Rozhovor s Marií Chatardovou

Publikováno dne 01.09.2020

“Jednání na nejvyšší úrovni i konkrétní práce v terénu se v OSN prolínají,” říká Marie Chatardová.

Marie Chatardová je českou velvyslankyní a stálou představitelkou ČR při OSN. V roce 2017 byla zvolena 73. předsedkyní Ekonomické a sociální rady OSN (ECOSOC) jako třetí žena v historii do jedné ze tří nejvýznamnějších funkcí OSN. Předtím byla šest let českou velvyslankyní pro Francii a Monako. Za své působení v Paříži obdržela francouzské nejvyšší státní vyznamenání. Časopis Forbes ji pravidelně řadí mezi nejvlivnější ženy Česka. 

Marie Chatardová při zasedání Executive Board UNICEF v sídle OSN.
© UNICEF/Nesbitt

Spolu s manželem jste připravila již dvě panenky, které se na aukcích v New Yorku a v Praze vydražily za celkem 43 600 Kč. Co pro Vás tento univerzální symbol dětství znamená? S čím jste si hrála jako dítě?

Považuji nápad s aukcí panenek za skvělou formu pomoci dětem, proto jsme ho chtěli s manželem podpořit i s našimi vlastnoručně vyrobenými produkty s tématikou OSN. Jak je již uvedeno v otázce, panenky jsou jedním ze symbolů dětství, dětské radosti. Přála bych si, aby každé dítě na světě mělo svoji panenku nebo jinou hračku, aby žádné dítě netrpělo hladem, nucenou dětskou prací, nemocemi, proti kterým se dá očkovat. Jako dítě jsem si hrála se vším možným, samozřejmě včetně panenek.

V čem se liší práce velvyslance v konkrétní zemi od zastupitele ČR v multilaterální organizaci?

Bilaterální a multilaterální diplomacie mají mnoho společného, velvyslanec vždy zastupuje svoji zemi. V případě bilaterální u daného státu, multilaterální u mezinárodní organizace. Odlišnost je především v tom, že když vyjednáváte v rámci OSN a chcete tam něco prosadit, tak musíte být v kontaktu se zástupci 192 členských států. Stejně tak oni se na vás obracejí  s jejich iniciativami a požadavky, tudíž jde o téměř nepřetržitý komunikační tok… 

Pro UNICEF připravila Marie Chatardová dvě panenky, které se na aukcích v New Yorku a v Praze vydražily za celkem 43 600 Kč.
© Petr Archon Bureš

Zaznívá kritika, že se model OSN přežil, že neplní své základní poslání– prevenci válečných konfliktů. V čem vidíte roli OSN v současném světě?

Je nutné si uvědomit, že svět se od založení OSN proměnil-vyvstaly nové výzvy, změnilo se rozložení sil ve světě. To vše fungování a roli OSN znatelně ovlivnilo.  Nicméně neexistuje žádná jiná univerzální organizace s tak širokou členskou základnou, kde se permanentně setkávají představitelé  různých států, kteří jsou ochotni zasednout k jednacímu stolu. Příkladem může být dojednání Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v rámci Agendy 2030. OSN je rovněž klíčovým hráčem na poli humanitární a rozvojové pomoci. Nezastupitelnou roli pak hrají právě jednotlivé agencie OSN zaměřené na konkrétní celosvětové problémy.

OSN je velmi široký pojem. Vy znáte jak jeho politickou část, včetně nejvyšších jednání představitelů členských států, tak konkrétní práci specializovaných agentur v terénu. Jak moc se tyto dva světy od sebe liší?

Tyto dva světy spolu úzce souvisí a prolínají se, jeden by nemohl existovat bez druhého. Respektive mohl, ale konkrétní výsledky by bezesporu nebyly stejné.  

Ve své práci jste vykonávala funkci předsedy vlivné Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC), po dvě období jste byla místopředsedkyní Executive Board UNICEF. V čem je UNICEF mezi specializovanými agenturami specifický? 

UNICEF je dětský fond OSN, již to samo o sobě je specifické. Pracovat pro tuto a s touto specializovanou agenturou je velkou satisfakcí, protože výsledky jsou viditelné a hmatatelné. A vidět rozzářené dětské oči je tou nejlepší odměnou.

Jak je podle Vás v centrále UNICEF vnímána Česká republika?

Česká republika má velmi dobrou pověst, je vnímána jako aktivní země, která pomáhá a přichází s novými iniciativami. To, že nás zvolili do místopředsednické funkce, je toho důkazem. Značný podíl na tom má česká pobočka UNICEF.

Kresba tehdy osmileté Jitky Samkové z Rudolfova v Jižních Čechách se stala inspirací pro celosvětově první pohlednici UNICEF. Aktuální kolekci pohlednic a dárků je možno pořídit v prodejně UNICEF.
© UNICEF ČR

Na co budete z Vašich čtyř let v OSN vzpomínat nejvíce? 

Vzpomínek je a bude spousta, těžko vybírat pouze pár z nich. Hodně je jich spjato s předsednictvím ECOSOC, je to přece jen třetí nejdůležitější orgán OSN, Česká republika v jeho čele stála po dvaceti letech a byla jsem teprve třetí ženou-předsedkyní v historii. Procestovala jsem kus světa, potkávala se jak s čelnými představiteli různých zemí, se kterými jsme debatovali o jejich aktivitách spojených s cíli udržitelného rozvoje, tak jsem měla možnost diskutovat s dětmi a lidmi v terénu. Jeden z největších zážitků byla rychlá návštěva Bhútánu, na jejíž přípravě a realizaci se podílel i UNICEF. Česká pomoc tam přináší zcela konkrétní výsledky. Máme skvělý český UNICEF!

Marie Chatardová při návštěvě Bhútánu, kde dlouhodobě pomáhá česká pobočka UNICEF.
© UNICEF/Phuntsho Choden
S pracovníky UNICEF ve zdravotnickém středisku poblíž města Paro v Bhútánu. UNICEF se zde podílí na školení zdravotníků a dodávkách léků a vybavení.
© UNICEF/Phuntsho Choden
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: