Děti v Etiopii naléhavě potřebují pomoc a ochranu

Publikováno dne 18.02.2021

UNICEF v konfliktní oblasti Tigray poskytl léčbu 2 750 akutně podvyživeným dětem. Další na pomoc čekají.

S přibývajícím počtem humanitárních pracovníků, kteří se dostávají k lidem v oblasti Tigray, se ukazuje skutečný rozsah závažného a trvalého dopadu této krize na děti.

V době od 4. do 7. února se pracovníci UNICEF za doprovodu zástupců místních orgánů vydali z města Mekelle do města Shire ve středním Tigraji spolu se šesti kamiony vezoucími 122 tun humanitárních potřeb. Jednalo se o první misi OSN ve městě Shire od 4. listopadu 2020, kdy konflikt propukl.

Děvčátko, které muselo utéct z oblasti bojů v Tigraji, spí v přístřešku v táboře Um Raquba v provincii Gedaref v Súdánu. Jeden z nejchudších států světa, který se nyní potýká s masivním přílivem uprchlíků, tento tábor znovu otevřel 80 km od hranic s Etiopií. Již v minulosti tento tábor hostil uprchlíky, kteří utekli z Etiopie před hladomorem v letech 1983–1985.
© UNICEF/Hamid/AFP

Město Shire, kde žije přibližně 170 000 obyvatel, musí nyní pojmout 52 000 vnitřně vysídlených osob a každý den přicházejí další. Lidé na útěku, se kterými mluvili naši pracovníci, uvedli, že jejich největší starostí je hlad. Průzkum našich partnerů v oblasti ukázal na nárůst míry těžké akutní podvýživy, která může ohrozit stovky dětských životů, zejména v kombinaci s nemocemi, jako je cholera, průjem nebo spalničky. Skutečné riziko propuknutí nemoci ve spojení s chybějícím přístupem k pitné vodě, hygieně, lékařské péči, rostoucí potravinovou nejistotou a inflací cen potravin představuje vážné nebezpečí pro strádající děti.

Pomoci dětem v oblasti Tigray můžete jednorázovým příspěvkem na projekt Děti v krizových situacích.

7měsíční Natan jí vysoce výživné sušenky proti podvýživě, aby doplnil ztracené živiny. Jeho matka spolu s ním a jeho tříletou sestrou Efratou utekla před ozbrojeným konfliktem v Tigraji. Opustili západní zónu Setit Humara Woreda a nyní se ukrývají v budově školy ve městě Mekelle. UNICEF na místě poskytuje výživové doplňky pro děti, těhotné a kojící ženy.
© UNICEF/Leul Kinfu

Protože městská čistička vody nefunguje, UNICEF s partnery přepravují pitnou vodu přímo k obyvatelům a vnitřně vysídleným osobám. Mnoho z nich se ukrývá v budovách škol, které jsou všechny uzavřeny. Podmínky pro lidi na útěku jsou zoufalé – toalety, kterých je jen několik, jsou rozbité, neexistuje zde žádné hygienické zázemí a k dispozici je jen velmi málo čisté vody.

UNICEF distribuuje pitnou vodu a hygienické potřeby rodinám na útěku, které našly dočasné útočiště v budově školy ve městě Shire.
© UNICEF/Leul Kinfu

Mnoho rodin bylo při útěku rozděleno a mezi vnitřně vysídlenými osobami je množství dětí bez doprovodu. Řada rodin se potýká s obrovskými psychickými problémy a bojí se vrátit domů. Lidé, kteří utekli, hovoří o všudypřítomném strachu z přetrvávajícího násilí.

Lidé na útěku, se kterými mluvili naši pracovníci, uvedli, že jejich největší starostí je hlad. Průzkum našich partnerů v oblasti ukázal na nárůst míry těžké akutní podvýživy, která může ohrozit stovky dětských životů, zejména v kombinaci s nemocemi, jako je cholera, průjem nebo spalničky.
© UNICEF/Hamid/AFP

Nemocnice ve městě Shire byla během mise UNICEF funkční pouze zčásti. Dvě ze čtyř zdravotnických zařízení poskytovala ambulantní a porodnické služby a jedno zařízení obnovilo některé očkovací služby. Mimo centrum města byla funkční pouze jedna ze sedmi venkovských nemocnic; ostatní byly poškozeny nebo vypleněny a zdravotníci uprchli. Očkovací programy v oblasti Tigray se zastavily před třemi měsíci a celá zásoba vakcín ve městě byla poškozena kvůli odpojení elektřiny. Přestože nyní je již přívod elektřiny obnoven, ve městě stále dochází k častým výpadkům proudu.

UNICEF vypravil do oblasti kamiony s nezbytnými zdravotnickými, výživovými a hygienickými potřebami, aby pomohl 102 000 lidí ve městě Shire v regionu Tigray.
© UNICEF/Leul Kinfu

Mobilní síť, internet a bankovní služby v oblasti začátkem února stále nebyly k dispozici.

UNICEF zatím vypravil do oblasti celkem 655 tun humanitárních potřeb, včetně souprav první pomoci, terapeutické stravy, výživných sušenek a osobních ochranných pomůcek. Další zásoby jsou na cestě.

Zásoby, které pomohou nejen lidem na útěku, ale také hostitelským komunitám, obsahují mj. tablety na čištění vody, kanystry na vodu, mýdla a hygienické soupravy.
© UNICEF/Leul Kinfu

Do konce ledna UNICEF ve spolupráci s vládou a partnery v oblasti Tigray a sousedních regionech:

  • provedl monitoring podvýživy u více než 465 000 dětí do 5 let
  • zajistil akutní léčbu více než 2 750 akutně podvyživeným dětem
  • zajistil dodávky pitné vody pro více než 137 000 lidí včetně uprchlíků, vysídlených osob a hostitelských komunit
  • poskytl hygienické soupravy pro více než 5 400 dospívajících dívek
18letá Feven Tsegay (vlevo) a 20letá Senait Birhanu mají radost z hygienických souprav, které obdržely od UNICEF. Obě dívky byly vysídleny ze západní části Tigraje kvůli ozbrojenému konfliktu. Nyní se ukrývají ve městě Mekelle.
© UNICEF/Leul Kinfu

Zatím neúplný obraz dopadu krize v Tigraji na děti a civilní infrastrukturu, na které jsou závislé, ukazuje, že děti v oblasti naléhavě potřebují ochranu a pomoc. Je zásadní, aby se humanitární pracovníci mohli dostat mimo hlavní města do venkovských oblastí, kam uprchla většina obyvatel, kteří potřebují pomoc.

Děti v Tigraji musí být v každém případě ochráněny před další újmou.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: