COVID-19 nás nezastaví | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

COVID-19 nás nezastaví

Publikováno dne 31.03.2020

Navzdory probíhající pandemii COVID-19 pracovníci UNICEF nepřestávají pracovat všude tam, kde jsou děti nejvíce zranitelné.

Investice do opatření proti šíření koronaviru mají smysl jedině tehdy, pokud probíhají současně po celém světě, aby ani na těch nejméně přístupných místech naší planety nezůstalo potenciální ložisko nebezpečí pozdějšího šíření.

Prioritou UNICEF je pomoci a posílit místní kapacity i v krizových oblastech, ve válečných zónách a nejchudších zemích světa, kde není k dispozici pitná voda, dostatečné hygienické zázemí, ani léky a odpovídající lékařská péče.

UNICEF od prvopočátků šíření nákazy úzce spolupracuje s WHO a s dalšími partnery v jednotlivých zemích na zastavení přenosu viru a udržení dětí a jejich rodin v bezpečí. Od počátku epidemie UNICEF dodal více než 4,27 milionu ochranných rukavic, 573 300 chirurgických roušek, 98 931 respirátorů N95, 156 557 ochranných plášťů a 12 750 ochranných brýlí na pomoc zasaženým zemím v boji proti pandemii.

Je zásadní, aby pracovníci UNICEF mohli nadále pokračovat v těchto programech a podporovat vlády jednotlivých zemí v zajištění dostupnosti zdravotních, vzdělávacích a sociálních služeb.

Pokud můžete, podpořte prosím terénní programy UNICEF:

COVID-19 nás nezastaví. ZASTAVMECOVID.cz!

Šestiletá Dareen v umývárně ve škole v Jordánsku, kde UNICEF rozvíjí programy na prevenci šíření koronaviru.
©UNICEF/Matas

V rámci terénních programů zaměřených na prevenci šíření nemoci COVID-19 UNICEF poskytuje nemocnicím a komunitám nezbytné hygienické, lékařské a ochranné prostředky, jako jsou mýdla, dezinfekce, ochranné rukavice, vědra na čistou vodu a další pomůcky, jejichž používání může zabránit šíření infekčních onemocnění.

UNICEF spolupracuje s přibližně 1 000 dodavateli a výrobci z celého světa, aby nalezl řešení současných tržních omezení. Navzdory extrémním tržním podmínkám, nárůstu poptávky a novým vývozním omezením se UNICEF podařilo u dodavatelů zajistit do června dostupnost nezbytných pomůcek, jako je 26,9 milionu chirurgických roušek, 4,8 milionu respirátorů, 6 milionů kombinéz, 7,1 milionu ochranných plášťů, 1,5 milionu ochranných brýlí a 29 000 infračervených teploměrů.

Jeden z nejjednodušších, nejlevnějších a nejdůležitějších způsobů, jak v době pandemie předcházet nákaze koronavirem, je pravidelné mytí rukou.
© UNICEF

„Přestože rozsah epidemie a rychlost, jakou se šíří, před nás staví obrovské výzvy, vyvíjíme veškeré úsilí, abychom dostali dodávky pomoci k těm, kteří je potřebují nejvíce,“ řekla Etleva Kadilli, ředitelka divize zásobování v Kodani. „Ochrana zdravotníků zůstává naší prioritou. Jsou to hrdinové v prvních liniích, kteří neúnavně pokračují v poskytování lékařské péče a pomoci zasaženým dětem a rodinám.“

30. března UNICEF doručil do Itálie dodávku humanitární pomoci pro zdravotníky v první linii. 37 palet ochranných pomůcek obsahuje především roušky, ochranné rukavice, obleky, brýle, pláště a teploměry, které budou přepraveny do nejvíce vytížených nemocnic.

30. března: UNICEF doručil 37 palet ochranných pomůcek do Itálie.
© UNICEF Italia

V rámci prevence šíření COVID-19 UNICEF dodal lékařské vybavení do nemocnic a ochranné pomůcky do provincie Hubei a dalších regionů v Číně. Dodávky zahrnovaly defibrilátory, elektrokardiogramové monitory, přenosné ultrazvukové systémy, infuzní pumpy, respirátory N95, pláště, ochranné brýle a rukavice.

Tříletá holčička dostává se zpožděním očkování v nemocnici v Pekingu v Číně. Nemocnice mimo provincii Hubei postupně obnovily očkovací služby, které byly zastaveny kvůli epidemii.
© UNICEF/Yuwei

Do Íránu, který je nejpostiženější zemí koronavirem na Blízkém východě, dodal UNICEF od 1. března tři dodávky ochranných pomůcek o celkové hmotnosti asi 8 tun. Zásoby byly distribuovány nemocnicím a zdravotnickým zařízením v šesti nejvíce postižených provinciích. Očekává se, že v příštích dnech dorazí do země dalších 18,5 tun ochranných pomůcek. 

16. března: UNICEF dodal do Íránu přes 8 tun ochranných pomůcek pro zdravotníky v první linii.
© UNICEF/Sayyari

Minulý týden UNICEF úspěšně dodal 14 tun ochranných pomůcek do Pákistánu, aby ochránil zdravotnické pracovníky v první linii, včetně 114 300 chirurgických roušek, 12 681 plášťů a 449 868 ochranných rukavic. Na cestě jsou také dodávky ochranných pomůcek pro Severní Koreu, Eritreu, Indonésii, Palestinu a Venezuelu a kyslíkové koncentrátory do Jižního Súdánu, Demokratické republiky Kongo, Eritrey, na Ukrajinu a do Afghánistánu

Devítiletá Farida, která chodí do školy v Nigérii, ukazuje čišté ruce poté, co se v rámci vyučování dozvěděla o zásadách správného mytí rukou jako prevenci šíření nemocí.
© UNICEF/Ojo

Přestože Evropa je jedním z regionů, které epidemie COVID-19 nejvíce zasáhla, zůstává humanitární sklad UNICEF v Kodani stále plně funkční: naši pracovníci pracují na směny 7 dní v týdnu a pokračují v distribuci hygienických, zdravotnických i vzdělávacích potřeb. Pracovníci celé zásobovací divize tvrdě pracují na zlepšení přístupu k dodávkám na pomoc proti COVID-19 a zároveň nadále podporují další probíhající programové operace a reagují na krizové situace, například v Jemenu, Sýrii a Demokratické republice Kongo.

V rámci prevence šíření nákazy v DRC Kongo UNICEF instaloval stanice na mytí rukou.
© UNICEF/Desjardins

Rozsah a rychlost šíření epidemie po celém světě zvyšují tlak na trhy a přinášejí nebývalé výzvy pro dodavatelské operace UNICEF. Zvýšená omezení mezinárodní dopravy mají nebývalý dopad na nákladní dopravu po celém světě. Narušují se dodavatelské řetězce a dochází ke zpožděním a vyšším nákladům při poskytování nezbytné dodávky pro humanitární a rozvojové programy. V reakci na tyto výzvy UNICEF prověřuje kapacitu nákladních letadel a spolupracuje s pobočkami UNICEF po celém světě, nákladními dopravci a partnerskými organizacemi, aby stanovil prioritní zásilky a zajistil charterové operace podle potřeby pro dodávky nezbytné humanitární pomoci.

UNICEF také přijal preventivní opatření spočívající v decentralizaci některých svých kritických zásob, přesunem dodávek včetně pohotovostních souprav a dalších nezbytných dodávek pomoci z Kodaně do center v Dubaji, Panamě a Akkře, a plánuje podobná opatření jsou také pro východní a jižní Afriku.

© UNICEF/Desjardins
V rámci osvěty UNICEF v DRC Kongo distribuoval ve francouzštině, jazyce Linghale a svahilštině přes 200 000 plakátů a 1 500 000 letáků.
© UNICEF/Desjardins
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: