Pro každé dítě: NADĚJI | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Pro každé dítě: NADĚJI

Publikováno dne 18.11.2023

Světový den dětí je připomínkou nutnosti chránit děti a jejich práva, kdykoliv a kdekoliv na světě.

Dne 20. listopadu 1989 přijali světoví lídři Úmluvu o právech dítěte – a tím vytvořili historický závazek vůči dětem na celém světě. Tato úmluva se celosvětově stala nejvíce ratifikovanou úmluvou a pomohla transformovat dětské životy k lepšímu a ochránit jejich práva.

Současnost a budoucnost

Dětská práva jsou lidská práva. Ale na příliš mnoha místech jsou dnes práva dětí každý den hrubě porušována. Ozbrojené konflikty, extrémní chudoba, přírodní katastrofy, infekční onemocnění, podvýživa, dětské sňatky, násilí a zneužívání je něco, co i v 21. století stále zažívají miliony dětí po celém světě.

Na Blízkém východě se v posledních měsících statisíce dětí a rodin ocitly v katastrofální situaci. Zabíjení, mrzačení nebo únosy dětí nemůže nic ospravedlnit. UNICEF vyzývá ozbrojené skupiny nebo odpovědné osoby k okamžitému a bezpečnému propuštění všech izraelských dětí držených jako rukojmí v Gaze, aby mohly být znovu sjednoceny se svými rodinami. A vyzýváme všechny strany, aby chránily děti v pásmu Gazy před újmou v souladu s mezinárodním humanitárním právem.

Cílem letošního Světového dne dětí je na tato rizika upozornit a konkrétními projekty podpořit zdravé a šťastné dětství. Dáváme prostor dětem a mladým lidem, aby promluvili k otázkám, které se jich týkají. Děti jsou naše budoucnost.

20. listopadu 2020: Pracovníci a dobrovolníci UNICEF napsali svá přání ke Světovému dni dětí. © František Géla

Světový den dětí a Light Up Blue

Světový den dětí (WCD) je největší každoroční celosvětovou aktivitou UNICEF, do které se v roce 2022 zapojilo 190 zemí. Jde o jedinečnou příležitost pro rozvinutí aktivity dětí a zapojení mladých lidi, partnerů, vlád a veřejnosti.

Součástí kampaně ke WCD je také celosvětová iniciativa Light Up Blue. V pondělí 20. listopadu se významné objekty po celém světě rozsvítí do tyrkysové barvy, aby upozornily na práva dětí po celém světě. V České republice se modře rozzáří Petřínská rozhledna a Tančící dům v Praze. Město Brno přeladí do tyrkysové barvy světelné girlandy v ulicích, v Českém Krumlově zazáří modře kostel svatého Víta. V Českých Budějovicích se zbarví do modra jedna z městských dominant – Vodárenská věž. Výjimečná technická památka z 18. století patří vodárenské společnosti ČEVAK a.s. ze skupiny ENERGIE AG BOHEMIA. Ta s Dětským fondem UNICEF spolupracuje již několik let.

20. listopadu 2020: Petřínská rozhledna se rozsvítila modře za práva dětí. © Stanislav Hemrle

Historie

Lidstvo ve své historii čelilo mnoha zásadním problémům – a všechny, nebo alespoň většinu z nich, dokázalo překonat. Je důležité, aby děti a mladí lidé byli součástí řešení výzev, kterým čelíme v současnosti. Poslání UNICEF je dnes bohužel stejně aktuální jako krátce po 2. světové válce, kdy byl založen,“ říká Pavla Gomba, ředitelka českého UNICEF.Pomáhat tam, kde je situace dětí nejtíživější.

UNICEF spoluzaložil Ludwig Reichman, polský židovský lékař s cílem pomáhat masám dětí postižených 2. světovou válkou. Kromě pomoci v Evropě, včetně Československa, Jugoslávie, Polska nebo Německa, organizace přivezla do Izraele osiřelé děti přeživší holocaust a pomohla jim najít adoptivní rodiny.

10. prosince 1965 byla na univerzitě v Oslu v Norsku udělena UNICEF Nobelova cena míru.

Henry R. Labouisse (vlevo), který se stal druhým výkonným ředitelem UNICEF (1965-1979), převzal zlatou Nobelovu medaili a svitek. Mezi další členy delegace UNICEF patřili profesor Robert Debré z Francie (děkan výkonné rady UNICEF), paní Adelaide Sinclair z Kanady (zástupkyně výkonného ředitele UNICEF pro programy) a paní Zena Harman z Izraele (předsedkyně výkonné rady UNICEF).

Citace udělující cenu mj. uváděla, že “…UNICEF dokázal, že soucit nezná hranic. Pomoc je poskytována všem dětem bez rozdílu rasy, vyznání, národnosti nebo politického přesvědčení…

Aktivity UNICEF v České republice

Po 2. světové válce UNICEF dodával dětem v Československu sušené mléko, léky, vitamíny a základní potraviny. V roce 1991 se do Česka vrátil natrvalo jako organizace s mezinárodním prvkem.

Mezi naše aktivity v ČR patří:

  • Podpora výchovy dětí k lidskosti a humanitě

Pořádáme besedy a přednášky pro žáky a studenty základních, středních a vysokých školy, zaměřené na osvětu o rozvojových problémech a představení terénních programů UNICEF. Zapojujeme do pomoci dětem dobrovolníky a dobrovolnice ze škol po celé České republice. V rámci projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě podporujeme zapojení dětí a seniorů do šití panenek pro UNICEF. Ve spolupráci se Středočeským krajem každý rok pořádáme soutěž Miss panenka junior a Miss panenka senior.

  • výzkum Mladé hlasy a anketa Dítě Česka

Zaměřujeme se na monitoring dodržování Úmluvy o právech dítěte v ČR v obecné rovině a také na osvětovou činnost ve vztahu k široké i odborné veřejnosti.

Součástí této činnosti je realizace výzkumů Mladé hlasy, které mapují současnou situaci a potřeby českých dětí. Výzkum je založen na reprezentativním vzorku dětské populace, vytvořeném podle věku a pohlaví dítěte, vzdělání rodičů, regionu a velikosti místa bydliště, a pracuje s daty získanými během osobních rozhovorů s dětmi v jejich domácím prostředí.

Již třetím rokem pořádáme anketu Dítě Česka, jejímž cílem je poskytnout bezpečný a inspirativní prostor dětem a mladým lidem a podpořit rozvoj současné mladé generace v ČR.

  • Advokacie za správná rozhodnutí ve prospěch dětí

V rámci naší činnosti se intervenujeme za správná rozhodnutí ve prospěch dětí. Dlouhodobě se zasazujeme o zřízení institutu dětského ombudsmana. Pořádáme odborné semináře v Parlamentu ČR. V rámci každoročních oslav Světového dne dětí upozorňujeme na nutnost dodržování dětských práv u nás i ve světě.

  • Pomoc během krizových situací

Během krizových situacích reagujeme na aktuální potřeby dětí v České republice. V reakci na pandemii COVID-19 jsme publikovali rady pro rodiče, jak s dětmi o nákaze mluvit. Ve spolupráci s městskou samosprávou jsme distribuovali hygienické balíčky s dětskými rouškami pro potřebné rodiny v nejvíce zasažených okresech. Během druhé vlny epidemie jsme zveřejnili doporučení, jak chránit děti v online prostředí. Podílíme se také na projektu Počítače dětem, který potřebným dětem v Česku usnadňuje distanční výuku.

  • Podpora vytváření měst přátelských k dětem

Na tom, v jakém prostředí děti žijí, opravdu záleží. Smyslem projektu měst přátelských k dětem (Child-Friendly Cities Initiative) je motivovat obce a města k tomu, aby při svém rozhodování zohledňovaly také práva a potřeby dětí a vytvořily vstřícné prostředí, kde děti mohou zdravě a bezpečně rozvíjet své schopnosti a přímo se podílet na oblastech, které se jich týkají.

V pilotní fázi jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci na projektu Město přátelské k dětem s městem Český Krumlov a věříme, že konkrétní výsledky budou inspirací také pro ostatní české municipality.

  • Zapojování veřejnosti, firem i institucí do ochrany dětí

Posláním UNICEF je pomáhat tam, kde je situace dětí nejvážnější. Získané prostředky proto alokujeme na základě konkrétních, jednoznačných kritérií: chudoby obyvatelstva a dětské úmrtnosti v dané zemi. Díky tomu se mohou naši dárci, příznivci a partneři zapojit do pomoci dětem, které ji právě teď potřebují nejvíce. Jejich podpora zajišťuje tisícům dětí v nejchudších zemích a krizových oblastech pitnou vodu, výživnou stravu, přístup k lékařské péči, možnost chodit do školy, rozvíjet se a hledět do budoucnosti s nadějí.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: