Děti a klimatická krize | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Děti a klimatická krize

Publikováno dne 20.08.2021

Celosvětové humanitární potřeby stále rostou. Meziročně se zvyšuje počet dětí a rodin, které by bez humanitární podpory nepřežily. Na vině jsou i dopady klimatické krize.

11letá Amaia z etnika Iñupiat stojí na ledové kře na břehu Severního ledového oceánu v Barrow na Aljašce. Anomální tání arktického ledu je jedním z mnoha projevů globálního oteplování, které mají vážný dopad na život místních etnik a volně žijících živočichů. © UNICEF/Sokhin

Hlad je na vzestupu. Téměř desetina světové populace – až 811 milionů lidí – v roce 2020 hladověla. To je až o 161 milionů více než v roce 2019. Vysoká míra podvýživy u dětí přetrvává. UNICEF odhaduje, že před pandemií kvůli podvýživě zaostávalo 47 milionů dětí mladších pěti let. Obáváme se, že do roku 2022 bude podvýživou trpět dalších 9 milionů dětí.

V současnosti je ze svých domovů vysídleno více dětí než kdykoli předtím. V loňském roce bylo ve světě násilím přinuceno opustit domovy 82 milionů lidí, z toho šokujících 42 % byly děti. Mezi nejčastější příčiny vysídlení patřily přírodní katastrofy, mnohé způsobené změnou klimatu, nedostatkem vody a válečnými konflikty. Války si i nadále vybírají ničivou daň na životech civilistů, včetně dětí. Útoky na děti a civilní infrastrukturu kritickou pro jejich přežití se zvyšují alarmujícím způsobem. Jsme také svědky beztrestného porušování mezinárodního práva, včetně násilného vyhladovění populace jako válečné zbraně.

Chlapec se vydává na cestu do školy z vesnice Aberao v jižní Tarawě na ostrově Kiribati. Kiribati je jednou ze zemí, které jsou nejvíce ohroženy stoupající hladinou moře. © UNICEF/Sokhin

Extrémní povětrnostní jevy, jako jsou cyklóny, povodně, tornáda a vlny veder, se objevují častěji a s větší razancí. Záplavy ohrožují vodovodní a hygienická zařízení, což vede k šíření smrtelných chorob, jako je cholera. Již dnes nemá přístup k základním vodohospodářským službám přibližně 785 milionů lidí. Předpokládá se, že do roku 2040 bude téměř 600 milionů dětí žít v oblastech bez pitné vody. Sucho a nárazové srážky vedou k neúrodě a rostoucím cenám potravin, což chudé rodiny uvrhá do zoufalé situace, která může mít celoživotní dopady zejména na nejmenší děti.

Poslední desetiletí bylo nejteplejší v historii. Počet katastrof souvisejících s klimatem se za uplynulých 30 let ztrojnásobil.  Tyto katastrofy mají nepřiměřený dopad na nejzranitelnější děti a rodiny: ohrožují jejich obživu, zvyšují nedostatek vody, nutí celé rodiny opouštět domovy a zvyšují riziko ozbrojených konfliktů a mimořádných událostí.

Chlapec čeká na školní autobus v mongolském Ulánbátaru, kde je úroveň znečištění ovzduší nebezpečně vysoká. © UNICEF/Batbaatar

Na děti, které jsou za změnu klimatu nejméně zodpovědné, dopadne nejvíce.

Přibližně dvě miliardy dětí žijí v oblastech, kde úroveň znečištění ovzduší překračuje standardy stanovené WHO a ohrožuje jejich zdraví a životy. Každý rok zemře na příčiny související se znečištěním ovzduší více než půl milionu dětí mladších 5 let. Ještě více jich však utrpí trvalé poškození mozku a plic.

Pneumonie zůstává hlavní infekční příčinou úmrtí dětí do 5 let a zabíjí asi 2400 dětí denně. Úmrtí dětí způsobená zápalem plic jsou silně spojena s podvýživou, nedostatkem nezávadné vody a hygieny, znečištěním ovzduší a nedostatečným přístupem ke zdravotní péči.

4. března 2021: Malá holčička si hraje v zatopené části osady Gatumba, poblíž města Bujumbura v Burundi. Nejméně 50 000 lidí zde bylo v uplynulém roce zasaženo povodněmi. Burundi je extrémně zranitelná vůči klimatickým změnám, jako jedna z nejchudších zemích má velmi málo prostředků pro ochranu svých obyvatel před přírodními katastrofami. Jako ve všech krizích, i tady děti platí za mimořádné situace vysokou cenu: mnoho z nich muselo přestat chodit do školy, protože musí pracovat nebo protože tu zkrátka žádná škola není. Děti jsou také zranitelné vůči špatným hygienickým podmínkám a nemocím přenášeným špinavou vodou.
© UNICEF/Prinsloo

Jak pomáhá UNICEF?

UNICEF podporuje iniciativy, díky nimž jsou školy, zdravotní střediska, vodní zdroje, hygienická zařízení a další služby kritické pro bezpečí dětí odolné vůči klimatickým a environmentálním otřesům. To nejen snižuje náchylnost dětí vůči budoucím změnám, ale také předchází tomu, že se dnešní nerovnosti budou zhoršovat. Konkrétně se zaměřujeme na podporu vlád v následujících oblastech:

  • Klimaticky šetrné vodovodní, hygienické a sanitační služby

Mezi největší dopady změny klimatu patří nedostatek pitné vody a její kontaminace v důsledku povodní, sucha nebo nepříznivého počasí. UNICEF pracuje na hledání řešení, která zahrnují dálkové průzkumy s cílem zlepšit identifikaci vodních zdrojů, využívat solární energii, která pomůže s čerpáním vody, a pomáhá budovat inteligentní systémy řízení pro efektivní využívání a recyklování pitné vody.

Vesničanky si chodí pro vodu ze studny, kterou pomohl vybudovat UNICEF v těžko přístupné vesnici Dara ve státě Guinea Bissau. UNICEF do vesnice instaloval také solární panely, které pomáhají místnímu zdravotnímu středisku zajistit teplou vodu a elektřinu.
© UNICEF/Prinsloo
  • Udržitelná energie a preventivní opatření ve školách

Zajistit, aby školy byly energeticky udržitelné, šetrné k životnímu prostředí a odolné vůči přírodním katastrofám, je jedním z nejlepších způsobů, jak můžeme chránit děti před měnícím se klimatem. Obnovitelná energie (např. solární) umožňuje získat osvětlení a připojení v oblastech, kde chybí energie ze sítě. Solární energie také podporuje vzdělávání tím, že umožňuje vaření školních obědů a dobíjení solárních baterií pro studenty, aby si mohli dělat domácí úkoly.

Například v Keni UNICEF podporuje solární osvětlení pro školy a solární čerpadla v komunitách ohrožených suchem a povodněmi.

Dívky zalévají zahrádku s cibulemi na školní zahradě základní školy ve vesnici Sintchan-Farba ve státě Guinea Bissau. UNICEF ve vesnici podporuje vzdělávání, pomáhá místní komunitě šetrně zacházet s vodou a pěstovat plodiny.
© UNICEF/Prinsloo
  • Udržitelná energie a preventivní opatření ve zdravotních zařízeních

Spolehlivá energie a odolnost vůči katastrofám je nezbytná pro poskytování zdravotní péče dětem. Více než 60 % nemocnic v zemích s nízkými a středními příjmy a 25 % nemocnic v subsaharské Africe nemá spolehlivý zdroj elektřiny pro osvětlení, topení a napájení zdravotnických zařízení.

Na základě našich zkušeností se solárními chladničkami používanými pro dodávky vakcín se zaměřujeme na solární energii, která v těchto zemích umožňuje ohřev vody, skladování vakcín, napájení zdravotnického vybavení a osvětlení nemocnic.

12letá Fiona, která navštěvuje školu Dreketi Primary School na Fidži, si hraje s kamarádkami před stanem UNICEF, který v krizových situacích slouží jako polní nemocnice i dočasná škola.
© UNICEF/Stephen
  • Snižování emisí a znečištění

UNICEF pracuje na lepším monitorování a ochraně ovzduší, zejména v zemích a regionech, kde jsou tyto systémy vzácné nebo vůbec neexistují. Podporujeme také vlády v reakci na zvýšený výskyt zápalu plic a dalších respiračních chorob, které vznikají v důsledku znečištění ovzduší.

Auto UNICEF s ampliony varuje obyvatele sousedství Praia Nova ve městě Beira v Mosambiku před cyklónem Eloise.
© UNICEF/Franco

UNICEF se ve své vlastní činnosti věnuje ochraně a udržitelnosti životního prostředí. Pracujeme na snížení emisí skleníkových plynů a dopadu na životní prostředí, včetně snížení spotřeby vody, energie, papíru a odpadu. Implementujeme řešení ke snížení naší ekologické stopy ve více než 70 kancelářích po celém světě prostřednictvím energeticky účinných osvětlení, topení, ventilačních a chladicích systémů, vodovodních zařízení, solárního ohřevu vody apod. Stále více našich kanceláří pracuje na solární energii, včetně Jordánska, Zimbabwe a Indie. Naše pobočka na Haiti generuje 100 % své energie ze slunce.

UNICEF podporuje “zelené školy”, jako je například tato ve vesnici Sanguine na západě Pobřeží slonoviny. Děti se učí o životním prostředí, pěstují stromy i plody a učí se, jak šetrně zacházet s vodou.
© UNICEF/Dejongh
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: