Co je nového u malých mnichů v Bhútánu | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Co je nového u malých mnichů v Bhútánu

Publikováno dne 20.02.2019

Bhútán, maličké království v himálajských horách, je jednou ze zemí, kde český UNICEF již řadu let pomáhá zlepšovat životní podmínky místních dětí, především těch, které žijí v tamějších klášterech.

I když se v Bhútánu daří mnoho oblastí měnit k lepšímu, podle aktuálních údajů zde stále  34 procent dětí mladších pěti let trpí podvýživou a šokujících 81 procent dětí je chudokrevných. V mnoha izolovaných oblastech stále chybí pitná voda a běžná lékařská péče.

V Bhútánu dodnes přetrvává tradice mít v každé rodině alespoň jednoho mnicha. Většina mnichů, které můžeme potkat v bhútánských klášterech, zde jsou od malička. Těch, kteří přišli z vlastního rozhodnutí, je však jen minimum. Úmrtí rodičů, extrémní chudoba – to všechno jsou důvody, proč jsou chlapci posíláni do klášterů. Odhaduje se, že v nich nyní žije přes 4000 dětí. Oficiálně kláštery přijímají chlapce starší sedmi let, ve skutečnosti se však mnichy stávají i pětileté děti, protože v těžkých životních situacích často nemají, kam se jinam uchýlit.  

Život v klášteře má i pro ty nejmenší děti pevný řád  a je plný odříkání. Děti vstávají velmi brzy ráno a den tráví učením textů, rituály a údržbou kláštera. Udržet kázeň mezi dětmi není vždy jednoduché, takže tradiční kněžská výuka počítá i s tvrdými tresty. Nejtíživější je situace malých mnichů v komunitních klášterech, které nejsou oficiálně registrovány a nedostávají ani ty nejskromnější příděly. Tam, kde chybí zdroje pitné vody, se mezi dětmi šíří nebezpečné nemoci, zdravotnická péče je dostupná jen obtížně.

Práce UNICEF se v těchto oblastech řídí zásadou nezasahovat do místní kultury a tradic – s jedinou výjimkou v situacích, kdy dochází k ohrožení života, zdraví nebo je trvale znemožněn vývoj dítěte. Dětem, které žijí v bhútánských klášterech, pomáháme zajištěním potřebného zázemí: pitné vody, výživné stravy, hygienického vybavení a lékařské péče. Ve spolupráci s místním úřadem pro správu klášterů UNICEF usiluje také o zajištění přístupu ke vzdělání a ochranu dětských mnichů před násilím, tělesnými tresty a všemi formami zneužívání. A současně rozvíjíme osvětu k místním komunitám, aby se chlapci stávali mnichy až ve věku, kdy toto vážné životní rozhodnutí učiní z vlastního přesvědčení.

Co všechno jsme s pomocí českých dárců dokázali pro malé mnichy a mnišky dokázali udělat v roce 2018?

Přibližně 39 učitelů z různých klášterních škol po celé zemi bylo proškoleno v oblasti ochrany práv dětí.

Voda, sanitace a hygiena

Byla dokončena výstavba nových toalet s možností mytí rukou a koupání ve školách Weringla Monastic School v Mongaru a Jarogang Monastic School ve Wangdue, které pomohou 52 malým mnichům.

Provádí se výstavba zařízení pro dodávku vody v Changmari Monastic School v regionu Samtse v jižním Bhútánu a v Neyzergang Monastic School v regionu Wangdue na západě země. Pro zajištění řádné údržby a provozování vodovodních zařízení v klášterních školách bylo také vyškoleno celkem 40 vodních správců (6 mnišek a 34 mnichů) z 32 klášterních škol. Každý správce obdržel potřebné vybavení pro pravidelné provozování a údržbu zařízení na vodu, sanitaci a hygienu.

Pro zlepšení úrovně osobní hygieny bylo do 9 kláštěrních škol dodáno 52 strojků na vlasy pro malé mnichy. Za účelem zlepšení přístupu k pitné vodě bylo do 16 klášterních škol dodáno také 50 elektrických ohřívačů vody. Kromě toho bylo do 37 klášterních škol doručeno 50 vodních filtrů. Tato materiální pomoc usnadní životy celkem 2115 dětských mnichů a mnišek.

16 dospělých mnichů a 4 mnišky z  šesti různých okresů navštívili sedm klášterních institucí ve městě Bumthang, aby se inspirovali osvědčenými postupy v rámci programu vody, sanitace a hygieny a aby tuto praktickou zkušenost mohli uplatit ve vlastních školách. V rámci této cesty každá klášterní škola vypracovala akční plán pro realizaci projektů.

V 11 klášterních školách proběhl jednodenní seminář na téma Změny chování v programech vody, sanitace a hygieny, kterého se zúčastnilo celkem 408 mnichů a mnišek ze čtyř okresů v centrálním regionu Bhútánu.

Světový den mytí rukou se v roce 2018 konal v okrese Bumthang. Do oslav se zapojilo pět klášterních škol, aby zdůraznily důležitost mytí rukou mýdlem. Celkem se Světového dne mytí rukou zúčastnilo 340 mnichů a mnišek. Součástí dne byla ukázka školních zařízení na mytí rukou pro dětské mnichy.

Zařízení na mytí rukou vyrobené svépomocí mnichy v klášteře Chorten Nyingpo osobně vyzkoušela velvyslankyně České republiky při OSN, paní Marie Chatardová, během své mise v únoru 2018.

Velvyslankyně České republiky při OSN, paní Marie Chatardová, navštívila Bhútán během své mise v únoru 2018.

Vzdělání

V roce 2018 se uskutečnil celostátní průzkum fyzického vývoje mnichů a mnišek, který ukázal, že kromě každodenních pohybů vykonávaných při modlení a v rámci obřadů se malí mniši a mnišky nijak nezapojují do fyzických aktivit a sportů. To vede k vzniku nepřenosných nemocí, jako je vysoký krevní tlak a cukrovka, které jsou částečně spojené se sedavým způsobem života a vysokým příjmem tuku v každodenní stravě. Výzkum tak doporučuje zavedení pravidelných sportů a tělesně vzdělávacích aktivit do klášterních škol.

60 učitelů ze 14 okresů pokrývajících 54 klášterních škol prošlo desetidenním intenzivním školením, aby mohli vyučovat čtení, psaní a počítání v angličtině ve svých školách. Předpokládá se, že více než 2 000 malých mnichů a 205 mnišek se tak naučí základní konverzační angličtinu. Školení bylo zaměřeno na přípravu čerstvých univerzitních absolventů tak, aby angličtinu a matematiku vyučovali interaktivním a zábavným způsobem.

Výukové a učební pomůcky, jako například bílé tabule, byly dodány do více než 250 klášterů pro efektivnější vyučování i učení.

Osnovy pro tělesnou výchovu a sport byly přejmenovány na „pohybové vzdělání“ a budou předloženy ke schválení nejvyššímu představenstvu klášterních institucí. Ihned po schválení budou vzdělávací osnovy vyzkoušeny ve vybraných klášterních školách. Následně budou do těchto škol dodány cvičební a sportovní pomůcky a budou také vyškoleni učitelé tělesné výchovy a sportu.

Pro zajištění řádné údržby a provozování vodovodních zařízení v klášterních školách bylo také vyškoleno celkem 40 vodních správců (6 mnišek a 34 mnichů) z 32 klášterních škol.

Ochrana dětí

Přibližně 39 učitelů z různých klášterních škol po celé zemi bylo proškoleno v oblasti ochrany práv dětí. Celkově zatím prošlo školením celkem 64 učitelů z 56 klášterů v Bhútánu. Tito učitelé mají nyní potřebné schopnosti k rozpoznání příznaků zranitelnosti dětí a k identifikaci potřeb dětských mnichů a mnišek, aby jim mohla být poskytnuta odpovídající péče.

Abychom zajistili zevrubnou znalost dětských práv a účast dětí na rozhodování, UNICEF podpořil školení mladých mnichů a mnišek zaměřené na prevenci násilí na dětech. Více než 1500 mladých mnichů a mnišek ze 35 klášterních škol získalo znalosti a dovednosti týkající se ochrany před násilím a vykořisťováním, včetně toho, jak násilí předcházet, rozpoznat a nahlásit.

Pomoci malým mnichům a mniškám v Bhútánu můžete jakoukoliv částkou prostřednictvím tohoto formuláře.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: