Návštěva projektů UNICEF v Bhútánu | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Návštěva projektů UNICEF v Bhútánu

Publikováno dne 09.03.2018

Stálá představitelka ČR při OSN a předsedkyně Hospodářské a sociální rady OSN (ECOSOC), paní Marie Chatardová, navštívila projekty Dětského fondu OSN – UNICEF v Bhútánu.

Bhútán jsem navštívila primárně z titulu předsedání ECOSOC za účelem debaty o naplňování Agendy 2030 a jejích cílů udržitelného rozvoje. Dva dny věnované projektům podporovaným UNICEF ve mně zanechaly hluboký dojem a do programu výborně zapadly: zlepšení životních podmínek mladých mnichů, konkrétní výsledky v oblasti zdravotnictví, odhodlání, rozzářené oči dětí. I toto vše je přece udržitelný rozvoj!” uvedla Marie Chatardová, která Bhútánské království navštívila ve dnech 17. – 21. února 2018.

UNICEF zde mj. podporuje projekty zaměřené na zvýšení dostupnosti zdravotnické péče na všech regionálních úrovních, odstranění anémie, snížení dětské a mateřské úmrtnosti, ochranu dětí před násilím, zneužíváním a dalšími negativními jevy ve spolupráci se zvláštní jednotkou bhútánské policie, projekty zaměřené na zajištění pitné vody a hygieny v klášterních školách, spojené rovněž s podporou základního vzdělávání dětských mnichů a jejich ochranou. Ve spolupráci s místním úřadem pro správu klášterů UNICEF současně rozvíjí osvětu k místním komunitám, aby děti vstupovaly do kláštera až ve věku, kdy toto vážné životní rozhodnutí učiní z vlastního přesvědčení.

„Bhútán jsme si jako prioritní zemi vybrali už v roce 2004, především proto, že jde o malou zemi, kde i s menším objemem prostředků je možné dosáhnout trvalého zlepšení podmínek pro děti,“ vysvětluje Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF ČR. „Jenom v loňském roce jsme díky příznivcům z České republiky přispěli na programy pomoci dětským mnichům částkou 3 032 417 Kč, která posloužila na vybudování toalet s koupelnou a zařízení pro mytí rukou v klášterních školách Talakha a Samkhar. kde nyní žije více než 100 dětských mnichů.“

Získáním přístupu k hygienickému zázemí děti již nemusejí čekat v dlouhé frontě, aby použily toaletu nebo se vykoupaly, a v klášterech díky tomu výrazně poklesla nemocnost. UNICEF vyškolil  také 65 představených klášterů (mužských i ženských) ve správné hygieně a prevenci přenosu infekčních onemocnění. Odborným školením prošlo rovněž 42 mnichů, kteří se v klášterech budou starat o vodní čerpadla a zajišťovat jejich běžné opravy. Projekty budou pokračovat i v letošním roce, mimo jiné instalací solárního ohřívače vody a dobudováním hygienického zázemí pro postižené děti v klášterní škole Chorten Nyingpo.

„Veškeré diskuse s představiteli Bhútánu, a to jak na úrovní národní, tak jednotlivých projektů, mě utvrdily v tom, že práce UNICEF má velký smysl. Stejné platí i o stávajícím aktivním členství ČR ve výkonné radě UNICEF,” shrnula své dojmy z návštěvy Marie Chatardová.

J.E. Marie Chatardová při návštěvě komunitního zdravotnického střediska v Drugyel v okrese Paro.
© UNICEF/Phuntsho Choden
Zástupce bhútánské pobočky UNICEF Rudolf Schwenk, J.E. Marie Chatardová a Pavla Gomba, ředitelka UNICEF ČR, při rozhovoru s místními zdravotníky.
© UNICEF/Phuntsho Choden
Návštěva u zvláštní policejní jednotky pro ochranu dětí a žen v Paro.
© UNICEF/Hana Čermáková
Díky pomoci UNICEF z České republiky byly v klášterní škole Chorten Nyingpo vybudovány zdroje pitné vody a hygienické zázemí pro dětské mnichy.
© UNICEF/Phuntsho Choden
J.E. Marie Chatardová testuje improvizované zařízení pro mytí rukou, které klášter svépomocí vyrobil a instaloval při příležitosti Světového dne vody.
© UNICEF/Phuntsho Choden
Díky včasným zdravotnickým intervencím nedošlo loni v okresní nemocnici v Phunakha k žádnému úmrtí ženy během těhotenství nebo porodu. Nemocnice rozvíjí také osvětu ve vztahu ke správné péči o dítě a plánovanému rodičovství.
© UNICEF/Phuntsho Choden
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: