Krize v Indii

Publikováno dne 29.04.2021

Na pomoc proti druhé vlně pandemie UNICEF už poslal nezbytné humanitární potřeby, včetně 3 014 kyslíkových koncentrátorů, diagnostických testů, souprav první pomoci a dalšího vybavení.

Druhá vlna pandemie v Indii udeřila dvojnásobnou silou a šíří se mnohem rychleji. Nemocnice jsou kriticky přeplněné a snaží se zvládat ohromný počet nových případů.

Pokud můžete, darujte prosím ještě dnes.

Sbírku je možné podpořit také přímo na účet 11771177/0300 (jako variabilní symbol použijte 826), příspěvkem na kyslíkový koncentrátor na Darujme.cz, případně zasláním DMS ve tvaru DMS UNICEF 90 na číslo 87 777. Cena DMS je 90 Kč, UNICEF obdrží 89 Kč.

K 7. 5. 2021 se nám od českých dárců podařilo získat na pomoc Indii celkem 821 562 Kč. Děkujeme za Vaši podporu!

S virem v Indii bojuje stále více dětí a mladých lidí. UNICEF varuje, že Indie může mít kvůli nebývalému narušení lékařské péče nejvyšší úmrtnost dětí do 5 let. © UNICEF/Panjwani

Uprostřed této krize nesmíme zapomínat na děti a na tragédii, kterou prožívají. Kvůli COVID-19 přichází o své rodiče a blízké, potýkají se s psychickými problémy a jsou vystaveny většímu riziku násilí, protože karanténa je odřízla od školy a dalších podpůrných sítí.

Nejzranitelnější děti trpí v této krizi nejvíce. V roce 2020 ztratilo mnoho indických rodin obživu. Podle odhadů přišlo o práci 122 milionů obyvatel, což vedlo k nárůstu chudoby a podvýživy v nejpotřebnějších rodinách. Dětem, kterým rodiče zemřeli nebo přišli o práci, hrozí, že budou nuceny odejít ze školy a začít pracovat, aby si zajistily obživu.

S virem bojuje stále více dětí a mladých lidí. Nedávno zveřejněná zpráva pod záštitou UNICEF varuje, že Indie může mít kvůli nebývalému narušení lékařské péče nejvyšší úmrtnost dětí do 5 let.

„COVID-19 vážně přetěžuje zdravotní systém v Indii,“ uvedla Yasmin Haque, zástupkyně UNICEF v Indii. “K odvrácení dalších tragických ztrát na životech je nutná okamžitá akce. UNICEF poskytl dodávky kyslíku a další nezbytně nutnou pomoc a zároveň podporuje budování odolnosti zdravotnického systému. Jelikož se ohnisko stále rychle šíří, je na pomoc rodinám a dětem zapotřebí mnohem více.“

Kritická situace se však může ještě zhoršit, pokud nebude zajištěna okamžitá pomoc.

27. dubna 2021: Pacienti dýchají pomocí kyslíkových masek uvnitř restaurace v Novém Dillí dočasně přeměněné na polní nemocnici.
© UNICEF/Sharma/AFP

Pomozte prosím UNICEF pokračovat v záchraně životů před zbytečným úmrtím. Váš dar zajistí:

 • Lepší přístup pacientů k životně nezbytnému kyslíku pořízením a instalací kyslíkových koncentrátorů v nemocnicích
 • Rychlé a spolehlivé testovací přístroje v nejvíce zasažených okresech
 • Pomoc zdravotníkům a dalším klíčovým pracovníkům, aby zvládli tuto krizi a zabránili dalšímu omezování nezbytných služeb na pomoc dětem
 • Podporu dosavadní distribuce vakcín proti COVID-19 prostřednictvím iniciativy COVAX

Díky fungující infrastruktuře a odborným znalostem jsou týmy UNICEF na 14 pracovištích po celé Indii připraveny zajistit a distribuovat nezbytnou humanitární pomoc, jakmile se podaří získat dostatek finančních prostředků.

Nemůžeme si dovolit čekat. Nové případy rostou exponenciálně.

Pokud Vám to situace dovoluje, pomozte zajistit nezbytné léky, testovací sady a kyslíkové přístroje.

Děkujeme za jakoukoliv podporu.

22. dubna 2021: Zdravotníci v ochranných oblecích pomáhají pacientce v sanitce, která právě dorazila do zotavovacího střediska pro COVID-19 v Bombaji.
© UNICEF/Paranjpe/AFP

Jak pomáhá UNICEF

UNICEF působí v Indii dlouhodobě. Na pomoc proti druhé vlně pandemie jsme už poslali nezbytné humanitární potřeby, včetně 3 014 kyslíkových koncentrátorů, diagnostických testů, souprav první pomoci a dalšího vybavení. Kromě této pomoci UNICEF do 26. dubna 2021 v Indii zajistil:

 • 512 nosních kanyl s vysokým průtokem, které byly distribuovány do 10 států země
 • 25 velkokapacitních generátorů kyslíku ve 4 státech v severovýchodní oblasti Indie
 • 72 termálních skenerů u vstupů do nemocnic a 85 strojů RT-PCR pro zvýšené testování

4. května UNICEF distribuoval z humanitárního skladu v Dubaji další pomoc Indii, včetně 2 milionů obličejových štítů200 000 chirurgických roušek. V rámci osvěty o zásadách prevence nákazy UNICEF už oslovil více než 660 milionů lidí po celé zemi.

Pracovník UNICEF připravuje kyslíkové koncentrátory pro okamžitou distribuci v Novém Dillí.
© UNICEF/Vishwanathan

Souběžně s poskytováním naléhavé pomoci pacientům UNICEF pomáhá také indické vládě při zajišťování kontinuity nezbytných služeb pro nejzranitelnější děti. V nejhůře zasažených státech, jako je Maháráštra, UNICEF nasadil své zkušené odborníky, aby poskytli podporu státním a místním orgánům při okamžité reakci, plánování a monitorování epidemiologické situace.

UNICEF také zajistil více než 11 000 souprav s ochrannými pomůckami pracovníkům indické dětské linky, aby mohli i nadále pomáhat dětem v nouzi. Ve všech státech poskytuje UNICEF poradenství a podporu týkající se bezpečnosti dětí v ústavní péči.

Zdravotníci ukládají do chladicího přístroje poskytnutého UNICEF vakcíny proti COVID-19 v nemocnici ve městě Ghaziabad v Indii. © UNICEF/Altaf Ahmad

UNICEF také poskytuje technickou podporu vládě a partnerům, aby 12,3 milionu dětí v 17 státech mohlo v této době pokračovat v domácí výuce. Například mobilní výuková centra v Biháru umožňují pokračovat ve vzdělávání 28 000 dětem, které dosud neměly přístup k žádnému digitálnímu vybavení.

UNICEF proti COVID-19

UNICEF v boji proti pandemii dodává hygienické, ochranné a zdravotnické potřeby do nemocnic, pracuje na zmírnění vedlejších důsledků pandemie, šíří osvětu o zásadách prevence nákazy a snaží se zajistit dostupnost ochranných osobních pomůcek pro zdravotníky v první linii.

Za uplynulý 1 rok a 3 měsíce a 14 dní dodal UNICEF do 140 zemí světa :

 • 273,1 milionu chirurgických roušek
 • 246,1 milionu ochranných rukavic
 • 20,3 milionu respirátorů
 • 8,3 milionu ochranných obleků
 • 7,3 milionu molekulárních diagnostických sad
 • 3,8 milionu ochranných obličejových štítů
 • 1,3 milionu ochranných brýlí
 • 20 283 kyslíkových koncentrátorů

Data jsou platná k 29. dubnu 2021.

Osvětový pracovník Muhammad Yunus šíří informace o prevenci COVID-19 v komunitách žijících ve slumech ve městě Mumbai v Indii.
© UNICEF/Singh
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: