Česká města budou přátelštější k dětem | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Česká města budou přátelštější k dětem

Publikováno dne 16.06.2022

Sdílení dobré praxe z oblasti prorodinné politiky na lokální úrovni a praktických zkušeností s implementací celosvětové iniciativy Child Friendly Cities (CFCI neboli Města přátelská k dětem) bylo cílem konference, kterou pro zástupce měst a obcí zorganizovala česká pobočka UNICEF společně s městem Český Krumlov dne 9. června.

Cílem tohoto projektu, který UNICEF iniciuje po celém světě, je motivovat města k tomu, aby při svém rozhodování zohledňovala práva a potřeby dětívytvořila vstřícné prostředí, kde děti mohou bezpečně rozvíjet své schopnosti a přímo se podílet na rozhodování v oblastech, které se jich týkají.

 „V projektu Město přátelské k dětem jde o mnohem víc než jen vytvářet pro děti zdravé, stabilní a bezpečné prostředí. Je i o tom vytvářet prostředí, které je k nim férové, kde děti mají svůj hlas a tomu hlasu je nasloucháno. A to nejen formálně, ale se vší vážností. Žijeme ve společnosti, která dětem málo naslouchá. Děláme významná rozhodnutí, aniž bychom znali názor jedné čtvrtiny naší populace, kterou děti představují. O dětech se často uvažuje jako o budoucích občanech, ale ony s námi žijí právě teď. Město přátelské k dětem je přátelské nejen k dětem samotným, ale ve svém důsledku k nám všem,“ uvedla výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.

Ocenila také to, že prvním městem v Česku, které s UNICEF uzavřelo rámcovou smlouvu o spolupráci na projektu CFCI, je právě Český Krumlov.

Podstatu projektu a jeho důležitost akcentovala výkonná ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba.
© Lubor Mrázek

„Když se někdo přistěhuje do Krumlova z velkého města, říkají, že je to pro ně obrovská úleva. Prý se na tom našem malém městečku jejich děti dostanou všude pěšky a mají tu obrovský výběr zájmových útvarů. Můžou samy na zimní stadion nebo do plavečáku. Cítíme, že naše město je bezpečné. To je pro nás ta největší odměna,“ sdílel s publikem pozitivní ohlasy obyvatel starosta města Dalibor Carda.

Starosta Českého Krumlova Dalibor Carda se s účastníky konference podělil o své zkušenosti a také o pozitivní ohlasy obyvatel, které dostává.
© Lubor Mrázek

„V Českém Krumlově dlouhodobě podporujeme aktivity pro děti, ať už to jsou volnočasové, sportovní či kulturní organizace a spolky nebo jednorázové akce pro rodiny s dětmi. Z našeho programu podpory každoročně rozdělíme okolo 8 milionů, z čehož nejméně polovina je rozdělena právě těmto organizacím, spolkům a jedincům, kteří se věnují dětem. Český Krumlov je z našeho pohledu ideálním adeptem na to stát se držitelem certifikátu Město přátelské k dětem,“ dodal místostarosta Českého Krumlova Ivo Janoušek.

Ivo Janoušek, místostarosta Českého Krumlova, účastníkům konference popsal, jak město podporuje nejrůznější aktivity pro děti.
© Lubor Mrázek

Nastavení fungování a implementaci iniciativy Města přátelská k dětem v Německu účastníkům konference představil ředitel Advocacy (Obhajoby dětských práv) Německého výboru pro UNICEF, pan Sebastian Sedlmayr. 

Ten ve svém příspěvku pohovořil o jednotlivých cílech iniciativy CFCI, mezi které zařadil jednání s politiky, šíření osvěty o dětských právech na veřejnosti a péče o děti samotné. Jedním z dlouhodobých konceptů jsou hřiště, která plánují samy děti. Zdůraznil, jak je důležité, aby měly děti vlastní radu a také svého ombudsmana.

Ředitel Advocacy v německé pobočce UNICEF představil fungování a implementaci projektu.
© Lubor Mrázek

Praktické zkušenosti s přistoupením k iniciativě na lokální úrovni s účastníky konference sdílel starosta německého města Weil am Rhein, pan Wolfgang Dietz.

Pan Dietz uvedl, že součástí CFCI je také stavba a údržba škol a školek, zajišťování sociálních pracovníků, budování míst pro setkávání mládeže a prázdninové programy pro teenagery. Ve městě o 31 tisících obyvatel, kde působí jako starosta, funguje 20 školek, pro děti mladší 3 let má město na 160 různých míst, kam je rodiče mohou vzít. 

Děti ve Weil am Rheinu také mají šanci se podílet na rozhodování o svém městě prostřednictvím vlastního sněmu, který funguje již od roku 1993. Sněm se může vyjadřovat k jednotlivým konceptům plánování, účastnit se debat o záležitostech, které se jich týkají, a má od města vlastní rozpočet v přibližné výši 50 tisíc korun (2 tisíce euro).

S implementací CFCI má bohaté zkušenosti pan Wolfgang Dietz, který je starostou německého města Weil am Rhein. V jeho městě mají děti vlastní sněm a rozpočet.
© Lubor Mrázek

Zatímco v Německu je v současné době držitelem certifikátu Město přátelské k dětem celkem 11 municipalit a dalších 21 se jich nachází v akreditačním procesu, v České republice iniciativa prozatím žádné členy nemá. Město Český Krumlov je tak prvním městem v České republice, které se uchází o mezinárodní certifikaci Město přátelské k dětem. Aby ji mohlo získat, musí projít akreditačním procesem, a dosáhnout tak všech dohodnutých kritérií a stanovených cílů, které si společně s Českým výborem pro UNICEF stanoví.

Řečníky dopoledního bloku konference byli také dva mladí občané Českého Krumlova. Žákyně českokrumlovské základní školy Adéla ocenila, že žáci její školy se mohou podílet na jejím chodu a sama je součástí školního parlamentu. Podotkla také, že jí ve městě chybí ekologická osvěta. Vojtěch, student místního gymnázia, pochválil Krumlov mimo jiné za bohatý výběr sportů a fakt, že jsou sportoviště snadno dostupná a na jednom místě. Všiml si také, že město je nyní více proobčanské a zaměřuje se na děti.

Konference dala svůj hlas také mladým občanům Krumlova. Adéla vyzdvihla fakt, že žáci její školy se podílí na jejím chodu a funguje tam školní parlament.
© Lubor Mrázek
Gymnazista Vojtěch pochválil Krumlov mimo jiné za proobčanský přístup.
© Lubor Mrázek

V odpoledním bloku se uskutečnila diskuse odborníků a zástupců měst a obcí České republiky na téma, co pro rodiny a děti konkrétně dělají a jaké jsou jejich praktické zkušenosti s realizací těchto aktivit na lokální úrovni. Za cenné poznatky a velký přínos děkujeme:

  • Daně Kopecké, vedoucí sociálních služeb Arpida, centra pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.,
  • Haně Šustrové, krajské koordinátorce v Jihočeském a Plzeňském kraji, Síť pro rodinu, z.s.,
  • Evě Farkové, předsedkyni Komise pro rodinu a seniory Trhové Sviny a místopředsedkyni MC Trhováček,
  • Aleně Novákové, zastupitelce obce Křemže a koordinátorce MC Křemílek,
  • Kevinu Wrobelovi, členovi Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy,
  • Marii Hluškové, předsedkyni spolku Paventia z.s.,
  • Martinu Suchánkovi, zastupiteli města Kutná Hora.
Součástí odpoledního bloku byla přínosná panelová diskuse s odborníky a zástupci měst.
© Lubor Mrázek

Města přátelská dětem je iniciativa vedená UNICEF, která podporuje městské samosprávy při naplňování práv dětí na místní úrovni a vychází z Úmluvy OSN o právech dítěte. V rámci této iniciativy se rozvíjí síť, která sdružuje státní správu a další zúčastněné strany, např. soukromý sektor, akademická obec, média, a hlavně samotné děti.

Iniciativu zahájily v roce 1996 UNICEF a Program OSN pro lidská sídla s cílem učinit z měst místa vhodná k životu pro všechny s myšlenkou, že blaho dětí je hlavním ukazatelem zdravého životního prostředí a demokratické společnosti.

Děkujeme městu Český Krumlov za hostování konference a pomoc s organizací. 

Všem mluvčím a také divákům děkujeme za účast!

Konference Město přátelské k dětem, Český Krumlov 9. 6. 2022
© Lubor Mrázek
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: