Krize v Súdánu: UNICEF působí na místě i v sousedních zemích | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Krize v Súdánu: UNICEF působí na místě i v sousedních zemích

Publikováno dne 04.05.2023

UNICEF rozšiřuje humanitární reakci také na pomoc súdánským uprchlíkům v Egyptě, Čadu a Středoafrické republice.

Aktualizováno: 30. května 2023

Od počátku bojů v Súdánu bylo zabito 190 dětí a více než 1700 jich bylo zraněno.

To znamená, že během 11 dnů trvajícího násilí bylo zabito nebo zraněno sedm dětí za každou hodinu. Zoufalá bezpečnostní situace v celé zemi komplikuje shromažďování a ověřování informací, ale víme, že dokud budou boje pokračovat, děti v Súdánu budou trpět.

1,5 roční Miriam spí v náručí své matky Aishy Mohammed Taher, které UNICEF pomohl získat přístup k základním zdravotním službám.
© UNICEF/UN0786391/Hatiem Arbab

Jak pomáhá UNICEF v Súdánu

Prostřednictvím předem umístěných zásob a personální kapacity byl UNICEF v Súdánu připraven okamžitě reagovat a začít zajišťovat pomoc dětem a jejich rodinám.

Naši specialisté monitorují a podávají zprávy o vážných porušeních práv dětí napříč postiženými státy (Chartúm, Severní Kordofan, Severní Dárfúr) a pomáhají identifikovat děti bez doprovodu a děti odloučené od rodin.

UNICEF aktuálně poskytuje pitnou vodu a nezbytné zásoby v reakci na nouzovou situaci. Do nemocnic a zdravotnických středisek distribuujeme krizové zdravotnické soupravy, výživové potřeby a lékařské prostředky pro akutní ošetření. UNICEF také dodává nezávadnou vodu do zdravotnických středisek a táborů pro vnitřně vysídlené osoby prostřednictvím cisteren. Souběžně poskytujeme chlor na dezinfekci a úpravu vody, nádrže a skládací nádoby, aby byl v zasažených oblastech zajištěn trvalý přístup k nezávadné vodě.

25. dubna 2023: Během krátkého příměří UNICEF dodal pitnou vodu do zdravotnických zařízení v El Fasher v Severním Dárfúru.
© UNICEF
1. května 2023: Uprostřed probíhajícího konfliktu dodal UNICEF ve spolupráci s organizací Tabasher kritické dodávky pitné vody a hygienických potřeb do tří zdravotnických středisek a jediné fungující nemocnice v El Fasher v Súdánu. Pohotovostní zásoby zahrnovaly mýdlo, čisticí nástroje a chemikálie na chloraci vody a byly velmi potřebné k zajištění základních hygienických podmínek pro ošetřované. Za poslední dva dny v nemocnici získalo pomoc celkem 2938 lidí, z toho 707 dětí.
© UNICEF/Ibrahim Arabi

UNICEF má dostatečné zásoby pro okamžitou reakci v Chartúmu i v terénu (máme sklady v Geneině, Nyale a Kadugli). Pracovníci UNICEF jsou připraveni podpořit školy připravenými vzdělávacími soupravami pro 16 000 dětí, aby se zmírnily dopady uzavření škol, poskytovat psychosociální podporu dětem zasaženým probíhající krizí a budovat bezpečné prostory, kde budou moci pokračovat ve výuce.

K dispozici pro okamžitou distribuci je také 114 krizových zdravotních souprav (každá z nich vydrží pro 10 000 lidí na 3 měsíce), 235 700 balení terapeutické stravy RUTF, 240 velkokapacitních stanů, 1 096 školních souprav, 3 000 přikrývek a 10 460 balení tablet na čištění vody (v každém balení je 200 tablet).

25. dubna 2023: UNICEF připravil nezbytné zdravotnické a výživové dodávky, které budou doručeny do El Fasher v Severním Dárfúru.
© UNICEF

Jak pomáhá UNICEF v sousedních zemích

UNICEF zajišťuje pomoc také súdánským uprchlíkům v Egyptě, Čadu a Středoafrické republice.

V Egyptě zřizujeme centra přátelská k dětem na autobusovém nádraží „Karkar“, kde poskytujeme důležitou psychosociální podporu. UNICEF navíc zorganizoval diskusní skupiny se súdánskými uprchlíky v Asuánu, aby získal přehled o jejich potřebách a podle toho přizpůsobil podpůrné služby. UNICEF ve spolupráci s egyptským Červeným půlměsícem reaguje na potřeby rodin překračujících hranice distribucí hygienických sad a poskytováním přenosných toalet.

Dívka si hraje v prvním centru přátelském k dětem zřízeném na autobusovém nádraží „Karkar“ s cílem poskytovat psychosociální podporu dětem a jejich rodinám.
© UNICEF/Younis

Přes dva hraniční body Qastal (920 km jižně od Káhiry) a Argeen (895 km jižně od Káhiry) přešlo k 3. květnu súdánsko-egyptské hranice více než 47 000 súdánských uprchlíků před konfliktem.

Malý chlapec je v náruči pracovnice UNICEF v centru přátelském k dětem v Asuánu v Egyptě.
© UNICEF/Mostafa
Součástí pomoci UNICEF v Egyptě je distribuce hygienických souprav a přenosných toalet súdánským rodinám prostřednictvím egyptského Červeného půlměsíce. Součástí balíčků jsou i tolik potřebná mýdla.
© UNICEF/Emad

Ze Súdánu utíkají rodiny také do sousedního Čadu, kde čelí drsným životním podmínkám. Tito uprchlíci se potýkají s tísnivým vedrem a nedostatkem vody, což ještě zhoršuje jejich již tak zoufalou situaci. UNICEF ve spolupráci s místními organizacemi v místě distribuuje pitnou vodu a základní nepotravinovou pomoc.

29. dubna 2023: UNICEF a partnerská nevládní organizace Premiere Urgence Internationale distribuují nepotravinovou pomoc v Koufrounu, čadské vesnici poblíž hranic se Súdánem. Cílem této spolupráce poskytnout uprchlíkům ze Súdánu základní potřeby, jako jsou podložky, přikrývky, soupravy na vaření, sítě proti komárům, nádoby na vodu a mýdlo.
© UNICEF/Le Du

Ve Středoafrické republice dopadá současná krize na již tak velmi křehké hostitelské komunity. Ve vesnici Am-Dafock nyní žije asi 9 700 lidí (90 % z nich jsou ženy a děti), kteří utekli ze Súdánu kvůli eskalujícímu násilí, aby našli bezpečí za hranicí. V regionu je rozšířený akutní nedostatek potravin a náklady na potraviny rostou.

Očekává se, že se situace v nadcházejících měsících ještě zhorší kvůli povodním a uzavírkám silnic v důsledku období dešťů, což povede k potenciálnímu nárůstu a šíření nemocí, jako je cholera. Am-Dafock se nachází v oblasti náchylné k záplavám a s obdobím dešťů bude přístup do vesnice extrémně omezený. UNICEF a humanitární partneři společně s vládními úředníky vyhodnocují situaci, poskytují nouzovou pomoc a před obdobím dešťů rozmisťují zásoby, aby zajistili, že lidé dostanou pomoc, kterou potřebují.

4. května 2023 hovoří Meritxell Relano, pracovnice UNICEF ve Středoafrické republice, s Halimou, súdánskou uprchlicí u vodní pumpy v Am-Dafock, hned za hranicí se Súdánem. Halima říká Meritxell, že toto je jediný zdroj vody, kterou mohou používat všichni v Am-Dafock, včetně místních obyvatel a uprchlíků – někdy lidé musí čekat ve frontě celé hodiny, aby dostali vodu. Komunita naléhavě potřebuje vykopat další vrty, aby uspokojila zvýšenou poptávku po vodě.
© UNICEF/Relano

4. května bylo letecky přepraveno 4,6 tuny nouzových zásob z hlavního města Bangui do Birao, aby se zvýšila humanitární připravenost v Am-Dafocku a okolí. Náklad, který doplňuje již existující zásoby v Birao, byl přepraven Humanitární leteckou službou OSN (UNHAS) a zahrnoval léky, zásoby vody, nouzové přístřešky a základní nepotravinovou pomoc od UNICEF, WHO, UNHCR, IOM a UNFPA.

V současné chvíli UNICEF prostřednictvím mechanismu rychlé reakce nakládá 65 tun humanitárních zásob, které mají být rozmístěny a distribuovány v nadcházejících dnech, včetně 1 000 hygienických souprav, které uspokojí naléhavé potřeby 1 000 domácností nebo 5 000 lidí. UNICEF také přepravuje do oblasti stany a plachty, léky a vakcíny, nutriční potřeby včetně terapeutické stravy a mléka proti podvýživě, nádoby na vodu a čisticí tablety, hygienické sady a školní soupravy.

4. května 2023 Madifa kolébá své dítě, když spolu sedí ve stínu pod stromy v Am-Dafock ve Středoafrické republice, kam utekli před násilím v domovském Súdánu. Madifa se bojí o zdraví a budoucnost své malé dcery. Říká, že vidí děti vystresované a vystrašené a přála by si pro ně bezpečné místo, kde by si mohly hrát a schovat se před hrůzami války.
© UNICEF/Relano

Aktuální situace v Súdánu

Mnoho rodin s dětmi zůstalo uvězněno v křížové palbě, s omezeným nebo žádným přístupem k elektřině. Tisíce jich musely opustit domovy, aby vyhledaly bezpečí. Děti se ukrývají ve školách, zatímco kolem zuří boje. Na většině území je omezený přístup k potravinám, vodě, hygieně a dalším službám.

Konflikt přerušil probíhající péči o 50 000 těžce podvyživených dětí, které potřebují nepřetržitou a intenzivní pomoc. Kvůli výpadkům elektřiny a nemožnosti doplnit generátory palivem jsou v ohrožení také chladicí boxy na základní vakcíny a inzulín v době, kdy proočkovanost v celé zemi povážlivě klesá. Miliony neočkovaných dětí tak zůstanou napospas smrtelným nemocem, jako jsou spalničky a dětská obrna.

Rodiny na útěku před boji mezi armádou a polovojenskými jednotkami.
© UNICEF/UN0831619/AFP

Podle WHO byla konfliktem vážně narušena i lékařská péče. Jedna třetina súdánských zdravotnických zařízení přestala fungovat, což dětem a jejich rodinám znemožňuje přístup k základní zdravotní péči.

Všechny školy a vzdělávací instituce v Súdánu byly uzavřeny. Toto opatření má významné dopady na životy dětí, protože školy poskytují ochranu proti hrozbám, jako je vykořisťování, zneužívání a nedobrovolný nábor do ozbrojených skupin. Uzavírání škol dále prohlubuje již tak alarmující vzdělávací krizi v zemi, která vznikla v důsledku pandemie, politické nestability a stávek učitelů.

10měsíční Retag Omer dostává kyslík na dětském oddělení ve fakultní nemocnici El-Geneina díky lékařskému vybavení od UNICEF.
© UNICEF/UN0793157/Lok Ying Lau

Pomoci ohroženým dětem v Súdánu můžete prostřednictvím tohoto formuláře, anebo darem na účet 11771177/0300 s variabilním symbolem 831. Děkujeme!

Ještě před vypuknutím současného konfliktu byly humanitární potřeby v Súdánu akutní. Přibližně 15,8 milionu lidí potřebovalo humanitární pomoc, včetně více než 8,5 milionu dětí. Súdán patří mezi země, kde je míra dětské podvýživy jednou z nejvyšších na světě: ještě před současnou krizí zde žilo 2,7 milionu dětí s podvýživou.

Humanitární pomoc v zemi je nezbytná. Je potřeba doplnit zásoby v nemocnicích a zdravotnických střediscích, abychom mohli i nadále ošetřovat zraněné děti, zajišťovat první pomoc a pokračovat v poskytování základní zdravotní péče.

UNICEF sdílí výzvu generálního tajemníka OSN, aby ozbrojené síly okamžitě zastavily nepřátelství. Vyzýváme všechny strany, aby respektovaly své mezinárodní závazky chránit děti před újmou a zajistily, že humanitární aktéři se mohou bezpečně a rychle dostat k dětem v nouzi. UNICEF také vyzývá všechny zapojené strany, aby se zdržely útoků na civilní infrastrukturu, na které jsou děti závislé – jako jsou vodovodní a hygienické systémy, zdravotnická zařízení a školy.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: