Spolupráce UNICEF s Univerzitou Karlovou

Publikováno dne 02.07.2020

29. června 2020 podepsali zástupci obou institucí partnerskou smlouvu v prostorách Karolina.

Úmluva o právech dítěte všem dětem zaručuje právo na kvalitní vzdělání. 59 milionů dětí po celém světě však stále nemůže nastoupit ani do první třídy. I proto český UNICEF spojil síly právě s Univerzitou Karlovou.

„Vzdělání je nejlepší investicí, kterou můžeme udělat – jako jednotlivci, společnost i jako celé lidstvo. Univerzita Karlova, jako nejvýznamnější vzdělávací instituce u nás, má přitom od svého založení důležitý mezinárodní rozměr. Věřím, že spolupráce přinese jak širší využití českého výzkumu a inovací v terénních programech, tak praktické zkušenosti studentů s činností mezinárodní organizace,“ uvedla Ing. Pavla Gomba, výkonná ředitelka české pobočky UNICEF.

„Dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Českým výborem UNICEF je velice dobrou zprávou. UNICEF hraje klíčovou roli při ochraně a zlepšování životních podmínek těch nejpotřebnějších a nejslabších – dětí. Univerzita Karlova má zase ve svých řadách mnoho odborníků, kteří myšlenku UNICEF rádi pomohou šířit a propagovat,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Zástupci obou institucí stvrdili spolupráci podpisem partnerské smlouvy.
© Zbyněk Riedl

Obě instituce podpisem smlouvy stvrdily svůj společný zájem na všeobecném rozvoji humanity a solidarity a při naplňování cílů a zásad Úmluvy o právech dítěte jako věci obecného zájmu na národní i mezinárodní úrovni. Univerzita Karlova se bude aktivně podílet při realizaci kampaní UNICEF, a to prostřednictvím publikační, odborné či přednáškové činnosti.

Studenti UK rovněž získávají možnost stáží v UNICEF. „Řada studentů UK už u nás stáž úspěšně absolvovala; naše smlouva o partnerství však dává stážím a dobrovolnictví formálnější rámec. Studenti se podílejí na přípravě a uskutečnění globálních kampaní UNICEF, organizaci benefičních akcích, poznají i naše administrativní zázemí, pomáhají s překlady… Dlouhodobým stážistům je zadávána realizace samostatných projektů. Takže je vítán každý, kdo se nebojí výzev, chce přiložit ruku k dílu a dokázat něco velkého,“ říká ředitelka Gomba v rozhovoru pro magazín Forum.

© Zbyněk Riedl

Nejbližší konkrétní příležitostí spojit hlas a síly je globální kampaň Light Up Blue, která chce 20. listopadu upozornit na problémy dětí ve světě, včetně překážek v přístupu ke vzdělání. Karolinum se připojí k dalším ikonickým objektům ve světě, jako je třeba budova Opery v Sydney, athénská Akropole, skalní město Petra v Jordánsku anebo Empire State Building v New Yorku, které se nasvítí do modra na podporu dětských práv.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: