Propast bezmoci v Sýrii: 10 let války

Publikováno dne 10.03.2021

Za posledních 10 let bylo v Sýrii zabito nebo zraněno asi 12 000 dětí – to jsou tři děti každý den.

V době, kdy si svět připomíná smutné výročí desetiletého konfliktu v Sýrii, zůstává situace milionů syrských dětí a rodin extrémně nejistá. Podle UNICEF potřebuje 90 % všech dětí v zemi humanitární pomoc, což je za poslední rok nárůst o 20 %.

Jak vypadá dětství v Sýrii

 • 8,5 milionu dětí potřebuje humanitární pomoc
 • 5,1 milionu dětí válka připravila o domovy
 • 500 000 dětí do 5 let je chronicky podvyživených
 • 82 % dětí v severozápadní Sýrii musí místo školy vykonávat dětskou práci

Každá třetí škola nefunguje, protože je zničená, je okupována ozbrojenými skupinami nebo slouží jako dočasné útočiště pro zoufalé rodiny, které kvůli válce přišly o domovy.

Pokud můžete, pomozte dětem v Sýrii ještě dnes.

21. dubna 2019 je 14měsíční Mahmoud kvůli podezření na podvýživu vážen dobrovolníky UNICEF na klinice v táboře Al-Hol. UNICEF prostřednictvím svých partnerů v tomto táboře realizoval kampaň na monitoring podvýživy, jejímž cílem bylo vyšetřit více než 24 000 dětí do 5 let. Kampaně zaměřené na diagnostiku, prevenci a léčbu dětí s podvýživou se v táboře zúčastnilo 62 vyškolených dobrovolníků.
© UNICEF/Hasen

Propast syrské bezmoci

Dekáda ozbrojeného konfliktu měla pro děti a rodiny v Sýrii katastrofální důsledky.

80 % obyvatel Sýrie žije pod hranicí chudoby. V loňském roce se cena průměrného potravinového koše zvýšila o více než 230 %. Syrská libra v roce 2020 ztratila 78 % své hodnoty. Hyperinflace a zhoršující se chudoba nutí rodiny posílat děti pracovat a u dívek vede k vysokému riziku dětských sňatků. Téměř 2,5 milionu dětí v Sýrii a dalších 750 000 syrských dětí v sousedních zemích nemůže chodit do školy – 40 % z nich jsou dívky.

Tohle nemůže být jen další smutný milník, který necháme přejít, zatímco děti a rodiny v Sýrii nadále bojují o holé živobytí,” uvedla ředitelka UNICEF Henrietta Fore.Zoufalá humanitární situace na místě nesnese další čekání. Mezinárodní společenství by mělo vyvinout veškeré úsilí k dosažení míru v Sýrii a zajištění pomoci syrským dětem.“

Syrské děti v uprchlickém táboře Bekaa v Libanonu se potýkají s nepřízní počasí. Válkou vysídlené děti uvnitř Sýrie i v sousedních zemích musí každou zimu přežívat v provizorních přístřešcích, navzdory dešti a mrazu.
© UNICEF/Haidar

Cena za válku v Sýrii

Podle ověřených údajů v letech 2011 až 2020:

 • bylo zabito nebo zmrzačeno téměř 12 000 dětí
 • bylo násilím zrekrutováno více než 5 700 dětí – některé ve věku pouhých sedmi let
 • se stalo terčem ozbrojených útoků více než 1300 škol a nemocnic
24. září 2020: Vysídlené děti ve vesnici Fafin si nabírají do kanystrů pitnou vodu z nádrže UNICEF.
© UNICEF/Chnkdji

Soustavné vystavování dětí násilí, šoku a traumatům války mělo smutný dopad na jejich duševní zdraví. Počet dětí vykazujících příznaky psychických problémů se v roce 2020 zdvojnásobil.

19. ledna 2021: Děti procházejí zatopenou oblastí tábora Kafr Losin v severozápadní Sýrii. V lednu zasáhla západní Aleppo a Idlíb zimní bouře, která vedla k rozsáhlým povodním. Silné deště zaplavily stany a odřízly silnice vedoucí do táborů pro vnitřně vysídlené rodiny.
© UNICEF/Akacha

Obzvláště alarmující je situace v severní Sýrii. Na severozápadě země zůstávají miliony vnitřně vysídlených dětí. Mnoho rodin muselo před násilím utéct opakovaně, některé musely hledat nové útočiště i sedmkrát. Děti protrpěly další dlouhou zimou, snášely nepříznivé počasí včetně přívalových dešťů a sněhu ve stanech, přístřešcích a polorozbořených nebo rozestavěných budovách.

Více než 75 % případů závažného násilí na dětech zaznamenaného v roce 2020 se odehrálo na severozápadě země.

Základní škola ve městě Hujjaira v Damašku je zničená kvůli opakovaným útokům v oblasti. Přestože situace v Hujjaiře je už klidnější, žáci se do školy vrátit nemohou. Každá třetí škola v Sýrii je poškozená, zničená, zabraná pro válečné účely nebo slouží jako útočiště pro vysídlené rodiny.
© UNICEF/Abdulaziz

Největší uprchlická krize v dějinách

V táboře Al-Hol a napříč severovýchodní Sýrií v táborech a detenčních zařízeních přežívá 27 500 dětí nejméně 60 národností a tisíce syrských dětí spojených s ozbrojenými skupinami. V táboře Al-Hol nedávno propukly nepokoje, které zdůraznily potřebu dlouhodobého řešení, včetně reintegrace dětí v místních komunitách nebo bezpečné repatriace dětí do jejich zemí původu.

3. listopadu 2020: Děti v uprchlickém táboře v Idlíbu na severu Sýre navštěvují školní stan UNICEF, kde pokračují v neformálním vzdělávání. Kvůli válce nemůže chodit do školy 2,5 milionu dětí v celé zemi.
© UNICEF/Watad

Kromě toho se počet dětí uprchlíků v sousedních zemích – které nadále velkoryse hostí 83 % z celkového počtu syrských uprchlíků na celém světě – od roku 2012 zvýšil více než desetinásobně na 2,5 milionu, čímž došlo k dalšímu tlaku na již přetížené hostitelské komunity.

15. listopadu 2020: “Když pršelo dva dny v kuse, náš stan byl úplně promočený. Byly jsme celé prokřehlé,“ vypráví 70letá Kamleh, zatímco rozdělává oheň ve svém stanu v táboře AlZhouriyeh ve městě Homs. Její vnučka, 11letá Nour, sedí u kamen, aby se zahřála, zatímco babička připravuje oběd. “Snažíme se připravit se na zimu, všechno je dnes velmi drahé,” dodává Kamleh. Před osmi lety uprchla s rodinou svého syna, protože násilí je vyhnalo z domova v As-Sukhna. Dlouho se přesouvali z jednoho místa na druhé, až skončili v táboře AlZhouriyeh.
© UNICEF/Aldroubi

UNICEF zůstává s potřebnými v Sýrii

V uplynulém desetiletí UNICEF rozšířil své operace v Syrské arabské republice, aby odpovídal na okamžité i dlouhodobé potřeby strádajících dětí.

Navzdory logistickým výzvám pandemie COVID-19 jen v loňském roce UNICEF v Sýrii a sousedních zemích zajistil:

 • očkování proti dětské obrně pro více než 2,6 milionu dětí
 • očkování proti spalničkám pro více než 900 000 dětí
 • psychosociální pomoc pro více než 400 000 dětí
 • přístup k formálnímu a neformálnímu vzdělávání pro více než 3,7 milionu dětí
 • přístup k nezávadné pitné vodě pro více než 5,4 milionu lidí
 • osvětu o prevenci a ochraně proti nákaze COVID-19 pro více než 55 milionů lidí
24. září 2020: Děti a rodiny vysídlené z Afrínu čekají ve frontě na pitnou vodu z nádrží UNICEF ve vesnici Fafin na severu Aleppa. UNICEF dodává pitnou vodu nejzranitelnějším rodinám v Aleppu. Od ledna 2018 vyhnalo násilí v Afrínu z domovů více než 200 000 lidí, kteří hledali bezpečí ve městech Tal Refaat, Fafin, Nabul a Zahraa v severním Aleppu. Rodiny se ukrývají v rozestavěných nebo opuštěných budovách, provizorních táborech i na otevřeném prostranství. Díky podpoře ECHO nainstaloval UNICEF v této oblasti v reakci na masivní vysídlení 320 nádrží na vodu, které denně zajišťují 3 miliony litrů nezávadné pitné vody.
© UNICEF/Chnkdji

Nejistá budoucnost pro generace dětí

Kvůli válce v Sýrii visí na vlásku budoucnost celé generace dětí.

V době, kdy tato země zažívá smutné výročí války, UNICEF připomíná bojujícím stranám, stranám, které na ně mají vliv, a širšímu mezinárodnímu společenství, že:

 • Humanitární organizace jako UNICEF naléhavě potřebují podporu, která je nutná k zajištění nezbytné pomoci syrským dětem. Potřebné prostředky pro pomoc dětem v Sýrii a sousedních zemích na rok 2021 UNICEF vyčíslil na 1,4 miliardy USD.
 • Děti spojené s ozbrojenými skupinami, zejména na severovýchodě Sýrie, musí být znovu začleněny do místních komunit. Děti jiných národností musí být bezpečně repatriovány do své země původu.
 • Zúčastněné strany konfliktu se musí zdržet útoků na děti a civilní infrastrukturu včetně škol, nemocnic, klinik a vodních zdrojů.
8. února 2021: “Teď už se zimy nebojím,“ usmívá se 4letá Lara, která právě dostala soupravu zimního oblečení od UNICEF. Se svou rodinou uprchla před válkou do sousedního Jordánska. Teplé oblečení a zimní boty přišly právě včas, než se zemí přehnaly silné mrazy a sněžení. Distribuce pomoci je spravována sítí středisek UNICEF v táborech a hostitelské komunitě. UNICEF letos distribuoval dětem uprchlíků 45 000 zimních souprav od místních dodavatelů. Ženám a mladým lidem, kteří tyto soupravy vyrábějí, tak poskytuje příležitost k zajištění příjmu a pomáhá jim překonat ekonomické dopady pandemie.
© UNICEF/Al-Safadi

V této válce nejsou žádní vítězové a největší cenu v ní platí nevinné děti.

UNICEF vyzývá k obnovení rezoluce Rady bezpečnosti OSN o přeshraniční pomoci, která umožní poskytování nezbytné humanitární pomoci přes hranice Sýrie.

Je čas, aby bojující strany odložily zbraně a přešly k diplomatickým jednáním. Mírové řešení je jedinou cestou z propasti syrské bezmoci.

9. července 2020: Omar a jeho sestra Marwa si doma kreslí na stěny obývacího pokoje ve městě Nashabiya ve východní Ghútě. “Kreslení pomáhá dětem proměnit bolest, kterou prožily v posledních několika letech, v něco krásného a uvolňujícího,“ říká Mahasen, matka Omara a Marwy, která zároveň pracuje jako učitelka v místní škole a podílí se na programech psychosociální podpory.
© UNICEF/Saleh

Navzdory neuvěřitelným výzvám, které zažívají, nám syrské děti a mladí lidé ukazují, co znamená skutečná vytrvalost a odhodlání,” říká Ted Chaiban, regionální ředitel UNICEF pro Střední východ a severní Afriku. “Jejich schopnost učit se, překonávat překážky a usilovat o lepší budoucnost je obdivuhodná. V uplynulém desetiletí UNICEF podporoval syrské obyvatele a hostitelské země v jedné z nejničivějších válek v moderní historii. Budeme tu i nadále pro všechny syrské děti a hostitelské komunity, ale potřebujeme podporu mezinárodního společenství.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: