Právě probíhá Měsíc dobročinné závěti | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

Právě probíhá Měsíc dobročinné závěti

Publikováno dne 01.09.2021

Od 13. září do 12. října lze proplatit notářský poplatek za sepsání závěti všem lidem, kteří se rozhodnou obdarovat libovolnou charitativní organizaci.

UNICEF ČR je členem koalice Za snadné dárcovství, která sdružuje hlavní české neziskové organizace a o možnosti pomoci formou odkazu v závěti informuje v kampani Závěť pomáhá.

Mezinárodní den závětí, který připadá na 13. září, připomíná lidem v desítkách zemí po celém světě význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Koalice Za snadné dárcovství při příležitosti Mezinárodního dne závětí každoročně vyhlašuje Měsíc dobročinné závěti. V období od 13. září do 12. října všem dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti.

Darů ze závěti na programy UNICEF v poslední době přibývá. Tato podpora zajišťuje pitnou vodu, výživu a vzdělání nejohroženějším dětem,” vysvětluje Pavla Gomba, ředitelka české pobočky UNICEF. “Jsou to jednotky případů ročně, ale vždy jde o peněžní nebo majetkové dary vyšší hodnoty. Pro naše příznivce to je způsob, jak může jejich přesvědčení pokračovat i poté, co už tady oni sami nebudou.

Cílem kampaně je upozornit, že prostřednictvím dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm.

Dary ze závěti jsou v charitě velkým globálním trendem. V zemích, jako je Francie, Německo, Velká Británie, Nizozemsko nebo USA, je pořizování závětí běžnou praxí.

Přeji si poplatek proplatit, jak na to?

Po návštěvě u notáře kontaktujte pracovníky koalice Za snadné dárcovství na zaveti@snadnedarcovstvi.cz, nebo na telefonu 608 177 345. A pak stačí poslat tyto dokumenty – buď elektronicky, nebo poštou:

  1. Doklad o zaplacení notářského poplatku
  2. Závěť, či její část, ze které je patrné jméno zůstavitele, dobročinná organizace a výše daru
  3. Číslo bankovního účtu zůstavitele, na který bude zaslán příspěvek na notářský poplatek.

V případě, že si tak zůstavitel přeje, může ostatní citlivé údaje zakrýt (obzvláště jména a názvy subjektů, které nejsou pro žádost o proplacení relevantní). Jakmile všechny potřebné podklady obdrží, potvrdí koalice Za snadné dárcovství přijetí a zprocesuje platbu.

Kolik lidí v Česku vlastně sepíše poslední vůli?

Z průzkumu agentury STEM/MARK z roku 2019 vyplývá, že závěť v České republice sepsalo nebo se chystá sepsat 47 % lidí z generace nad 50 let. Zájem o závěť do velké míry určují vztahy v rodině. Podle průzkumu se lidé, kteří se po svém úmrtí obávají sporů mezi pozůstalými, rozhodnou závěť sepsat častěji. Hlavní výhodou závěti je podle dotázaných jasné rozdělení majetku, které předchází případným dohadům mezi pozůstalými.

Jak vnímají Češi darování ze závěti?

Darování ze závěti je především řešením pro lidi bez příbuzných, jejichž majetek tak nepropadne státu. Každoročně státu propadá majetek v průměrné hodnotě 275 milionů korun. Lidé v Česku, kteří nemají zákonné dědice, často přemýšlí o tom, co po sobě zanechají, takže je toto téma neuráží – naopak, vítají další možnost, kterou mohou při tomto důležitém rozhodování zvážit.

Co vše se dá odkázat v závěti na pomoc dětem?

Mnoho lidí si myslí, že je možné odkázat jen peníze, ale způsobů, jak pomoci, je celá řada. Například pan Radek Tušla z Prahy nám v loňském roce odkázal svůj byt v hodnotě 2,6 milionu korun a své úspory na vkladní knížce. Pan Jaromír Málek z Domaslavic zase odkázal majetek v celkové výši 3,3 milionu korun dvěma neziskovým organizacím včetně UNICEF, z toho část prostředků ze stavebního spoření. Již v tuto chvíli tyto prostředky pomáhají zajistit pitnou vodu, výživu, zdravotní péči a kvalitní dostupné vzdělání dětem v nejchudších zemích světa.

Jak funguje praxe darů ze závětí v zahraničí?

Dary ze závěti jsou v charitě velkým globálním trendem. V zemích, jako je Francie, Německo, Velká Británie, Nizozemsko nebo USA, je pořizování závětí běžnou praxí. V loňském roce získal UNICEF díky darům ze závěti celosvětově 116 milionů dolarů. Nejštědřejší dárci ze závěti jsou v Japonsku. UNICEF na sklonku loňského roku navázal spolupráci s Mezinárodní unií notářství (UINL), která bude informovat notářské organizace v 89 zemích světa o možnostech finanční a další podpory programů UNICEF na pomoc dětem.

Pro informace o dědickém řízení doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného notáře, který je osobou nejpovolanější a zajisté Vám rád poradí. Pokud si přejete získat již podrobné informace o konkrétním dědickém řízení, sepsání nebo změně Vaší závěti, doporučujeme obrátit se na notáře v místě Vašeho bydliště. S jeho vyhledáním Vám může pomoci Notářská komora ČR (Apolinářská 12/442, tel. 224 921 258).

Další informace o darování ze závěti najdete na www.jaknapsatzavet.cz

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: