Hledáme pamětníky poválečné pomoci

Publikováno dne 14.05.2021

11. prosince 2021 oslaví UNICEF 75. výročí.

UNICEF (Dětský fond OSN) díky dobrovolným příspěvkům dárců už 75 let pomáhá strádajícím dětem po celém světě zajistit pitnou vodu, výživnou stravu, základní léky a očkování, ochranu před násilím a možnost chodit do školy a uniknout tak chudobě. Díky stálému zastoupení ve 193 zemích světa může UNICEF okamžitě reagovat na náhlé krizové situace a přírodní katastrofy a také rozvíjet programy na pomoc dětem a jejich rodinám i v těch nejhůře dostupných oblastech světa.

Slezská Ostrava, 1945: Hodina psaní v provizorní školní třídě v prvních dnech po skončení války.
© archiv UNICEF

Bezprostředně po druhé světové válce patřilo tehdejší Československo k zemím, kde UNRRA – na kterou v roce 1946 navázal UNICEF – pomáhala potřebným dětem, a proto se nyní obracíme s prosbou na pamětníky této doby, aby se podělili o své vzpomínky na první poválečné roky a pomohli tak doplnit počátky historie organizace UNICEF o českou stopu.

Poválečné Československo, 1946: Devítiletá dívka stojí bosá před poničeným domem v Rožňavě.
© archiv UNICEF

Dobu před 75 lety dnes mnozí vnímají jen jako soubor černobílých fotografií v učebnicích dějepisu. Vzpomínky lidí z Československa, kteří mohou vyprávět o hrůzách války a významu humanitární pomoci pro dětské životy, nám ale připomínají, že od strádání a nedostatku nás nedělí ani příliš dlouhá doba, ani velké vzdálenosti. Někteří z těch, jimž se v prvních letech života dostalo pomoci UNRRA, UNICEF a dalších organizací, dnes sami pomáhají zachraňovat dětské životy ve válečných oblastech a nejchudších zemích světa.

Letiště Praha Ruzyně, 1946: Vykládka 60 tisíc vajec k líhnutí a sušeného mléka. © archiv UNICEF

Patříte mezi pamětníky poválečné pomoci UNRRA a UNICEF? Znáte někoho takového ve své rodině nebo sousedství? Pošlete nám svůj příběh na unicef@unicef.cz nebo poštou na adresu Rytířská 539/31, 110 00 Praha 1.

Nejzajímavější příběhy zveřejníme na webu unicef.cz. Děkujeme!

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: