Dobré skutky nás mohou přežít

Publikováno dne 14.09.2020

Právě probíhá Měsíc dobročinné závěti, během nějž lze proplatit notářský poplatek za sepsání závěti všem lidem, kteří se rozhodnou obdarovat libovolnou charitativní organizaci.

Mezinárodní den závětí, který připadá na 13. září, připomíná lidem v desítkách zemí po celém světě význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Koalice Za snadné dárcovství při příležitosti Mezinárodního dne závětí vyhlásila letos již potřetí Měsíc dobročinné závěti. V období od 13. září do 12. října všem dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti. Cílem této kampaně je upozornit, že prostřednictvím dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm.

„Darů ze závěti na programy UNICEF v poslední době přibývá. Vysvětlujeme si to zejména tím, že se jedná o generaci, která v dětství osobně zažila humanitární pomoc UNRRA a UNICEF bezprostředně po 2. světové válce,“ říká Pavla Gomba, ředitelka české pobočky UNICEF. „Jsou to jednotky případů ročně, ale vždy jde o peněžní nebo majetkové dary vyšší hodnoty. Pro naše příznivce to je způsob, jak může jejich přesvědčení pokračovat i poté, co už tady oni sami nebudou. Závěti jsou sepisovány nejčastěji mezi šedesátým až sedmdesátým rokem života, což souvisí s bilancováním a změnou uvažování lidí, aby měli všechno před svým odchodem vyřešeno.“

Dar ze závěti pana Karla Gellnera (na fotografii u dětí) ve výši výši 1 255 000 Kč přispěl mimo jiné na vybudování školky v provincii Musanze ve Rwandě.
© UNICEF ČR

V mnoha státech Evropy je forma darování ze závěti běžná. Podle průzkumu agentury STEM/MARK například v sousedním Rakousku v roce 2019 sepsalo závěť 35 % lidí nad 50 let, zatímco v České republice to v loňském roce bylo pouze 7 % lidí. Dalších 40 % v Rakousku i Česku nicméně plánuje závěť sepsat v budoucích letech.

Z šetření také vyplynulo, že přibližně dvě pětiny lidí z generace nad 50 let neznají příliš dobře zákonitosti dědického řízení. Polovina disponuje spíše průměrnými informacemi. Tito lidé tak nemusí vědět, že majetek lidí, kteří po sobě nezanechají žádné přímé dědice nebo závěť, propadá státu. 

Každoročně propadá státu majetek v průměrné hodnotě 275 milionů korun.

 „V roce 2019 nás darem ze závěti podpořila paní Eva Frolková, která věnovala na pomoc strádajícím dětem dar ve výši 1,9 milionu korun,“ dodává Pavla Gomba. „Díky podpoře našich českých dárců dokážeme okamžitě pomáhat v krizových situacích a zároveň rozvíjet dlouhodobé programy na zlepšování života dětí. Aktuálně působíme také v libanonském Bejrútu, kde zajišťujeme psychosociální pomoc a vzdělání dětem, které se po tragických explozích nemohou vrátit do školy. Jen v loňském roce jsme díky podpoře dárců zajistili přístup ke vzdělání pro 17 milionů dětí po celém světě.“

Paní Eva Frolková († 96 let) si celý život velice přála mít velikou rodinu, ale její manželství zůstalo bezdětné. Veškerý svůj movitý majetek ve výši 1,9 milionu Kč proto věnovala na zlepšení životů nejchudších dětí prostřednictvím programů UNICEF.
© Archiv UNICEF ČR

Nejčastější dotazy k daru ze závěti

Kdo po mně dědí, pokud nesepíši závěť?

Pokud nesepíšete závěť, dědí podle nového občanského zákoníku dědicové, kteří jsou rozděleni do šesti dědických tříd. První třídu tvoří nejbližší rodina (děti a manžel/ka). Pokud nemáte nikoho z této dědické skupiny, dědí vzdálenější příbuzní z dalších dědických tříd. Nevlastní děti a nevlastní sourozenci nejsou zařazeni v žádné dědické třídě. Mohou být však zařazeny do druhé či třetí dědické třídy jako tzv. spolužijící osoby, pokud žily nejméně rok před smrtí zůstavitele spolu s ním ve společné domácnosti.

Mohu někoho v závěti vynechat?

Není možné ze závěti vynechat takzvané neopomenutelné dědice. Když je vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale neopomenutelní dědicové musí dostat jejich povinný díl: nezletilí potomci alespoň ¾ jejich zákonného dědického podílu, zletilí alespoň ¼. Výjimkou je případ, kdy své potomky vydědíte.

Kolik stojí sepsání závěti u notáře?

O sepsání závěti můžete požádat kteréhokoli notáře. Notářovi za sepsání závěti a uložení v Centrální evidenci závětí zaplatíte částku, která nezávisle na hodnotě majetku činí 1.800 Kč bez DPH. V evidenci může notář zaevidovat i závěť, která nebyla sepsána přímo s ním. Za úschovu a evidenci zaplatíte notářovi 1.100 Kč bez DPH.

Mohu sepsat závěť společně s manželem/manželkou?

Společná závěť více lidí je neplatná. Pokud by manželé chtěli sepsat závěť, musí tak učinit každý zvlášť.

Co se stane s mým majetkem, pokud nemám dědice a nesepíši závěť?

Zemře-li člověk bez zanechání jakýchkoliv zákonných dědiců a zároveň nesepsal za svého života závěť, dědictví připadá státu jako tzv. odúmrť.

Mohu odkazovat majetek, který patří do společného jmění manželů?

Pokud má zůstavitel manžela/manželku, získává partner zůstavitele polovinu majetku ze společného jmění manželů. Teprve poté se dědí část majetku, která náležela jen zůstaviteli.

V případě, že sepíši závěť ve prospěch UNICEF, může si stát dělat nárok na dědickou daň?

Podle zákona je od dědické daně osvobozeno nabytí majetku, které je určeno na zabezpečování činnosti v oblasti výchovy a ochrany dětí a mládeže, vývoje a vzdělávání, vědy, výzkumu, školství. O vyměření a placení dědické daně rozhoduje vždy v konkrétním případě příslušný finanční úřad.

Musím odkazovat celý svůj majetek?

Odkázat můžete celý svůj majetek či jeho část. Záleží jen na Vašem rozhodnutí. Odkázat lze peníze i nemovitý majetek (auto, umělecká díla, autorská práva, životní pojištění). Z daru na dobročinné účely se neplatí žádná daň.

Mohu odkázat nemovitý majetek, umělecké dílo, předmět nebo výtěžek z životního pojištění?

V případě odkázání nemovitého majetku je třeba věc co nejvíce konkretizovat, aby nemohla být zaměnitelná s ničím jiným. Tímto způsobem je možné odkázat byt, dům, auto, umělecké dílo, výtěžek ze sjednaného životního pojištění atd.

Mohu změnit jednou napsanou závěť?

Ano, svou závěť můžete kdykoli změnit, odvolat či zrušit sepsáním nové závěti.

UNICEF ČR je členem koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje hlavní české neziskové organizace a o možnosti pomoci formou odkazu v závěti informuje v kampani Závěť pomáhá.

Pro informace o dědickém řízení doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného notáře, který je osobou nejpovolanější a zajisté Vám rád poradí. Pokud si přejete získat již podrobné informace o konkrétním dědickém řízení, sepsání nebo změně Vaší závěti, doporučujeme obrátit se na notáře v místě Vašeho bydliště. S jeho vyhledáním Vám může pomoci Notářská komora ČR (Apolinářská 12/442, tel. 224 921 258).

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: