Děti z Ukrajiny dohánějí ukradenou budoucnost | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Děti z Ukrajiny dohánějí ukradenou budoucnost

Publikováno dne 01.08.2022

Válka na Ukrajině dopadá mimo jiné i na místní vzdělávací systém. To zásadně poznamenává životy a budoucnost 5,7 milionů ukrajinských dětí. V České republice se momentálně nachází téměř 150 tisíc z nich. Jak zajistit, aby se mohly i nadále plnohodnotně vzdělávat a jak v hostitelských zemích předejít přetížení škol a negativním dopadům na vzdělávání místních dětí? UNICEF podporuje vlády všech zemí, kam nyní děti z Ukrajiny přicházejí, včetně České republiky.

Každé dítě má právo na vzdělání. Školy dávají dětem budoucnost a také poskytují klíčový pocit bezpečí a struktury – nevyužité příležitosti k učení mohou mít celoživotní následky. Čím dříve se ukrajinské děti budou moci vzdělávat, rozvíjet a trávit čas se spolužáky i učiteli, tím dříve dokážou dohnat ztracený čas a zotavit se ze šoku, který utrpěly. Školní systémy jsou o to podstatnější pro zranitelné skupiny dětí, jako jsou děti s postižením nebo minoritního původu.

Přímo na Ukrajině UNICEF zajišťuje vzdělávací pomůcky, podporu učitelům a co nejvíce děti zapojuje do fyzického a on-line vzdělávání. V zemích, které přijaly ukrajinské uprchlíky, UNICEF všemi silami podporuje vlády a místní správu těchto zemí v jejich spravedlivém zařazování do národních systémů a v jejich smysluplné integraci.

UNICEF již zajistil přístup ke vzdělání pro 223 871 dětí, které nyní žijí v hostitelských zemích. Na léto také připravil letní programy, které umožňují 139 417 dětem dohnat vzniklé mezery ve vzdělání v hravé formě. Obdobné programy UNICEF ve spolupráci s Ministerstvem školství rozvíjí i v Česku, kde se mimo jiné zaměřuje také na rozšiřování kompetencí ukrajinských učitelů, kteří v zemi nyní žijí.

„UNICEF v České republice spolupracuje s vládou, obcemi, organizacemi občanské společnosti a dalšími zúčastněnými stranami na podpoře integrace dětí a dospívajících uprchlíků z Ukrajiny. Společně s Ministerstvem školství umožníme vzdělání různými cestami. UNICEF podpoří MŠMT při posilování kapacit českých a ukrajinských učitelů, aby usnadnil integraci ukrajinských žáků do českých škol. Je nutné, aby se každé dítě mohlo učit, rozvíjet a mělo přístup k jazykové a psychosociální podpoře. Budeme také podporovat děti v tom, aby zůstaly ve spojení se svou kulturou a byly připraveny na návrat, až to bude bezpečné,” uvedla Yulia Oleinik, Country Coordinator týmu UNICEF zajišťujícího odezvu na uprchlickou krizi v Česku.

„V případě, že zde bude umístěno 125 tisíc děti cizinců a bude existovat funkční relokační mechanismus zohledňující mimo jiné i výsledky screeningu kapacit v mateřských a základních školách, bude vzdělávací systém schopen situaci, byť s obtížemi, zvládnout,“ uvádí strategické priority vlády ke zvládání uprchlické krize. V takové situaci bude třeba brát ohled na jazykovou bariéru i psychologické aspekty práce s dětmi, které uprchly před válkou. I zde bude UNICEF se svými rozsáhlými zkušenostmi z práce v krizových zónách a migračních vlnách hrát zásadní poradenskou roli.

Desetiletá Saša sedí v lavici ve škole v centru moldavského města Kišiněv. Spolu se svým čtrnáctiletým bratrem Vaneou, matkou a babičkou uprchli z ukrajinského Žytomyru, když boje nabraly na síle.
„Strašně mi chybí škola, protože tam byli moji kamarádi. Ale nejvíc ze všeho mi chybí domov a můj tatínek,“ říká Saša. „Přeju si, aby všechny děti na Ukrajině zůstaly naživu, byly zdravé a žily v míru.“
„Život se hodně změnil,“ dodává. „Ztratila jsem spoustu kamarádů, z toho je mi smutno. Moji přátelé museli rychle dospět. Všichni, se kterými se bavím, teď berou život víc vážně.“
© UNICEF

A jak můžete ukrajinským dětem na jejich cestě za vzděláním pomoci Vy?

Do sbírky na pomoc Ukrajině lze stále přispět na tomto odkazu. Děkujeme za vaši přízeň!

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: