Jak se žije dětem v Českém Krumlově? Zapojte se do ankety. | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Jak se žije dětem v Českém Krumlově? Zapojte se do ankety.

Publikováno dne 15.04.2023

UNICEF v České republice rozvíjí iniciativu Města přátelská k dětem (Child Friendly Cities Initiative). O mezinárodní certifikaci se nyní uchází Český Krumlov, který v aktuální anketě mapuje názory a postoje dětí a mladistvých.

Obecným záměrem Child Friendly Cities Initiative je motivovat místní samosprávy k tomu, aby při svém rozhodování zohledňovaly práva a potřeby dětí a vytvořily vstřícné prostředí, kde děti mohou zdravě a bezpečně rozvíjet své schopnosti a přímo se podílet na rozhodování v oblastech, které se jich týkají.

Město Český Krumlov je prvním městem v České republice, se kterým Český výbor pro UNICEF uzavřel smlouvu o spolupráci a které se o mezinárodní certifikaci Město přátelské k dětem uchází. Aby ji mohlo získat, musí projít akreditačním procesem, a dosáhnout tak všech dohodnutých kritérií a stanovených cílů, které si společně s Českým výborem pro UNICEF stanoví.

V rámci této spolupráce Český výbor pro UNICEF s městem Český Krumlov mapují názory, nápady a pocity žáků a studentů, kteří žijí či navštěvují školy v Českém Krumlově. Z jejich pohledu, nejen na život v našem městě, mohou pramenit zdroje inspirace, ale i konkrétní nápady a věcné návrhy, které si zaslouží být vyslyšeny.

Dotazníkové šetření je anonymní, je určeno pro všechny žáky/studenty, kteří žijí či navštěvují školy ve městě Český Krumlov.  Vyplnění dotazníku vám zabere cca 10 minut. Hlasovat lze do 4. 5. 2023.

Dotazníky pro žáky 1. stupně základních škol (3.-5. třída) jsou k dispozici pouze v papírové podobě a jsou distribuovány prostřednictvím základních škol ve městě. Dotazník pro žáky 2. stupně základních škol/primy-kvarty gymnázia je k dispozici zde. Dotazník pro studenty středních škol zde.

Výsledky dotazníkového šetření budou nejen zveřejněny, ale bude s nimi následně dále pracováno při navrhování konkrétních opatření a aktivit v rámci akreditačního procesu.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: