Každých šest vteřin zemře na světě jedno dítě | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Každých šest vteřin zemře na světě jedno dítě

Publikováno dne 29.03.2024

Úmornost dětí v roce 2022 dosáhla historického světového minima. Nicméně i přes tento pozitivní vývoj na světě ročně zemře 4,9 milionu dětí mladších pěti let, podle nejnovější zprávy UNICEF umírá každých šest vteřin jedno dítě. Meziagenturní skupina OSN pro odhad dětské úmrtnosti (UN IGME), která report sestavila, zdůraznila, že se v roce 2022 dostala dětská úmrtnost na historické minimum, i tak je ještě před námi dlouhá cesta k tomu, abychom zabránili každé smrti dítěte, které se dalo předejít.

© UNICEF/Boman
Důležitým nástrojem v boji s dětskou úmrtností je očkování. Například v Nigérii probíhá kampaň na očkování proti dětské obrně. Komunitní zdravotníci, jako je Hafsat Mikauli, obcházejí zdejší rodiny dům od domu a provádí nejen očkování dětí, ale také šíří osvětu.

„Za těmito čísly jsou příběhy porodních asistentek a vyškoleného zdravotnického personálu pomáhajícího matkám při porodu; příběhy zdravotníků, kteří očkují a chrání děti před smrtícími nemocemi, a příběhy komunitních zdravotnických pracovníků, kteří navštěvují rodiny a zajišťují dětem nutriční a lékařskou péči,“ uvedla výkonná ředitelka UNICEF Catherine Russell. Jednotlivci, komunity i celé národy se desetiletí oddaně věnují závazku zajistit dětem efektivní, přístupné a nízkonákladové zdravotnické služby, jejich práce ukázala, že máme schopnosti i nástroje, jak zachránit dětské životy,“ dodala Catherine Russell.

Předložená zpráva UN IGME upozorňuje, že úmrtnost dětí mladších pěti let rapidně klesla, v porovnání s rokem 2000 o 51 procent. Hned několik zemí s nízkými nebo se středně nízkými příjmy vykazuje ještě větší pokles než zmiňovaných 51 procent. To dokládá, jakého pokroku je možné dosáhnout, když jsou zdroje použity na primární zdravotní péči, včetně dětské zdravotní péče, a zaměřeny na blaho dětí. Enormní zlepšení zaznamenaly země jako Kambodža, Malawi, Mongolsko či Rwanda, kde se podařilo oproti roku 2000 snížit dětskou úmrtnost o 75 procent.

© UNICEF/Laurent Rusanganwa
Mezi země, kde se podařilo snížit dětskou úmrtnost, patří rovněž Rwanda. Na pomoci ve Rwandě se podílí i UNICEF ČR. Na snímku je výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba, která společně s vyslanci dobré vůle Patrikem Eliášem a Václavem Marhoulem a také youtuberem Kovym navštívila speciální jednotka pro nedonošené děti v nemocnici v Gahini.

Téměř polovinu ze 4,9 milionu zemřelých dětí mladších pěti let tvoří novorozenci. Zemřelo rovněž dalších 2,1 milionu dětí a mladých lidí ve věku 5-24 let. K většině úmrtí z obou skupin docházelo v subsaharské Africe a jižní Asii.

Za tragickou ztrátou dětských životů stojí většinou příčiny, kterým se dalo předejít, nebo zdravotní potíže, které se daly vyléčit. Mezi nejčastější příčiny úmrtí dětí patří předčasné porody, komplikace během porodů, zápal plic, průjmy nebo malárie. Mnoho životů mohlo být ušetřeno a zachráněno:

  • kdyby rodiny zemřelých dětí měly přístup ke kvalitní zdravotní péče včetně očkování, porodníků a porodních asistentek,
  • kdyby měly matky podporu při kojení,
  • kdyby dětem byly včasně diagnostikovány dětské nemoci
  • a kdyby byly tyto nemoci léčeny.

Historický milník v boji s dětskou úmrtností

„Samozřejmě tento pokrok vítáme, ale každý rok stále miliony rodin prochází bolestnou ztrátou dítěte, často v prvních dnech po jeho narození,“ dodal generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Místo, kde se dítě narodí, by nemělo určovat, zda bude žít nebo ne. Je zásadní, abychom zlepšili přístupnost ke kvalitní zdravotní péči pro každou ženu a dítě, a to i v krizových nebo odlehlých oblastech,“ zdůraznil šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Zlepšení přístupu ke kvalitním lékařským službám a záchrana dětských životů vyžaduje investice do vzdělání a zaměstnání; zdravotnický personál musí pracovat v přijatelných pracovních podmínkách, aby svým pacientům mohli poskytnout kvalitní zdravotní péči, to platí i pro komunitní zdravotníky.

Komunitní zdravotníci jsou váženými členy svých komunit a hrají důležitou roli v poskytování zdravotní péče dětem a jejich rodinám, zajišťují jim například i přístup k očkování, testování, lékům na smrtící byť léčitelné nemoci, a mimoto jim zajišťují také přístup k nutriční podpoře. Komunitní zdravotníci by se měli stát součástí systémů primární zdravotní péče a měli by dostávat odpovídající plat, absolvovat profesionální školení a mít k dispozici vybavení a materiál, aby svým komunitám mohli poskytovat tu nejlepší možnou zdravotní péči.

Studie ukázaly, že by dětská úmrtnost v zemích s největším rizikem mohla rapidně klesnout, pokud by se včasná komunitní intervence pro záchranu dětských životů dostala k rodinám v nouzi. Tyto intervenční balíčky jsou schopné zachránit miliony dětí, díky nim by jejich rodiny měly potřebnou péči blíže domovům.

© UNICEF/Sigu
Mezi jednu z hlavních příčin úmrtí dětí mladších pěti let, hlavně pak novorozenců, patří také malárie. UNICEF s podporou partnerů v loňském roce v Keni zahájil pilotní program na očkování proti malárii.

Integrovaná léčba dětských nemocí, zvláště těch, které nejčastěji způsobují úmrtí novorozenců jako akutní respirační infekce, průjmy a malárie, je nutná ke zlepšení zdraví dětí a jejich šancí na přežití.

„Letošní report je důležitým milníkem, který nám ukazuje, že se úmrtnost dětí mladších pěti let snižuje,“ souhlasí šéf programu Zdraví, výživa a populace při Světové bance Juan Pablo Uribe. „To však nestačí. Potřebujeme urychlit tento pokrok dalšími investicemi a spoluprací se záměrem zabránit umírání děti a dostát našim světovým závazkům. Zvláště s přihlédnutím k tomu, že mnoha dětským úmrtím šlo zabránit. Dlužíme to všem dětem, dlužíme jim přístup k lékařské péči a příležitostem bez ohledu na to, kde se narodily,“ uvedl Juna Pablo Uribe.

Hrozby přetrvávají

I když nejnovější údaje z celého světa v otázce dětské úmrtnosti ukazují pokrok, stále existují podstatné hrozby a nepoměry, které v různých částech světa ohrožují šanci dětí na přežití. Tyto hrozby zahrnují rostoucí nerovnosti a hospodářskou nestabilitu, nové i dlouhotrvající konflikty, rok od roku závažnější dopady klimatických změn a dopady pandemie covid-19 a mohly by vést nejen k zastavení pokroku, ale dokonce k opačnému vývoji, kdy by dětská úmrtnost stoupala.

Dětem narozeným v nejchudších komunitách hrozí dvakrát větší nebezpečí, že zemřou před dosažením pátého roku svého života, u dětí žijících ve válečné zóně nebo v oblasti ohrožené konfliktem je pak riziko úmrtí trojnásobné v porovnání se všemi ostatními děti na světě. „Nová data ukazují, že posílením přístupu ke kvalitní lékařské péči, zvláště v období kolem a po porodu, pomáhá snížit úmrtnost dětí mladších pěti let,“ uvedl zástupce generálního tajemníka OSN pro hospodářství a sociální věci Li Junhua. „Samozřejmě, že milníky v boji s dětskou úmrtností jsou důležité a mapují pokrok, měly by nám ale připomenout, jak důležitá je pokračující snaha a investice, abychom zabránili prohlubování nepoměrů a smrti novorozenců, dětí a mladistvých, které šlo předejít,“ doplnil Li Junhua.

V současné době cíle udržitelného rozvoje (SDG) v otázkách úmrtnosti dětí mladších pěti let nenaplňuje 59 zemí a 64 zemí nesplňuje SDG pro úmrtnost novorozenců. To znamená, že do roku 2030 zemře zhruba 35 milionů dětí mladších pěti let, nejhůře zasažené budou rodiny v subsaharské Africe a jižní Asii, případně země s nízkými nebo středně nízkými příjmy.

Zpráva UN IGME rovněž zaznamenala chybějící data, a to právě ze zmiňovaných regionů – subsaharská Afrika a Jižní Asie, kde je dětská úmrtnost nejvyšší. Je nutné zajistit sběr dat a zlepšit statistický systém, aby bylo možné lépe monitorovat zdraví dětí včetně indikátorů úmrtnosti. UN IGME doporučuje domácí sledování, dále pak sledování rodných a úmrtních listů skrze nástroje Zdravotnických informačních systémů (HMIS) a Občanské evidence a vitální statistiky (CRVS).

© UNICEF/El Baba
Dětem v zemích zasažených válečným konfliktem hrozí třikrát větší nebezpečí úmrtí než ostatním dětem. Snímek zachycuje záběry z nemocnice v Rafahu, kam UNICEF společně s partnery dodal 23 nových inkubátorů, které pomáhají zachránit životy předčasně narozeným dětem.

Pomoci dětem v krizových situacích můžete prostřednictvím tohoto formuláře. Děkujeme!

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: