčiny nejvíc vidí právě ve znečištění životního prostředí, ale také ve vládě, která nebude schopná řešit problémy, a v horší ekonomické situaci. Několik dětí také zmínilo globální oteplování.

„Děti budou dnešním environmentálním problémům čelit nejvíce a nejdéle, ale situaci nyní nemohou příliš ovlivnit. Zlepšení životního prostředí dlužíme sami sobě i budoucím generacím,“ komentuje současnou situaci výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Plné znění výzkumné zprávy v anglickém jazyce najdete zde.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: