Vánoční kantáta pro UNICEF

15.12.2021 - 00:00

Smetanova síň Obecního domu v Praze

Dětský fond OSN UNICEF pomáhá po celém světě. A celý svět se v předvánočním čase v předzvěsti radostných událostí halí do hudby. Mistrně ji do třídílné Vánoční kantáty spojil Arthur Honegger. Váš pocit, že ten či onen fragment odněkud znáte, bude naprosto správný. V různých jazycích zpívané písně se v okamžiku Kristova narození v útržcích pomyslně rozletí po celé zemi jako symbol radosti, kterou si národy předávají. A právě radost je i hlavní devizou další skladby večera, Třetí symfonie Camilla Saint-Säense. Dominantní úlohu v ní hrají varhany a těm ve Smetanově síni mistrně dominuje Daniela Valtová Kosinová, členka FOK, která se do aktivit UNICEF u nás zapojuje pravidelně; a Pražští symfonikové s ní.

Program koncertu

CAMILLE SAINT-SAËNS
Symfonie č. 3 c moll op. 78 „Varhanní“

ARTHUR HONEGGER
Vánoční kantáta pro baryton, smíšený sbor, dětský sbor, varhany a orchestr

Roman HOZA | baryton
Daniela VALTOVÁ KOSINOVÁ | varhany

PUERI GAUDENTES
Jan KYJOVSKÝ, Libor SLÁDEK | sbormistři


DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR RADOST PRAHA
Jan PIRNER | sbormistr


KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR
Jaroslav BRYCH | sbormistr


SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK
Tomáš BRAUNER | dirigent

Vstupenky:

Vstupenky v hodnotě 600, 460, 360300* Kč zakoupíte v našem e-shopu.

*Dar (50 % ceny vstupenky) použitý na humanitární účely je podle paragrafu 20, odst. 8 Zákona o dani z příjmu odečitatelnou položkou ze základu daně. Potvrzení o bezúplatném přijetí Vám rádi vystavíme na požádání.

Na každém životě záleží
Místo narození si nikdo z nás nevybral.
Každý den na celém světě umírá sedm tisíc miminek. Zbytečně.
Narodila se na špatném místě, v extrémní chudobě, v oblastech, kde není dostupná ani základní zdravotní péče. Pomozte nám zajistit těmto dětem dobrý start do života. Zakoupením vstupenky přispějete na vybavení novorozeneckých oddělení nemocnic a vyškolení zdravotníků v nejchudších zemích a krizových oblastech světa.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: