Pitná voda není privilegium, ale právo | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Pitná voda není privilegium, ale právo

Publikováno dne 12.09.2022

Přístup k pitné vodě by měl být právem pro každé dítě. Přesto denně 700 dětí mladších 5 let umírá na průjmová onemocnění spojená s pitím závadné vody a nedostatkem hygieny. Děti v oblastech válečných konfliktů mají 20× větší pravděpodobnost, že zemřou na průjem než v důsledcích samotného konfliktu. Dlouhodobé pití znečištěné vody způsobuje kromě nákazy cholerou, malárií a horečkou dengue a dalšími smrtelnými nemocemi také nevratné fyzické a mentální poškození ve vývoji dětí – postiženo je v průměru jedno ze čtyř. Závadná voda ale nesouvisí jen se zdravím – má také dalekosáhlé negativní dopady na výživu dětí nebo jejich vzdělání.

To, že voda někde je, ale nestačí – musí být nezávadná a snadno dostupná. V řadě zemí mají nošení vody v rodinách na starost ženy a děti, pro které tato povinnost znamená mnoho problémů a rizik. Miliony lidí na světě se musí spoléhat na zdroje vody, které jsou kontaminované kvůli nedostatku toalet nebo špatným kanalizačním systémům. A ačkoliv zdroj vody může být nezávadný, voda se může stát nebezpečnou, pokud není možné ji přenést a skladovat správně.

Jak souvisí hladomor s vodou?

S hladomorem si často spojujeme nedostatek jídla. Až s polovinou případů podvýživy na celém světě ale souvisí také špatný přístup k nezávadné vodě a hygieně! Tyto faktory mohou vést k podvýživě nebo ji mnohonásobně zhoršit. „Podvyživené dítě může jíst kolik jídla chce, ale jeho stav se nezlepší, dokud bude pít špinavou vodu,“ říká Manuel Fontaine, ředitel krizových programů UNICEF. Průjem způsobený pitím závadné vody zabraňuje dětem v získávání důležitých živin z jídla.

Matka Anwara z Bangladéše, která je rohingským uprchlíkem, musela přinést 18měsíčního Hafsou Bibi do centra pro léčbu průjmů, které podporuje UNICEF. Pitím závadné vody onemocněl.
© UNICEF/Kiron

Voda jako barometr klimatických změn

Změna klimatu se v současné době odráží hlavně na vodě. Přírodní katastrofy jako vlny sucha nebo záplavy mohou zcela zničit zásoby vody nebo ji kontaminovat, což v důsledku zasahuje celé komunity. Přes 450 milionů dětí v současnosti nemá dostatek vody pro své každodenní potřeby. Oblast Afrického rohu nyní trpí tím nejhorším suchem za posledních 40 let, protože nepřišlo již čtvrté období dešťů. Statisíce lidí musely odejít ze svých domovů, umírá dobytek, který mají komunity jako živobytí, a neexistující sklizně jen zesilují výživovou krizi.

Desetiletá Hibo nese vodu v kanystru do svého dočasného příbytku v táboře Kaharey v Somálsku. Vyhnalo je sucho.
“Opustili jsme náš domov a šli jsme 10 dní pěšky, abychom se sem dostali do tábora,” říká.
© UNICEF/Fazel
Rodina sbírá dešťovou vodu ze silnice do madagaskarského Ambohimalaza. V zimě, která je na Madagaskaru v červenci, jsou kaluže zdrojem vody pro osobní potřebu nebo na prodej.
© UNICEF/Andrianantenaina

Voda pod palbou

Takřka v každém válečném konfliktu, ve kterém UNICEF v posledních letech zasahoval, byly součástí útoky na vodní infrastrukturu. Voda přestane být dostupná ve chvíli, kdy ji děti potřebují nejvíce. Rodiny se potom musí spoléhat na kontaminovanou vodu nebo jít hledat nové zdroje, což je v časech konfliktu vystavuje obrovskému nebezpečí. Poslední možností je pít vodu na příděl nebo si koupit takovou, která je nad míru drahá.

Jak souvisí pitná voda se vzděláním?

Dívky, které musí v komunitách zajišťovat vodu pro celou rodinu, musí často překonat velké vzdálenosti. Tato povinnost je pro ně extrémně fyzická náročná a bere jim veškerý čas – do školy už jít nestihnou. Každý den ženy a dívky stráví neuvěřitelných 200 milionů hodin jen chůzí pro vodu!

Zároveň téměř třetina škol na světě, do kterých chodí 546 milionů žáků, nemá zavedenou pitnou vodu a nefungují v nich toalety. Dostupnost těchto služeb přitom prokazatelně zvyšuje docházku dospívajících dívek.

Kvůli nedostatku vody ve vesnici musí mladé dívky v Mauritánii nosit vodu z obrovských studní vykopaných v zemi. V denním horku nosí na hlavách 10 až 30litrové nádrže, aby zavlažily zahradu na tržišti, která živí jejich rodinu. To opakují až desetkrát denně.
© UNICEF/Pouget

Pokud vám to situace dovolujte, podpořte děti trpící nedostatkem vody pomocí tohoto formuláře. Děkujeme!

© UNICEF/Arcos

UNICEF usiluje o soběstačnost komunit

Uprostřed akutních krizí UNICEF poskytuje pitnou vodu nebo tablety na její vyčištění a zajišťuje hygienické balíčky. Instaluje také nádrže na dešťovou vodu, učí místní komunity, jak v vodou dobře hospodařit a dětem, které trpí infekcemi ze špinavé vody, podává orální rehydratační sůl, která účinně dodává potřebné minerály. Komunitám také pomáhá najít nové vodní zdroje pomocí různých moderních technologií a opravuje vodovodní infrastrukturu tak, aby se zamezilo budoucím haváriím a kontaminaci.

Podívejte na ten rozdíl. Jedenáctiletá Yer z uprchlického tábora v Etiopii drží v levé ruce vodu z jezera a v pravé ruce tutéž vodu po jejím vyčištění.

“Předtím jsme pili vodu z jezera a často jsme měli průjem a žaludeční křeče. Teď už nejsme nemocní,” říká nadšeně.
© UNICEF/Pouget

K tomu, aby byla voda dostupná pro všechny, nestačí jen postavit vodní infastrukturu. Zemím UNICEF pomáhá k vodovodním službám, které jsou bezpečné, udržitelné a odolné vůči klimatickým změnám, konfliktům a přírodním katastrofám. Neúnavně pracuje také na tom, aby byla voda dostupná v domácnostech i institucích, obzvláště v nemocnicích a školách. Jednou z metod, jak zajistit dostatek pitné vody navzdory klimatickým změnám, jsou hloubkové vrty se solárně poháněnými čerpadly.

Solární vodní systémy mohou zajistit zdraví dětí a zároveň snížit emise z dieselových systémů. Snižují dopady klesající hladiny vody a změn klimatu tím, že umožňují čerpání z hlubších vrstev pod zemí – a to i během sucha nebo v době, kdy vysychá mnoho mělkých studní. Nejdůležitější je, že zůstanou v provozu i ve chvíli, kdy jiné elektrické systémy nefungují.

Na rozdíl od tradičních ručních čerpadel lze solárně napájené systémy využít k uskladnění vody a mohou zásobovat vodou pro více účelů, čímž se voda stává dostupnou pro větší počet obyvatel. Tím se zkracuje doba chůze a čekání a voda může být snadno dostupná školám, zdravotnickým zařízením i celým komunitám.

UNICEF v keňském okrese Garissa opravil systém vrtů na solární pohon. Okres zažívá dlouhodobé sucho důsledkem změny klimatu. Pastevecké komunity se stěhují ze svých domovů, aby našly nové zdroje vody pro své rodiny a dobytek.

UNICEF s podporou keňské vlády zajišťuje nouzové dodávky vody a obnovu vodohospodářské infrastruktury, což zahrnuje 12 vrtů. Ty budou nově fungovat na solární energii, aby komunity měly přístup k udržitelné pitné vodě.
© UNICEF/Orina
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: