Co se povedlo udělat pro malé mnichy v Bhútánu? | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Co se povedlo udělat pro malé mnichy v Bhútánu?

Publikováno dne 22.12.2020

Bhútán je jednou ze zemí, kde již řadu let pomáhá česká pobočka UNICEF. Programy pomoci se zaměřují na podporu lékařské péče a pomoc dětským mnichům, kteří vyrůstají v bhútánských klášterech.

Klášterní výuka je jedním z nejstarších systémů vzdělávání v Bhútánu a i dnes představuje pro mnoho chudých a ohrožených dětí jedinou možnost získat vzdělání. To platí zejména pro sirotky, děti se zdravotním postižením a děti z nejchudších rodin. Kláštery se tak musí postarat o děti, když nemají kam jít. Většina z těchto dětí nemá rodný list a formálně neexistují – to znamená, že od vlády nedostávají měsíční příspěvek na stravu a péči.


Díky podpoře UNICEF se dětští mniši z celkem 75 klášterních škol (včetně kláštera Dorshong Goenpa na fotografii) mohou učit základům angličtiny a matematiky. Tyto znalosti jim později v životě mohou pomoci s rozhodnutím, zda v klášteře zůstat, nebo odejít.
© UNICEF Bhutan/Lhendup

Většina klášterů může jen stěží poskytnout dětem adekvátní výživné jídlo, které by odpovídalo nutričním potřebám během jejich růstu a vývinu. Nedostatek zdrojů pitné vody, sanitárních zařízení a prostředků pro ohřev vody zvyšuje zranitelnost vůči nemocem, včetně vážných kožních infekcí, střevních chorob a napadení červy. Výuka v klášterních školách je i nadále zaměřena na studium náboženských textů a dětské mnichy nepřipravuje pro každodenní život, takže jim při dosažení plnoletosti nezbývá, než v klášteře zůstat.

V bhútánských klášterech v současnosti žije přes devět tisíc dětí. Česká pobočka UNICEF jim pomáhá zajistit pitnou vodu, výživu, lékařskou péči, vzdělání a ochranu.
© UNICEF Bhutan

V klášterních školách nyní žije okolo 9 000 dětí – některé z nich jsou staré pouhých 5 let. V důsledku pandemie COVID-19, která připravila tisíce rodin o živobytí a uvrhla je do chudoby, se počet dětí v klášterech výrazně navýšil.

Ve spolupráci s Centrálním úřadem pro správu klášterů (Dratshang Lhentshogem) se programy UNICEF soustředí na kvalitní vzdělávání dětských mnichů, zajištění jejich ochrany a také to, aby děti žijící v klášterech měly zajištěny výživu, pitnou vodu, hygienu a další podmínky nutné pro jejich zdravý vývoj.

Jak se podařilo v roce 2020 měnit životy dětských mnichů k lepšímu?

Podívejte se na interaktivní mapu od našich místních kolegů, která zachycuje výsledky práce UNICEF v jednotlivých klášterech a klášterních školách v Bhútánu.

Pitná voda, hygiena a sanitace v klášterech

Díky dárcům z České republiky mohl UNICEF realizovat výstavbu nových toalet pro 1 745 dětí a zavedení technologie Safe WC (SATO) v celkem 13 klášterních školách v okresech Paro, Thimphu, Punakha, Mongar, Wangdue, Chukha a Tashigang. Kromě toho UNICEF v uplynulém roce vybudoval zdroje pitné vody a nové systémy zásobování vodou pro 280 mnichů a 120 jeptišek v 9 klášterech v okresech Punakha, Wangdue, Paro, Dagana a Chukha. Dokončením staveb a instalací přístrojů projekty UNICEF nekončí. Pro jejich řádné fungování je nutné zaškolení obsluhy a zajištění oprav na místě. Na společném tréninku bylo proškoleno 80 správců (15 jeptišek a 58 mnichů) z 62 klášterů, kteří jsou nyní schopni sami zajistit údržbu a provoz systémů zásobování vodou ve svých klášterech.

Na společném tréninku bylo proškoleno 80 správců (15 jeptišek a 58 mnichů) z 62 klášterů, kteří jsou nyní schopni zajistit údržbu a provoz systémů zásobování vodou ve svých klášterech.
© UNICEF Bhutan/Lhendup

Zavedení pitné vody a vybudování hygienického zázemí v klášterech je nejlepší ochranou dětských mnichů před střevními chorobami a řadou kožních a parazitárních infekcí. Proto UNICEF ve 13 klášterních škol instaloval 50 vodních filtrů pro zajištění bezpečné pitné vody a do 16 klášterních škol distribuoval 50 elektrických bojlerů na ohřev vody, které zajistí teplou vodu pro 1 435 malých mnichů a 680 jeptišek.

Zavedení pitné vody a vybudování hygienického zázemí v klášterech je nejlepší ochranou dětských mnichů před střevními chorobami a řadou kožních a parazitárních infekcí. Díky projektu, na němž se český UNICEF podílí, získalo přístup k pitné vodě a sanitaci 1 745 dětí.
© UNICEF Bhutan

Vzdělávání malých mnichů a jeptišek

V uplynulém roce UNICEF proškolil ve výuce angličtiny 90 učitelů (z toho 40 žen) z více než 75 klášterních škol. Díky dárcům z České republiky se tak poprvé v Bhútánu učí základům angličtinu a matematiky více než 2 400 mladých mnichů a 999 jeptišek ve věku 11 až 18 let.

Kromě znalostí je však pro zdravý vývoj dětí důležitý i pohyb. Od roku 2019 dosud UNICEF vyškolil 38 mnichů a 12 jeptišek v učitelství tělesné výchovy. Tito učitelé budou v příštích letech pilotně realizovat tělovýchovu a sport ve 26 klášterních institucích v 11 okresech. Díky tomu se pohybové aktivity stanou součástí každodenní školní výuky 5 548 mnichů a 318 jeptišek.

Mniši z kláštera Kuenphen Yoesey Choeling v Mongaru se každý den věnují min. 30 minut tradičním tancům v maskách a nejméně jednou týdně hrají fotbal. Začlenění tělesné výchovy do učebních osnov pomáhá dětem s kondicí a také s udržením pozornosti během výuky.
© UNICEF Bhutan/Lhendup

K podpoře tělesné výchovy a zdraví mezi dětskými mnichy UNICEF vypracoval závazné osnovy pro tělesnou výchovu a sport dětí žijících v klášterech, které byly schváleny Centrálním úřadem pro správu klášterů. Tělesná výchova dětských mnichů zahrnuje použití tradičních tanců v maskách, prostrace, jógu a směs moderních her.

Ochrana dětí v klášterech

Život v klášteře má i pro ty nejmenší děti pevný řád a je plný odříkání. Děti vstávají velmi brzy ráno a den tráví učením textů, rituály a údržbou kláštera. Udržet kázeň mezi dětmi není vždy jednoduché, takže tradiční kněžská výuka počítá i s tvrdými tresty. Proto byly vytvořeny, schváleny a na národní úrovni implementovány jednotná strategie a akční plán na ochranu dětí v klášterních institucích. Na institucionální úrovni byl standardizován operační postup, který v případě porušení práv dětí identifikuje role a odpovědnosti všech zúčastněných stran, včetně časového rámce pro reakci na incidenty. Zároveň byl zřízen poradní výbor Úřadu pro péči o děti, který posílí fungující mechanismy ochrany dětí v klášterech.

Život v klášteře má i pro ty nejmenší děti pevný řád a je plný odříkání. Děti vstávají velmi brzy ráno a den tráví učením textů, rituály a údržbou kláštera. © UNICEF Bhutan

V bhútánských klášterech UNICEF zajistil osvětu pro 3 700 dětských mnichů a jeptišek zahrnující znalosti a dovednosti pro ochranu před násilím a vykořisťováním, včetně toho, jak násilí předcházet, rozpoznávat ho a hlásit. O tom, jak rozpoznat násilí na dětech a jak poskytovat pozitivní intervence, včetně základů psychosociální podpory, bylo proškoleno také 87 učitelů (51 jeptišek a 36 mnichů) ze 79 klášterů.

Mnoho ženských klášterů v Bhútánu je situováno ve velmi odlehlých a vysoko položených částech země, často jsou přístupné pouze pěší chůzí. Během větších katastrof tak bývají jeptišky ponechány bez pomoci. UNICEF zajistil proškolení 20 jeptišek ze 7 klášterů v první pomoci a základech zajištění bezpečnosti během mimořádných situací (mj. požárů, sesuvů půdy a zemětřesení, protože Bhútán patří k zemím s vysokým rizikem těchto krizových situací). Současně pomohl vytvořit systém včasného varování, který zahrnuje i nejméně přístupné oblasti.

Mnoho ženských klášterů je situováno ve velmi odlehlých a vysoko položených částech země, často jsou přístupné pouze pěší chůzí. Během větších katastrof tak bývají jeptišky ponechány bez pomoci. UNICEF proškolil mnišky v zásadách první pomoci a zajištění bezpečnosti během krizových situací.
© UNICEF Bhutan/Lhendup

Děkujeme všem laskavým dárcům, díky nimž můžeme chudým dětem žijícím za zdmi buddhistických klášterů zajišťovat pitnou vodu, výživu, ochranu a vzdělání.

Pokud byste rádi podpořili programy na pomoc malým mnichům a mniškám v Bhútánu, můžete přispět jakoukoliv částkou prostřednictvím tohoto formuláře.

Čeští dárci podpořili v roce 2020 projekty UNICEF v Bhútánu částkou 6 803 318 Kč.
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: