Jak zvládají české rodiny nouzový stav? | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Jak zvládají české rodiny nouzový stav?

Publikováno dne 26.03.2020

Více společného času, více učení a mytí rukou – ale také zklidnění, možnost doma uklidit, dohnat resty a věnovat se koníčkům. Podle online ankety UNICEF české rodiny nouzový stav zvládají, u řady dětí však aktuální situace může prohloubit problémy.

Zveřejňujeme výsledky online ankety Jak zvládáte nouzový stav, která ve 12 otázkách zjišťovala, jak a kde děti a jejich rodiny tráví nouzový stav, jaká je u nich doma atmosféra, co dělají, zda je postaráno o seniory, jak se školáci učí a zda jim mimořádná situace vnesla do života také něco pozitivního.

46 procent školáků uvedlo, že učením teď tráví více času než před vyhlášením nouzového stavu. Atmosféra v rodinách se příliš nezměnila, 79 procent účastníků ankety si začalo více mýt ruce. Nejvíce nás překvapilo množství a rozmanitost reakcí respondentů na poslední otázku, která zjišťovala, zda jim nouzový stav přinesl něco pozitivního,“ uvedla Pavla Gomba, ředitelka UNICEF ČR.

Atmosféra v rodině se podle respondentů příliš nezměnila.
Zdroj: UNICEF

Mezi přínosy respondenti uváděli například více spánku, ticho, cvičení jógy, úklid domácnosti, zvládnutí nových programů na počítači, úsporu peněz a solidaritu při šití roušek; objevily se i takové odpovědi, jako „můžu jíst česnek dne libosti“, „rozmluvila jsem papouška“, „přestala jsem kouřit“ nebo „ve městě ubylo turistů“. Řada respondentů současně projevila obavy z omezení svobod a přání rychlého návratu k normálnímu režimu.

Děti a mladí lidé do 18 let v anketě uvedli mj. lepší životní prostředí, možnost studovat to, co je skutečně zajímá, rodinnou soudržnost, mazlení s maminkou nebo uvědomění, že „se musím začít zodpovědně chovat k domácnosti, kterou předtím udržovala hlavně máma“. Řada z nich v otevřené otázce vyjadřovala přání vrátit se do školy a obavy z omezení možnosti cestování, v anketě zaznívaly také starosti starších studentů ohledně maturit.  

Anketa ukázala i na problémy, které s sebou nouzový stav přináší, například 42 procent účastníků ankety uvedlo, že se teď celkově cítí psychicky hůře. Některé z individuálních odpovědí zní spíše jako volání o pomoc – jeden z respondentů nemá, jak se dostat k rouškám, další přišel o práci i bydlení. U dětí, pro které byla škola únikem z násilí nebo týrání v rodině, může být současný stav noční můrou,“ upozorňuje Pavla Gomba.   

42 % účastníků ankety uvedlo, že se teď celkově cítí psychicky hůře.
Zdroj: UNICEF

I když většina (79 %) dětí a mladých lidí do 18 let věku hodnotila aktuální situaci v rodině jako stejnou nebo lepší, u hodnocení svého vlastního psychického stavu byla tato věková skupina méně optimistická: 46 % se cítí stejně, 30 % uvedlo, že se cítí hůře nebo výrazně hůře.

Narušení běžného provozu a omezení školní docházky může být pro děti traumatické, u citlivějších dětí může vyvolat obavy z budoucnosti a stavy úzkosti. Proto jsme zveřejnili konkrétní doporučení pro rodiče, jak s dětmi o epidemii koronaviru mluvit.

UNICEF ve světě poskytuje nezbytné hygienické, lékařské a ochranné prostředky pro zamezení šíření viru v nemocnicích a komunitách a posílení kapacit zdravotnických systémů. Pracuje také přímo v zasažených komunitách, aby zmírnil vedlejší dopady epidemie koronaviru na život dětí, mezi něž patří uzavření škol, přetížená zdravotnická zařízení, osiření a ztráta pečovatele, bezpečnostní rizika a také finanční nouze.

Více než polovina respondentů tráví během nouzového stavu s rodinou více času.
Zdroj: UNICEF

Terénní pogramy UNICEF na prevenci šíření COVID-19 lze podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS STOPVIRU 90 na číslo 87777, na ZASTAVMECOVID.cz nebo zakoupením Dárku pro život.

Děkujeme všem laskavým dárcům, kteří už na prevenci šíření nemoci COVID-19 ve světě přispěli 130 666 Kč.

Anketa Jak zvládáte nouzový stav? probíhala od neděle 22. března do čtvrtka 26. března 2020 a zúčastnilo se jí 1033 respondentů. Pomoc se zveřejněním ankety poskytli mj. pracovníci Univerzity Karlovy, Informační centrum OSN, organizace Fórum dárců, Síť pro rodinu, Středisko náhradní rodinné péče, Středočeský kraj a město Český Krumlov. Výsledky ankety jsou indikativní, respondenti nezastupují reprezentativní demografický vzorek české populace.

Podrobné výsledky a jednotlivé odpovědi účastníků ankety jsou k dispozici zde.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: