České děti: Jak jsme na tom? | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

České děti: Jak jsme na tom?

Publikováno dne 08.11.2018

Praha (7. listopadu 2018) – Český výbor pro UNICEF uspořádal společně s Výborem pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky seminář „České děti: jak jsme na tom?“

Výkonná ředitelka UNICEF ČR, Pavla Gomba, úvodem představila výsledky výzkumu Mladé hlasy, který UNICEF ČR provádí jednou za 8 – 9 let. Jedná se o unikátní průzkum mínění vždy jedné generace českých dětí, založený na osobních rozhovorech s dětmi v jejich domácím prostředí.

Často se mluví o tom, že děti jsou naše budoucnost. Je proto důležité vědět, co české děti prožívají, co očekávají od budoucnosti a také co si myslí o společnosti, ve které vyrůstají. Přesně na tyto oblasti jsme se jich ve výzkumu Mladé hlasy zeptali, “ uvedla Pavla Gomba.

A co z výzkumu vyplývá? 9 z 10 českých dětí si myslí, že pomáhat ostatním je důležité. Z hodnot, které se v rodině dětem předávají, je pro děti nejdůležitější pravda. Zájem dětí zůstat v dospělosti v České republice klesá, čtvrtina českých dětí je rozhodnuta žít v dospělosti jinde. Konflikty v rodině vnímají děti velmi citlivě. 14 % českých dětí uvedlo, že se v rodině setkávají s násilím. 

Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF ČR, představila výsledky výzkumu Mladé hlasy
©UNICEF/Svatoš

Andrés Franco, zástupce ředitele centrály UNICEF v Ženevě, na semináři ocenil dlouhodobou spolupráci České republiky s organizací UNICEF a promluvil o situaci dětských práv v mezinárodním kontextu. Informoval o opakovaném doporučení ostatních zemí zřídit v České republice institut dětského ombudsmana:

Měl by to být člověk, co bude mluvit za děti systematicky a profesionálně, bude naprosto nezávislý a měl by řešit konkrétní případy porušení práv dítěte.

Na závěr Andrés Franco podotkl, že rok 2019 jako doba 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte bude pro Českou republiku ideální dobou pro tento krok k zlepšení ochrany dětských práv.

Andrés Franco, zástupce ředitele centrály UNICEF
©UNICEF/Svatoš

K  tématu dětské chudoby vystoupily zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí Linda Sokačová a Marta Miklušáková za Agenturu pro sociální začleňování. Činnost Českého červeného kříže v sociální oblasti představila ředitelka Azylového domu pro matky s dětmi ve Svitavách Miroslava Burešová. O aktivitách týkajících se dětí promluvila v zastoupení veřejné ochránkyně práv Petra Šuplerová. 

Problematiku dětí jako obětí trestných činů zdůraznila Jana Procházková, klinická psycholožka a soudní znalec. K problematice rozhodování soudů v záležitostech týkajících se dětí vystoupila Dita Lukášová zastupující Spolek rodinně právních a opatrovnických soudců.

Věřím a udělám vše pro to, abychom k 30. výročí přijetí Úmluvy o právech dítěte v ČR za rok mohli představit zcela jasný posun a konkrétní opatření ve prospěch spokojeného života všech našich dětí.  Za ten rok bychom již měli mít přijata opatření v boji s dětskou chudobou, dětského ombudsmana a posílení justice v opatrovnických věcech včetně nároku dítěte jako účastníka soudního řízení na právní zastoupení,“ uzavřela seminář Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku.

Andrés Franco, zástupce ředitele centrály UNICEF
©UNICEF/Svatoš
PaedDr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku
©UNICEF/Svatoš
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: