Hrozby, kterým čelí miliony dětí v EU: Chudoba, duševní onemocnění, kybergrooming a znečištění | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Hrozby, kterým čelí miliony dětí v EU: Chudoba, duševní onemocnění, kybergrooming a znečištění

Publikováno dne 19.02.2024

Těsně před rozhodujícími volbami do Evropského parlamentu vydal UNICEF report, ve kterém vyzývá Evropskou unii, aby ochraňovala a posilovala práva dětí.

© UNICEF/Holerga
Děti v rezidenčním centru v rumunském městě Codlea. Mimo rumunské děti zde žijí také ukrajinské děti, které zde našly bezpečné útočiště před válkou na Ukrajině.

Brusel, 19. února 2024 – Nová zpráva UNICEF poukazuje na rizika, která ohrožují děti žijící v zemích EU čelí, včetně rostoucí chudoby, zhoršující se duševního zdraví, kybergroomingu či vystavení dětí znečištění ovzduší.

Zpráva „Stav dětí v Evropské unii 2024“, která byla dnes zveřejněna, upozorňuje na to, že jedno ze každé čtvrté dítě – z 20 milionů – v zemích EU ohrožuje chudoba nebo sociální vyloučení. Co se týče chudoby, od roku 2019 jde o nárůst o 1,6 milionu dětí po celé EU.

Podle reportu má více než 11 milionů dětí a mladých lidí v EU obtíže v oblasti duševního zdraví. S duševními poruchami jako úzkosti a deprese se potýkají zejména teenageři, podle průzkumu pak celá jedna pětina věkové skupiny 15-19 let. Přestože chybí celoevropská data ohledně duševního zdraví, zpráva jasně uvádí, že hned několik členských států EU zaznamenalo nárůst duševních poruch a nemocí u dětí a mladistvých během pandemie covidu-19 a v období po ní.

Téměř jedno z dvaceti dětí je podle reportu rovněž vystaveno vysoké koncentraci znečištění pesticidy, což je pro děti extrémně nebezpečné a může mít škodlivý vliv na jejich duševní zdraví a vést ke zpomalení jejich vývoje. Zpráva zdůrazňuje, že podle nejnovějších dat vlivem znečištění ovzduší zemřelo v EU 472 dětí a mladých lidí. Řada z obětí byly děti mladší jednoho roku.

Podle statistik z roku 2019 mají nejméně znečištěné ovzduší země jako Finsko, Švédsko nebo Estonsko. Česko je s 14,3 mikrogramu jemných částic na metr krychlový mezi zeměmi s více znečištěným ovzduším, nejhůře je na tom pak Polsko s 18,8 mikrogramu jemných částic na metr krychlový.

© UNICEF/Unruh
Snímek z dětského festivalu, který u příležitosti Světového dne dětí uspořádal v německém Lippstadtu tým UNICEF. Do her, soutěží a tvoření se zapojovali děti i dospělí od nejmladších po ty nejstarší.

Přestože digitální technologie vytvořily pro děti a mladistvé mnoho příležitostí, jejich rapidní vývoj vystavuje děti hrozbě zneužívání včetně nenávistných projevů, kyberšikany nebo sexuálního vykořisťování. Podle předložené zprávy jedno z osmi dětí ve věku kolem 12 let pravidelně dostává v online prostoru nežádoucí sexuální návrhy.

„Evropská unie je jednou z nejbohatších oblastí na světě, a přesto vykazuje tak vysoký podíl dětské chudoby a sociálního vyloučení, četné duševní poruchy dětí nebo jejich vystavení znečištění. Mnohá online rizika navíc miliony dětí připravují o příležitosti a podkopávají potenciál nejmladší generace EU,“ uvedl Bertrand Bainvel, zástupce UNICEF v orgánech Evropské unie.

„Je nesmírně důležité, aby EU stavěla na svých nedávných úspěších v oblasti podpory blahobytu dětí, včetně přijetí Strategie EU pro práva dítěte v roce 2022 a Evropské záruky pro děti,“ dodal Bainvel. „EU se v posledních letech může pyšnit tím, jak prosazuje práva dětí. Tato práva jsou stále velmi důležitá, protože pomáhají institucím reagovat na výzvy a krize, kterým děti dnes čelí – od klimatických změn přes duševní zdraví po rostoucí životní náklady a digitální transformaci,“ vysvětlil Bainvel.

UNICEF vydal zprávu „Stav dětí v Evropské unii 2024“ před červnovými evropskými volbami, se kterými přijde nový pětiletý politický cyklus, aby informoval o vizi EU pro děti a příští generace. Zaměřil se zejména na ty nejzranitelnější a nejvíce znevýhodněné skupiny včetně postižených dětí, dětí žijících v chudobě, děti uprchlíků či skupiny čelící diskriminaci.

Report obsahuje nejnovější dostupná data a uvádí několik doporučení pro EU:

  • Zabezpečit a urychlit dosavadní pokrok v oblasti práv dětí a navýšit investice do kritických služeb pro děti.
  • Posílit politiku zaměřenou na děti. Dopad na práva dětí a budoucí generace by měl být systematicky zvažován při tvorbě všech politik a právních předpisů EU. EU musí zlepšit svou datovou základnu pomocí nové strategie EU pro shromažďování údajů, která myslí i na děti.
  • Jednat na základě klíčových bodů, které mají dopad na dětskou chudobu včetně implementace Evropské záruky pro děti napříč EU.
  • Přijmout komplexní několikaletou a mezioborovou strategii pro oblast duševního zdraví.
  • Posoudit dopad dohody Green New Deal (v češtině také Nová zelená dohoda) na zdraví a blahobyt dětí, za tímto účelem informovat o legislativě a politikách v oblasti životního prostředí.
  • Aktualizovat a zavést legislativu pro podporu bezpečného užívání digitálních technologií dětmi, překlenout digitální propast a podporovat digitální gramotnost.

Celou zprávu v angličtině si můžete přečíst zde.

© UNICEF/Câtu
Výuku IT pro děti a mladé lidi, kteří uprchli před válkou na Ukrajině, probíhá s podporou UNICEF například v rumunském městě Galati. Možnosti naučit se něco nového a zdokonalit své dovednosti využila také třináctiletá Anya. „Zlepšila jsem se v používání Excelu a umím dělat nádherné prezentace v PowerPointu, to se hodí do školy, kam jsem se na podzim vrátila,“ pochlubila se dívka.
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: