Místa, kde voda chybí nejvíce | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Místa, kde voda chybí nejvíce

Publikováno dne 20.03.2024

Voda je život – pro někoho je voda samozřejmost, je na dosah ruky a stačí jen otevřít kohoutek. Pro miliony dětí to však tak není, na 450 milionů dětí žije v akutním ohrožení kvůli nedostatku pitné vody. Cílem jednoho z hlavních programů UNICEF je zajistit dětem a jejich rodinám bezpečný přístup k nezávadné vodě. V roce 2023 UNICEF zajistil přístup k pitné vodě pro 25,8 milionů osob.

© UNICEF/Pouget Etiopie patří mezi země nejhůře zasažené nedostatkem vody, právě zde nejvíce dětí nemá bezpečný přístup k čisté pitné vodě. Na vině jsou klimatické změny a s nimi spojená období extrémního sucha. Komunity v Libemuketu loňské sucho přivedlo na pokraj kolapsu, přišly o zdroje vody i obživy.

V rámci Světového dne vody, který připadá na 22. března, se Český výbor UNICEF rozhodl výtěžek z doprovodných akcí věnovat na pomoc Bhútánu. UNICEF pomáhá i v tomto malém himalájském království, a to hned v rámci několika projektů. Jedním z nich je i program Pitná voda a hygiena v Bhútánu.

Světový den vody byl vyhlášen OSN v roce 1993 s hlavním cílem šířit povědomí o problematice nedostatku pitné vody v různých oblastech světa. Letošním tématem je „Voda pro mír“, čímž se OSN snaží upozornit na to, že efektivní správa vodních toků může přispívat k míru v oblastech, kde je nedostatek pitné vody velkým problémem.

UNICEF ČR v pátek 22. března pořádá Maraton malování mandal, který proběhne od 8:00 do 20:00 v multifunkčním prostoru UNICEF v Rytířské ulici č. 31. Mandalu si samozřejmě můžete vymalovat i v pohodlí domova, její vzor naleznete zde.

Načtením QR kódu můžete přispět 50 Kč na podporu pitné vody v Bhútánu. Děkujeme!

Klimatická změna se projevuje skrze vodu.

Ať už je jí příliš málo, příliš mnoho, či je příliš znečištěná, voda hraje v klimatické krizi hlavní roli. Bezpečná voda pro všechny může být zajištěna pouze tehdy, pokud budou mít lidé přístup k vodě, která je bezpečná, dostupná, udržitelná a odolná vůči hrozbám způsobeným výkyvy počasí a přírodními katastrofami.

© UNICEF/PLUS CREATIONS Programy UNICEF na podporu přístupu k pitné vodě pomáhají po celém světě, například i na Malawi.

Od roku 2000 vzrostl výskyt a délka trvání období sucha celosvětově o 29 procent. Systematický průzkum v Indii zjistil, že sucho negativně ovlivňuje výživu i zdraví dětí, protože ohrožuje dostupnost potravin. Největší zátěž pak nesou ženy a dívky, na které nedostatek vody dopadá v oblasti vzdělání, výživy, zdraví, hygieny i bezpečnosti.

Nedostatek pitné vody je tak jasně jedním z největších problémů, kterému děti ve světě čelí. Na programech UNICEF k zajištění přístupu k čisté vodě se prostřednictvím Českého výboru pro UNICEF můžete podílet také Vy, a to ve sbírce Nezávadná voda, kterou najdete v sekci Jednorázové příspěvky. A přispívat můžete také na platformě Darujvodu.cz. Například příspěvek ve výši 490 korun zajistí tablety Aquatabs na vyčištění 35 000 litrů čisté vody.

© UNICEF/Al-Kheder V místech, kde zdroje pitné vody chybí úplně, zajišťují programy UNICEF přístup k vodě zásobováním velkokapacitních nádrží, jako je tomu například ve škole v syrské vesnici Al- Hussainia.

Bhútán

UNICEF v Bhútánu pracuje již od roku 1974. Česká pobočka zde programy na pomoc dětem podporuje nepřetržitě od roku 2003. A přestože se o Bhútánu často hovoří jako o zemi štěstí, ani zde nemají všechny děti přístup k bezpečné vodě – 53 procent klášterů a 73 zdravotnických středisek bohužel stále nemá vlastní bezpečný zdroj vody.

Finanční podpora z Česka je tedy zaměřená na budování rozvodů vody, filtračních systémů a zázemí pro bezkontaktní mytí rukou ve zdravotnických střediscích a také důležitou osvětu, která podporuje zdravé životní návyky. Přestože program WASH přinesl do země značné zlepšení, ještě v roce 2021 v každé páté škole v zemi chyběla umyvadla pro mytí rukou a funkční toalety.

© UNICEF Zdroje pitné vody v bhútánském klášteře Kuenga Rabten od roku 2022 slouží 170 zdejším mniškám, v klášteře byla mimo jiné instalována i tepelná čerpadla.

Česká pomoc zajistila v roce 2023 zdroje pitné vody v 8 klášterech, díky čemuž má 390 dětských mnichů přístup k bezpečné vodě. V dalších 6 klášterech situovaných vysoko v horách byla instalována tepelná čerpadla zajišťující teplou vodu i v největších mrazech pro 1529 mnichů. To rozhodně není vše – česká pomoc putuje rovněž na budování velkokapacitních nádrží, které blízké kláštery zásobují vodou v období sucha.

Jemen

Není to však jen Bhútán, kde se děti a jejich rodiny potýkají s nedostatkem vody či nemají přístup k pitné vodě. Přestože v roce 2023 programy UNICEF v Jemenu zajistily přístup k vodě pro 1 636 108 lidí (359 944 žen, 376 305 mužů, 441 749 dívek a 458 110 chlapců), nadpoloviční většina populace – 56 procent lidí – nemá bezpečný přístup k pitné vodě a hygieně.

V roce 2022 byl Jemen v průzkumu UNICEF zařazen mezi 5 zemí, kde jsou děti nejvíce ohrožené kvůli nedostatku vody, této hrozbě v zemi čelí přes 12 milionů dětí. UNICEF se společně s partnery pomocí například programu WASH snaží situaci změnit a zajistit dětem a jejich rodinám přístup k vodě: zajišťuje přepravu pitné vody do nejohroženějších oblastí, obnovuje zdroje pitné vody a studny – v roce 2023 se podařilo obnovit 585  vodních zdrojů.

© UNICEF/Hayyan Programy UNICEF na zajištění přístupu k pitné vodě a hygieně jsou doplněny o důležitou osvětu, která podporuje zdravé životní návyky – mezi ně patří i mytí rukou. „Před besedou jsme neměli ani ponětí o důležitosti hygienických návyků a hygienických principů, teď už podrobně známe nebezpečí defekace mimo funkční toalety, například venku, známe rizika užívání a pití nečisté vody, jsme obeznáni s tím, že nečistá voda a špatná hygiena můžou vést k nemocem i tak nebezpečným jako cholera,“ uvedla Rabab al-Subahí, jedna ze studentek školy v guvernorátu Lahij.

Etiopie

V posledních letech se Etiopie potýkala hned s několika přírodními pohromami, prošla si jak záplavami, tak extrémním obdobím sucha. Záplavy v loňském roce svíraly část země 3 měsíce a zasáhly přes 200 tisíc osob, sucho mělo ještě ničivější dopad – více než 10 milionů lidí čelí nedostatku jídla a vody, akutní přístup k čisté vodě potřebuje 4,4 milionu osob. V několika regionech země došlo vlivem sucha i k zavírání škol.

Etiopie společně s Jemenem a například Afghánistánem, Burkina Faso či Súdánem patří mezi země nejhůře zasažené nedostatkem vody, právě zde nejvíce dětí nemá bezpečný přístup k čisté pitné vodě. UNICEF v těchto zemích neúnavně pracuje, aby zmírnil utrpení dětí a jejich rodin. Od počátku roku 2024 již programy na podporu vody, hygieny a sanitace (WASH) zajistily přístup k pitné vodě více než 123 tisícům lidí na severu a východě Etiopie.

© UNICEF/Ayene Sucho, se kterým se v loňském roce potýkala Etiopie, zasáhlo životy nespočtu rodin. Připravilo je o zdroje pitné vody a mnoho farmářů rovněž o zdroje obživy. S nedostatkem bezpečné vody se začaly šířit nemoci a kvůli nedostatku jídla se mnoho dětí ocitlo v ohrožení podvýživy. Proto se mnoho rodin rozhodlo opustit své domovy, také Arish se svými dětmi kvůli suchu odešla z domu. Nyní žijí v táboře Bul’ad pro vnitřně vysídlené osoby. „Přišla jsem o stádo krav a velbloudů, neměla jsem, čím nakrmit děti, vyschly zdroje vody, neměla jsem důvod tam zůstávat, věděla jsem, že potřebujeme pomoc,“ svěřila se Arish, která v rámci tábora navštěvuje i vzdělávací programy UNICEF.

Burkina Faso

Obyvatele Burkiny Faso ohrožuje akutní nedostatek pitné vody. Odhaduje se, že 3,2 milionu lidí ztratilo přístup k vodě kvůli bezpečnostní situaci a v důsledku klimatických změn. Burkina Faso zároveň patří mezi 20 zemí s největšími dopady změn klimatu na děti.

© UNICEF/Dejongh V roce 2023 pomáhal UNICEF se zajištěním pitné vody v šesti regionech Burkiny Faso. Poskytl nezávadnou vodu pro 191 553 lidí (z toho 111 947 dětí) prostřednictvím výstavby nebo sanace vodovodních systémů, realizací vysokoprůtokových vrtů a také kamionové přepravy vody do oblastí, kde žádný zdroj pitné vody doposud není.

UNICEF v Burkině Faso zajistil přístup k bezpečnému hygienickému zázemí pro 134 448 lidí (z toho 78 573 dětí) vybudováním nouzových latrín a sprch. Kromě toho oslovil více než 936 341 lidí (z toho 547 211 dětí) v rámci osvětové kampaně. Díky podpoře UNICEF také obdrželo 31 587 žen a dívek hygienické soupravy a školení ohledně menstruační hygieny.

© UNICEF/Woerden V roce 2023 mnoho komunit v Súdánu bojovalo s cholerou, pracovníci UNICEF v zasažených oblastech distribuovali tablety na vyčištění vody Aquatabs, jedna tableta vyčistí až 25 litrů vody. Díky tomu měly děti a rodiny přístup k nezávadné vodě, což napomáhá ke zpomalení šíření nemoci.

Niger

Niger je jednou z nejzranitelnějších zemí, která aktuálně čelí riziku klimatické změny a souvisejících povodní, epidemií, potravinové nejistoty a migrační krize. Odolnost místních obyvatel vůči těmto rizikům je nízká kvůli extrémní chudobě, která zde dosahuje 44 procent.

Politické a ekonomické sankce zavedené po vojenském převratu v červenci 2023 tuto situaci ještě zhoršily: omezený přístup k bankovním službám a obchodu vedl ke zvýšení cen základního zboží, což rodinám ztížilo naplňování základních potřeb. K tomu všemu dochází v době, kdy již více než 2,3 milionu lidí trpí nedostatkem potravin a alarmujících 436 348 dětí ve věku 6–59 měsíců potřebuje léčbu těžké podvýživy.

© UNICEF/Dejongh V roce 2023 UNICEF v Nigeru zajistil přístup k pitné vodě pro 98 628 lidí a hygienické zázemí pro 9 651 lidí. UNICEF také oslovil 210 121 lidí v rámci osvětové kampaně a distribuce hygienických sad.

Voda je život a někteří lidé riskují své životy, aby se ke zdrojům vody dostali. Jak složitá cesta někdy k vodě bývá, se můžete podívat zde.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: