Nedostatek pitné vody ohrožuje 190 milionů dětí | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Nedostatek pitné vody ohrožuje 190 milionů dětí

Publikováno dne 17.05.2023

Děti v nejchudších zemích a krizových oblastech světa strádající nedostatkem vody čelí kombinaci tří hrozeb: závadné vodě, riziku infekčních nemocí kvůli nedostatečné hygieně a klimatickým výkyvům.

Každý den umírá na nemoci související se závadnou vodou více než tisíc dětí do 5 let.

Chlapec sbírá to, co zbylo z vyschlé řeky v důsledku velkého sucha u města Dolow v Somálsku.
© UNICEF/Rich

Situace je nejtíživější v 10 afrických zemích: Beninu, Burkině Faso, Kamerunu, Čadu, Pobřeží slonoviny, Guinei, Mali, Nigeru, Nigérii a Somálsku, což dělá ze západní a střední Afriky nejen z nejhorších regionů pro život. Mnoho z těchto zemí, zejména v oblasti Sahelu, čelí také ozbrojeným konfliktům, které dále ztěžují dětem přístup k čisté vodě a sanitaci.

Zajistit pitnou vodu dětem trpícím jejich nedostatkem můžete prostřednictvím tohoto formuláře. Děkujeme za jakoukoli pomoc.

Zatímco klimatické změny se projevují na po celém světě, nikde na Zemi nejsou rizika tak závažná jako v Africe. Obrovské bouře, záplavy a nebývalá sucha ničí domy a nemocnice, kontaminují vodní zdroje, vytvářejí výživové krize a přispívají k šíření nemocí. Bez naléhavých opatření jsou v ohrožení miliony dětí.

Řeka Manabovo ve vesnici Tsiombe na Masagaskaru je zcela vyschlá. Obyvatelé kopou v jejím korytě díry v naději, že najdou pozůstatky vody.
© UNICEF/Andrianantenaina

Když promluví čísla

Na 10 nejteplejších místech světa nemá přístup k vodě každé třetí dítě a každé druhé nemá přístup ani k základnímu hygienickému zázemí. Velký problém je také hygiena rukou, tři čtvrtiny dětí si nemohou umýt ruce, protože nemají doma mýdlo nebo vodu.

V důsledku toho je v těchto zemích největší míra dětských úmrtí na nemoci způsobené závadnou vodou, jako jsou průjmová onemocnění. Každý den umírá na nemoci související se závadnou vodou více než tisíc dětí do 5 let, přičemž přibližně 2 z 5 dětí žijí pouze v těchto 10 zemích. V posledním roce čelilo 6 z 10 dětí epidemii cholery.

Osmiletá Dorcas si myje ruce na základní škole Ilako v osadě Mbandaka v DRC Kongo, kde UNICEF nainstaloval stanice na mytí rukou, aby pomohl dětem chránit se před smrtelnou ebolou.
© UNICEF/Mulala

Zvyšující se průměrná teplota – která urychluje replikaci patogenů – roste v částech západní a střední Afriky 1,5krát rychleji, než je celosvětový průměr. Hladiny podzemních vod klesají, což vyžaduje, aby některé komunity kopaly studny dvakrát tak hluboké než před deseti lety. Srážky jsou dnes nevyzpytatelnější a intenzivnější, což vede k povodním, které kontaminují vzácné zásoby vody.

Voda jako válečná taktika

Dopady ozbrojených konfliktů v některých zemích mohou zvrátit dosavadní pokrok v oblasti pitné vody a hygieny. Například v Burkině Faso se staly útoky na vodovodní zařízení válečnou taktikou vedoucí k vysídlení komunit. V roce 2022 bylo v této zemi napadeno 58 vodních zdrojů – oproti 21 v roce 2021 a 3 v roce 2020. Kvůli tomu ztratilo v posledním roce přístup k nezávadné pitné vodě 830 000 lidí – z nichž více než polovina jsou děti.

Dobrovolník UNICEF testuje hladinu chloru v pitné vodě, který do ní byl přidán v rámci kampaně proti šíření cholery v osadě Yawnani ve městě Raqqa na severovýchodu Sýrie.
© UNICEF/Souleiman

Co můžeme udělat?

Uprostřed akutních krizí UNICEF poskytuje pitnou vodu nebo tablety na její vyčištění a zajišťuje hygienické balíčky. Instaluje také nádrže na dešťovou vodu, učí místní komunity, jak s vodou dobře hospodařit a dětem, které trpí infekcemi ze špinavé vody, podává orální rehydratační sůl, která účinně dodává potřebné minerály. Komunitám také pomáhá najít nové vodní zdroje pomocí různých moderních technologií a opravuje vodovodní infrastrukturu tak, aby se zamezilo budoucím haváriím a kontaminaci.

Cisterna UNICEF dodává pitnou vodu lidem zasaženým povodněmi v oblasti Thari Mirwah v provincii Sindh v Pákistánu.
© UNICEF/Butt

K tomu, aby byla voda dostupná pro všechny, nestačí jen postavit vodovodní infastrukturu. Nejhůře zasaženým zemím UNICEF pomáhá k vodovodním službám, které jsou bezpečné, udržitelné a odolné vůči klimatickým změnám, konfliktům a přírodním katastrofám. Neúnavně pracuje také na tom, aby byla voda dostupná v domácnostech i institucích, obzvláště v nemocnicích a školách. Jednou z metod, jak zajistit dostatek pitné vody navzdory klimatickým změnám, jsou hloubkové vrty se solárně poháněnými čerpadly.

2,5 letý Rayan se raduje z pitné vody, kterou do jeho čtvrti Al Nusayria v guvernorátu Taiz v Jemenu pomohl dodat UNICEF.
© UNICEF/Al-Basha

Solární vodní systémy mohou zajistit zdraví dětí a zároveň snížit emise z dieselových systémů. Snižují dopady klesající hladiny vody a změn klimatu tím, že umožňují čerpání z hlubších vrstev pod zemí – a to i během sucha nebo v době, kdy vysychá mnoho mělkých studní. Nejdůležitější je, že zůstanou v provozu i ve chvíli, kdy jiné elektrické systémy nefungují. Na rozdíl od tradičních ručních čerpadel lze solárně napájené systémy využít k uskladnění vody a mohou zásobovat vodou pro více účelů, čímž se voda stává dostupnou pro větší počet obyvatel. Tím se zkracuje doba chůze a čekání a voda může být snadno dostupná školám, zdravotnickým zařízením i celým komunitám.

Děti ve škole a lidé v komunitě mají přístup k pitné vodě díky fotovoltaickému systému pro zásobování pitnou vodou v osadě Ngoura na východě Kamerunu.
© UNICEF/Dejongh
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: