Každé páté dítě nemá dostatek pitné vody | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Každé páté dítě nemá dostatek pitné vody

Publikováno dne 28.06.2021

Nedostatkem pitné vody strádá 425 milionů dětí po celém světě.

Voda je základ života: lidé bez ní nemohou přežít, pěstovat potraviny, dodržovat hygienu ani se bránit před nemocemi. Bezpečná pitná voda je nezbytná pro zdravé dětství. Naopak znečištěná voda může dětem způsobit vážná onemocnění vedoucí k dehydrataci a smrti.

21. října 2020 nesou děti v Demokratické republice Kongo kanystry s pitnou vodou do tábora Kilunga v provincii Tanganika. Pro vysídlené obyvatele ve východní části DRC Kongo je přístup k čisté vodě naléhavým problémem. Chodit pro vodu je často úkolem dětí, které pro ni vyráží už brzy ráno.
© UNICEF/Acland

Podle nejnovější analýzy UNICEF žije 1,42 miliardy lidí v oblastech s vysokým nebo extrémním nedostatkem pitné vody. 452 milionů z nich jsou děti. To znamená, že každé páté dítě nemá dostatek vody k uspokojení nezbytných životních potřeb.

31letá Claudine se svou dcerkou Valisou míří s naplněným kanystrem do vesnice Mantara v jižní části Madagaskaru. Claudine musí denně chodit 14 km, aby pro sebe a dcerku obstarala čistou vodu.
© UNICEF/Andrianantenaina

Pomozte dětem strádajícím nedostatkem pitné vody příspěvkem na projekt “Nezávadná voda”.

Například 451 Kč zajistí 5 000 tablet na vyčistění 25 000 litrů pitné vody.

Nedostatek pitné vody a hygieny neovlivňuje jen zdraví dětí. Má vliv také na jejich správný vývoj: závadná voda souvisí s větším rizikem podvýživy a nemocí. Dostupnost pitné vody dopadá také na vzdělávání: v oblastech bez pitné vody chodí děti – zejména dívky – místo výuky dlouhé kilometry pro vodu, často po velmi nebezpečných cestách. Bez vody nemohou jejich rodiny a komunity pěstovat plodiny. Nedostatek pitné vody může vést k válečným konfliktům, nucenému vysídlování obyvatel a dokonce k dětské práci.

Ženy se vrací se zásobami pitné vody do vesnice Dafo, která se nachází 5 kilometrů od města Tadjourah v jižním Džibutsku. Džibutsko je jednou z nejmenších a nejsušších zemí na světě. Během období od května do října zde teploty dosahují až 47 °C. Ve venkovských oblastech je situace obtížná. Lidé – zejména ženy a děti – musí k nejbližšímu zdroji vody chodit denně několik kilometrů.
© UNICEF/Noorani

Analýza UNICEF, která je součástí globální iniciativy Water Security for All, identifikuje oblasti, kde se riziko fyzického nedostatku vody překrývá se špatnou úrovní vodohospodářských služeb. Komunity žijící v těchto oblastech jsou závislé na znečištěné povrchové vodě, nespolehlivých vodních zdrojích nebo vodě, pro kterou musí vážit cestu déle než 30 minut.

Koryto řeky Manambovo na jihu Madagaskaru vyschlo. Místní komunity využívají zbytky stojaté vody k napájení dobytka, k praní oblečení, k osobní hygieně a bohužel i pro vaření.
© UNICEF/Andrianantenaina

„Globální vodní krize nepřichází, už je tu a změny klimatu ji jen zhorší,“ uvedla ředitelka UNICEF Henrietta Fore. “Děti jsou největšími oběťmi této krize. Když studny vyschnou, místo školy děti chodí pro vodu. Když se kvůli suchu neurodí dostatek potravin, děti trpí podvýživou a zaostávají. Když přijdou povodně, děti ohrožují smrtelné nemoci přenášené vodou, jako je cholera nebo úplavice. A když není k dispozici voda, děti si nemohou umýt ruce, aby se chránily před infekcemi.“

9letá Somaya si umývá ruce ve městě Balkh v Afghánistánu. UNICEF zde vybudoval umývárny pro vnitřně vysídlené děti v táboře Ferdousi v okrese Nahri Shahi.
© UNICEF/Fazel

Data ukazují, že v oblastech s extrémním nedostatkem vody přežívají děti ve více než 80 zemích světa. Největší část z nich žije ve východní a jižní Africe. Za ní následuje západní a střední Afrika (31 %), jižní Asie (25 %) a Střední východ (23 %). Nejvíce dětí – více než 155 milionů – strádajících nedostatkem pitné vody žije v jižní Asii.

Leden 2021: Konečně zapršelo. Žena sbírá dešťovou vodu z louží na státní silnici RN13 v jižní části Madagaskaru. Jiná totiž není k dispozici.
© UNICEF/Andrianantenaina

Nejhůře jsou na tom děti ve 37 nebezpečných oblastech světa, které čelí obzvláště zoufalé situaci a kde je třeba zavést okamžitá opatření. Mezi ně patří například Afghánistán, Burkina Faso, Etiopie, Haiti, Keňa, Niger, Nigérie, Pákistán, Papua Nová Guinea, Súdán, Tanzanie a Jemen.

10letá Ishrafi stojí před zatopenou školou Borobari Govt. Primary v Bagladéši. Pumpa, o kterou se opírá, je jediným zdrojem čisté vody v této oblasti. Kvůli silným srážkám v roce 2019 byla velká část Bangladéše zasažena silnými povodněmi. Tisíce rodin bylo vysídleny ze svých domovů a musely se uchýlit do dočasných přístřešků, kde mají špatný přístup k pitné vodě a hygienickému zázemí.
© UNICEF/Chakma

Poptávka po pitné vodě se dramaticky zvyšuje, zatímco zdrojů ubývá. Kromě rychlého růstu populace snižuje dostupné množství nezávadné vody urbanizace, špatné hospodaření s vodou, změna klimatu a extrémní povětrnostní jevy.

Podle zprávy UNICEF bude do roku 2040 žít v oblastech s extrémním nedostatkem pitné vody každé čtvrté dítě.

6letá Sahira z města Al Shirqat v Iráku plní nádoby na vodu u nádrže spravované UNICEF v osadě Tikrít, kde UNICEF zajišťuje vodu a hygienické zázemí vysídleným rodinám.
© UNICEF/Khuzaie

I když nedostatek vody dopadá na všechny, nejvíce trpí právě ti nejpotřebnější. Děti a jejich rodiny žijící ve zranitelných komunitách čelí dvojímu problému: vysokému nedostatku vody a zároveň nízké úrovni vodohospodářských služeb. Proto jsou právě tyto komunity extrémně ohrožené klimatickými změnami a přírodními či válečnými katastrofami.

20. července 2020 UNICEF v komunitě Cambalache ve Venezuele instaloval nádrž o objemu 45 000 litrů, která zajistí pitnou vodu pro přibližně 1 500 lidí měsíčně, včetně 500 domorodých obyvatel z etnika Warao. V pravé ruce drží chlapec vodu z nově instalované nádrže, v levé vodu z blízké řeky, která byla dosud jediným zdrojem vody pro celou komunitu.
© UNICEF/Tineo

V reakci na globální vodní krizi UNICEF spouští iniciativu Water Security for All. Jejím posláním je zajistit každému dítěti udržitelný přístup k pitné vodě, který bude odolný vůči změnám klimatu. Cílem této iniciativy je mobilizovat finanční i lidské zdroje, inovace a globální společenství na pomoc dětem žijícím v rizikových oblastech, kde je největší a nejnaléhavější potřeba bezpečných, odolných a udržitelných vodohospodářských, sanitačních a hygienických služeb.

10letá Soraya z Nigeru si umývá ruce první den školy po několikatýdenním uzavření kvůli prevenci šíření COVID-19. V reakci na pandemii UNICEF distribuoval do krizových oblastí světa dodatečné zásoby mýdel a hygienických souprav.
© UNICEF/Haro

V rámci svých programů UNICEF usiluje o to, aby zajistil:

  1. Bezpečné a cenově dostupné vodohospodářské služby: přístup k bezpečným a cenově dostupným vodohospodářským službám, které jsou udržitelné, profesionálně spravované a nachází se v blízkosti domova zranitelných dětí.
  2. Klimaticky odolné vodohospodářské, sanitační a hygienické služby: pitná voda, sanitace a hygienické zázemí, které jsou odolné vůči klimatickým změnám, fungují s využitím obnovitelných zdrojů a posilují odolnost a adaptační schopnosti zranitelných komunit.
  3. Včasná opatření nutná k prevenci nedostatku vody: průběžné hodnocení zdrojů, udržitelný odběr vody, efektivní nakládání s vodou a včasná preventivní opatření
  4. Vodohospodářskou spolupráci podporující mír a stabilitu: podpora komunit a klíčových zúčastněných stran, aby spravedlivé spravování vodohospodářských, sanitačních a hygienických služeb zvýšilo sociální soudržnost, politickou stabilitu a ve válečných zónách zabránilo útokům na vodovodní a hygienickou infrastrukturu.
Pitnou vodu pomáhá UNICEF zajistit také dětem žijícím poblíž bojové fronty na východní Ukrajině. Osmiletá Valentýna žije se svou babičkou ve vesnici Pavlopil. Kvůli občanské válce se opakovaně potýkají s přerušenými dodávkami pitné vody. UNICEF ve spolupráci s organizací ADRA dodává do vesnice 12 kubíků vody měsíčně, aby zajistil nejnutnější potřeby jejích obyvatel.
© UNICEF/Filippov
“Pomáhám své rodině nosit vodu z nádrže,” říká osmiletá Heva ze Sýrie, která v roce 2018 přišla o svůj domov kvůli ozbrojenému konfliktu. 24. září 2020 se její rodina usadila ve vesnici Fafin na severu Aleppa, kde UNICEF zajišťuje nejzranitelnějším rodinám pitnou vodu.
© UNICEF/Chnkdji

„Musíme jednat nyní, abychom vyřešili vodní krizi a zabránili jejímu zhoršování,“ dodává Fore. „Pitnou vodu pro každé dítě můžeme zajistit pouze prostřednictvím inovací, investic, mezinárodní spolupráce a zajištěním udržitelnosti a odolnosti vodních zdrojů vůči klimatickým změnám. Musíme jednat hned – pro naše děti a naši planetu.“

Jak můžete pomoci Vy

169 Kč – Vědro na vodu s mýdlem

Nejchudší rodiny často používají pro uchovávání vody zcela nevyhovující nádoby od paliv nebo olejů, které mohou vodu kontaminovat. Uzavíratelné vědro vyrobené ze zdravotně nezávadného plastu zajistí, že děti nebudou vystaveny zbytečnému riziku nemocí. Vědro má objem 20 litrů.

377 Kč – Hygienická souprava proti nákaze

Během pandemie COVID-19 je velice důležité dodržovat základní hygienické návyky a chránit se před šířením viru. Tuto hygienickou soupravu je zároveň možné využít i na ochranu proti šíření dalších nebezpečných onemocnění, jako je ebola nebo cholera. Souprava obsahuje roušku, pár ochranných rukavic, ochranný oblek pro zdravotníka a 2 mýdla.

902 Kč – Tablety na čištění vody

Na nemoci způsobené závadnou vodou každoročně ve světě umírá 800 dětí denně. Za tuto částku můžeme zajistit 10 000 tablet na čištění vody. Každá z nich přitom zajistí 5 litrů pitné vody. 

1 270 Kč Souprava pro rodinnou hygienu

Za tuto částku můžeme pořídit velkou soupravu hygienických potřeb pro pětičlennou rodinu, kterou UNICEF dodává v případě náhlé krizové situace, například po zasažení oblasti přírodní katastrofou nebo válečným konfliktem. Balíček obsahuje základní hygienické pomůcky a běžné léky a vystačí rodině na jeden měsíc, například mýdla, saponát, prací prášek, šampony, zubní pasty a kartáčky, bavlněné víceúčelové oblečení, šňůru na prádlo s kolíčky, zavírací špendlíky, kbelíky a tablety na čištění vody.

Pomoci zajistit dětem pitnou vodu můžete také zasláním DMS ve tvaru UNICEF 90 na číslo 87 777. Tato částka zajistí potřebným dětem 5 988 litrů pitné vody.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: