Dobrovolnictví

Dobrovolníci UNICEF na Pečení pro děti ve Zlíně, jehož patronem byl cestovatel Miroslav Zikmund
Dobrovolníci UNICEF na Pečení pro děti ve Zlíně, jehož patronem byl cestovatel Miroslav Zikmund © Zdeněk Masteš

Proč se stát dobrovolníkem

Za více než šedesát let existence Dětského fondu OSN - UNICEF daly své síly a schopnosti do jeho služeb dětem tisíce lidí z celého světa  – od zcela neznámých dobrovolných spolupracovníků až po nejznámější osobnosti.

Pro UNICEF je významná spolupráce všech jeho „dobrovolníků“, ať se na pomoci dětem podílejí kdekoliv a jakkoliv - přímo v terénu, v kanceláři, v médiích nebo podporou poskytnutou prostřednictvím Národních výborů pro UNICEF.

Ani Český výbor pro UNICEF nemůže svoji práci vykonávat bez pomoci veřejnosti, bez přímé spolupráce s odborníky z různých oborů teorie i praxe, s vládními i nevládními organizacemi, s jednotlivci, s každým, kdo je ochoten dát své schopnosti a volný čas do služeb dětem.

Jak můžete pomoci?

  • organizační pomoc při benefičních a jiných akcích UNICEF Česká republika
  • administrativní práce (PC, vkládání dat do databází, vkládání tiskovin do obálek, třídění, atd.)
  • překlady aktuálních zpráv a jiných tiskových materiálů UNICEF z angličtiny  (především jako práce doma)
  • prodej pohlednic a jiného zboží UNICEF
  • roznos letáků a tiskovin UNICEF
  • jiná činnost nebo projekt podle Vašeho nápadu, které mohou přinést prospěch dětem a budou odpovídat činnosti a možnostem naší organizace
     

Chci se stát dobrovolníkem

Pokud se chcete stát dobrovolníkem UNICEF Česká republika a je Vám více než 15 let stačí níže vyplnit přihlášku, rádi Vás přivítáme mezi sebou.

Práce a dobrovolnictví pro UNICEF v zahraničí

Stále větší počet našich spoluobčanů se na nás obrací s dotazem na možnosti humanitární práce pro UNICEF (nebo jinou humanitární organizaci OSN) v zahraničí. Případným zájemcům o tuto činnost sdělujeme, že  UNICEF Česká republika je organizace s působností v České republice a nepřísluší mu podílet se na náboru pracovníků pro humanitární aktivity UNICEF.

Odborné programy UNICEF ve světě jsou zajišťovány profesionálně týmem odborníků z řad pracovníků UNICEF. Předpokladem pro tuto práci je specializace v oborech odpovídajících těmto programům. V případě, že jsou do práce na odborných projektech zapojováni dobrovolní spolupracovníci, jsou většinou přímo ze zemí, kde je pomoc uskutečňována, nebo jsou spolupracovníky organizací, s nimiž se UNICEF na konkrétní pomoci podílí.

Všem vážným zájemcům o humanitární práci v zahraničí doporučujeme navštívit internetovou stránku světového UNICEF, kde v sekci o zaměstnání naleznou bližší informace http://www.unicef.org/about/employ/index.php.

Dobrovolná práce v rámci humanitárních programů jednotlivých organizací OSN (tedy i UNICEF) je zprostředkovávána organizací United Nations Volunteers (UNV) – více informací naleznete na adrese www.unv.org. Tato organizace má zastoupení také v ČR, bližší informace na stránkách zde

 

 

Registrační formulář pro dobrovolníky

Zasláním registračního formuláře vyjadřujete souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze UNICEF Česká republika a s jejich vyžitím pro účely komunikace (např. kontaktování jako dobrovolníka, zasílání výzev, novinek UNICEF apod.) na dobu neurčitou. Souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat. UNICEF se zavazuje, že získané údaje bez Vašeho souhlasu neposkytne třetím stranám.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete na www.unicef.cz/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju