Konflikt v oblasti Tigray: děti sužuje násilí, hlad a nemoci

Publikováno dne 27.01.2021

Navzdory komplikované situaci se UNICEF podařilo do oblasti dostat 29 nákladních vozidel s dodávkami potravin, zdravotnických pomůcek a léků. Humanitární situace na místě však vyžaduje mnohem větší rozsah pomoci.

Boje mezi regionálními a vládními silami v oblasti Tigray na severu Etiopie začaly v listopadu loňského roku. Konflikt v regionu si už vyžádal tisíce mrtvých. Desetitisíce lidí uprchly do sousedního Súdánu. Od začátku listopadu uprchlo z oblasti více než 60 000 etiopských uprchlíků, včetně více než 25 000 dětí.

21. listopadu 2020: Pracovníci UNICEF úzce spolupracují s ministerstvem zdravotnictví ve městě Al Qadarif, aby zajistily příchozím matkám a dětem potřebnou pomoc.
© UNICEF/Abdalkarim

V prosinci 2020 konflikt vyústil v násilné střetnutí etiopské armády s tigrajskými jednotkami, které si vyžádalo stovky obětí na životech. Zprávy o krveprolití se do světa dostávají postupně s uprchlíky, kterým se odsud podařilo dostat. Tigrajská oblast je od začátku bojů odříznutá od světa. Vláda přerušila telefonické i internetové spojení.

25. listopadu 2020: Mebraq hlídá svá dvojčátka, která přišla na svět v nemocnici v Etiopii na hranici se Súdánem. Když začalo bombardování v Tigraji, vzala Mebraq svá předčasně narozená miminka a uprchla s nimi uprostřed noci. Její děti se nyní zotavují v nemocnici ve městě Kassala v Súdánu.
© UNICEF/Abdalkarim
© UNICEF/Abdalkarim

O aktuální situaci na místě máme jen velmi málo informací. To, co víme, je však velice znepokojující. Napříč celou oblastí se zastavily očkovací programy. Civilní infrastruktura, včetně nemocnic, byla zničena, úroda byla spálena a zásoby vyrabovány. Humanitární pracovníci, kteří se na místo dostali, podávají svědectví o podvyživených dětech, které jsou nuceny pít závadnou vodu z řek, protože žádná jiná není k dispozici. V oblasti se šíří smrtelné infekční choroby, jako je úplavice.

Pomoci dětem v oblasti Tigray můžete jednorázovým příspěvkem na projekt Děti v krizových situacích.

21. listopadu 2020: Chlapec nabírá vodu z řeky rozdělující Etiopii a Súdán, protože žádnou jinou vodu nemají k dispozici.
© UNICEF/Abdalkarim

Kvůli nedostatku paliva nefungují vodovodní ani kanalizační rozvody. Přestože děti v celé Etiopii se po uzavírce kvůli pandemii již vrátily do škol, pro 1,3 milionu dětí školního věku v oblasti Tigray to neplatí. Máme zprávy, že mezi obyvateli, kteří uprchli do Súdánu, je minimálně 300 dětí bez doprovodu.

Objevují se děsivé zprávy o vraždění, sexuálním násilí a vykořisťování civilistů.

21. listopadu 2020: Dívky si hrají v centru přátelském k dětem v Hamdayet Reception Centre ve městě Al Qadarif v Súdánu. Pracovníci UNICEF poskytují dětem psychosociální podporu a pokračují s nimi ve vzdělání.
© UNICEF/Abdalkarim

Válka dále zhoršuje potravinovou krizi, kterou v loňském roce způsobila invaze kobylek. Ty se díky deštivému počasí na Arabském poloostrově vylíhly v neobvyklém množství a zničily úrodu celého Afrického rohu, přičemž právě pole a pastviny v Etiopii byly zasaženy nejvíce.

Průzkum našich místních partnerů provedený počátkem ledna v oblasti Shire ukázal, že míra akutní podvýživy u dětí do 5 let činí 10 %. To vysoko přesahuje hraniční hodnotu WHO stanovenou na 3 % a mohlo by ohrozit životy až 70 000 dětí. Humanitární pracovníci se obávají především čím dál většího nedostatku potravin a hrozícího hladomoru. Potravinovou pomoc potřebují asi 2 miliony lidí, k naprosté většině z nich se však nyní nedostane.

21. listopadu 2020: Pracovnice UNICEF vyšetřuje měsíční miminko ve zdravotnickém centru ve městě Al Qadarif v Súdánu.
© UNICEF/Abdalkarim

Za dobu uplynulých 12 týdnů měly humanitární organizace velmi limitovaný přístup k populaci zasažené konfliktem v Tigraji. Krátký průlom v uzavírce umožnil UNICEF a partnerům vypravit do oblasti 29 nákladních vozidel s dodávkami potravin, zdravotnických pomůcek a léků. Tato pomoc bohužel zdaleka neodpovídá skutečným potřebám na místě.

© UNICEF/Abdalkarim
21. listopadu 2020: Matka s dítětem v centru přátelském k dětem v táboře Um Rakoba v Súdánu, asi 43 mil od hranice s Etiopií.
© UNICEF/Abdalkarim

Kromě kritických dodávek humanitární pomoci je klíčové v oblasti co nejdříve obnovit základní služby. Aby k tomu mohlo dojít, je potřeba poskytnout přístup humanitárním pracovníkům, kteří pomohou místním orgánům posoudit rostoucí potřeby, identifikovat priority a zajistit nejzákladnější potřeby obyvatel.

24. listopadu 2020: Dívka pere oblečení před provizorním stanem v táboře pro uprchlíky v Súdánu.
© UNICEF/Abdalkarim

UNICEF poskytuje uprchlíkům ve východním Súdánu pitnou vodu, hygienické potřeby, zdravotní péči včetně očkování a také výživu strádajícím dětem. Spolu s humanitárními partnery požaduje UNICEF ochranu civilistů, dodržování mezinárodního humanitárního práva a zajištění toho, aby se pomoc dostávala i k zasaženým civilistům v uzavřené oblasti.

14. ledna 2021: UNICEF ve spolupráci s Etiopským červeným křížem zajišťuje dodávky pitné vody a jejich distribuci komunitám ve městě Mekkele v okrese Lachi.
© UNICEF/Leul Kinfu

Skupiny uprchlíků přicházející z oblastí uvnitř Tigray jsou slabé a vyčerpané, někteří uvádějí, že na cestě k hranici strávili týdny na útěku. UNICEF poskytuje příchozím psychosociální podporu a u dětí mladších pěti let monitoruje výskyt podvýživy.

22. listopadu 2020: Krabice s terapeutickou výživou pro strádající děti jsou připraveny k odběru. UNICEF zajišťuje a distribuuje 80 % všech světových dodávek této výživy.
© UNICEF/Abdalkarim

Všechny strany probíhajícího konfliktu mají povinnosti umožnit rychlý, nerušený a trvalý přístup k civilistům, kteří potřebují pomoc. Humanitární organizace potřebují bezvýhradná a paušální povolení pro vstup osob a materiálu.

Každý další den čekání jen zhoršuje extrémní utrpení dětí v oblasti Tigray. 

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: