Jízdní kola od UNICEF pomáhají zdravotníkům v Zimbabwe

Publikováno dne 24.02.2021

Díky terénním kolům stihnou komunitní zdravotníci v Zimbabwe navštívit denně mnohem více rodin.

“Někteří lidé žijí ve vzdálených osadách, které jsou těžko dostupné. Bylo ale potřeba se k nim dostat, takže jsem chodila pěšky. Bylo to fyzicky náročné,“ říká komunitní zdravotnice Miranda Muyambo. Její cesty často vedly skrz zarostlé, neudržované polní cesty a obnášely prudké stoupání i dlouhé sestupy do údolí, po kterých jsou komunity roztroušeny.

Miranda musela denně putovat desítky kilometrů náročným terénem, aby se dostala k rodinám v odlehlé komunitě Chipinge v Zimbabwe. Díky jízdnímu kolu od UNICEF je teď její práce mnohem rychlejší a efektivnější, a to navzdory novým výzvám, které přinesla zdravotníkům pandemie COVID-19.

Díky kolu od UNICEF se může Miranda přesouvat mezi vesnicemi mnohem rychleji.
© UNICEFZ/Timothy Manyange

Komunitní dobrovolníci představují ve venkovských oblastech jediné spojení mezi izolovanými komunitami a poskytovateli lékařské péče. Těhotné ženy, lidé trpící malárií a děti strádající podvýživou jsou na Mirandě prakticky závislí, protože se sami do nemocnice nedostanou.

UNICEF ve spolupráci se Zimbabwe Idai Recovery Project (ZIRP) poskytl jízdní kola pro 400 komunitních zdravotníků v Zimbabwe. ZIRP je čtyřletý program, který vznikl v roce 2019 poté, co cyklón Idai zpustošil části východních provincií Manicaland, Mashonaland East a Masvingo.

Spolupráce UNICEF a ZIRP se vyvinula tak, aby zmírňovala výzvy pandemie COVID-19, kterým musí komunitní zdravotníci jako Miranda čelit. Dostat se do všech 186 domácností ve vesnici Dimire poblíž hranice s Mosambikem je pro ni teď díky novému dopravnímu prostředku mnohem jednodušší.

Mnoho nemocných dětí a těhotných žen ve venkovských oblastech je na pomoci terénních zdravotníků závislých, protože samy se k lékaři nedostanou.
© UNICEFZ/Timothy Manyange

“Na kole se můžu neustále pohybovat po vesnici, vzdělávat místní o ochraně proti COVID-19 a sledovat, zda děti správně rostou a prospívají. Bylo pro mě předtím téměř nemožné chodit ode dveří ke dveřím, protože vesnice je velmi rozlehlá,“ říká Miranda.

Podpora v rámci ZIRP již umožnila poskytnout jízdní kola pro 2400 terénních zdravotníků. Ti doplní stávajících 2 000 zdravotníků, jimž byla kola pořízena díky dárcům Health Development Fund (HDF) ve 31 venkovských okresech po celé zemi. Díky tomu se dobrovolní zdravotníci budou moci dostat k lidem na těžko přístupných místech a zajistit, aby nikdo nezůstal bez lékařské péče napospas závažným nemocím, jako je například malárie, které v této oblasti historicky převládají.

Jízdní kolo od UNICEF obdržela i komunitní zdravotnice Tambudzai Vumisai (54) z vesnice Nyahode v Zimbabwe.
© UNICEF/Prinsloo

Předtím musela Miranda chodit do 4 km vzdálené nemocnice Mt. Selinda Hospital pro terénní pomůcky, jako jsou testovací soupravy na malárii, zdravotnické potřeby a osvětový materiál. “Jako dobrovolní zdravotníci pracujeme 24 hodin týdně. Stihnout za tuto dobu navštívit všechny domácnosti byla velká výzva. Teď dokážu pokrýt 20 domácností za jediný den a ještě mi zbývá čas pro odpočinek. Předtím jsem stíhala pouze 6 domácností denně. Na cestu, která dříve trvala více než hodinu pěšky, mi nyní stačí 15 minut,“ říká Miranda.

Miranda Muyambo vypráví, jak jí jízdní kolo ulehčuje její každodenní práci.

Bez obětavých a schopných zdravotníků, jako je ona, by byl boj proti infekčním nemocem v izolovaných oblastech mnohem těžší. „Když propukla pandemie COVID-19, mnoho lidí se nedostalo do nemocnice na běžné preventivní kontroly ani k akutnímu ošetření. Komunitní zdravotníci hráli klíčovou roli při vytváření seznamů nemocných, kterým poté mohli doručovat potřebné léky. Komunitní dobrovolníci také monitorovali podvýživu u dětí, léčili akutní průjmová onemocnění a poskytovali poradenství těhotným a kojícím ženám,“ uvádí Tsitsi Nyanhete, pracovnice Ministerstva zdravotnictví a péče o dítě v oblasti Chipinge.

Zdravotnice Tambudzai Vumisai pomáhá s monitoringem podvýživy dětí ve venkovských oblastech.
© UNICEF/Prinsloo

Ke konci ledna 2021 zajistili komunitní zdravotníci v okrese Chipinge:

  • primární lékařskou péči pro 200 000 dětí do 5 let
  • monitoring podvýživy u 35 000 dětí
  • léčbu malárie u 12 000 pacientů
  • včasnou předporodní péči pro více než 2 000 těhotných žen.

“Těhotné ženy nemají během karantény přístup ke zdravotnickým zařízením. Komunitní zdravotníci vedou záznamy o těhotných ženách, kontrolují jejich zdravotní stav a v případě potřeby je mohou doporučit do nejbližšího zdravotnického zařízení,” vysvětluje Tsitsi Nyanhete. “Tam, kde je nutná urgentní pomoc, spolupracujeme s komunitními vůdci a zdravotními středisky, abychom zajistili přepravu pacientů. V některých případech pomohla přepravit těhotné ženy nebo nemocné děti do nejbližšího zdravotnického zařízení právě kola.“

Terénní zdravotnice Tambudzai Vumisai kontroluje zdravotní stav pětiměsíčního Prospera a vysvětluje jeho mamince, jak včas rozpoznat první příznaky podvýžiy.
© UNICEF/Prinsloo

Zvýšení dostupnosti lékařské péče má zásadní význam také pro osvětové programy. Komunitní dobrovolníci předávají místním lidem informace o zásadách správné hygieny, nutnosti prevence infekčních nemocí a správné péče o děti. Nové dopravní prostředky jim umožňují dostat se opravdu ke všem potřebným dětem.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: