Co jsme díky Vám dokázali v roce 2018

Jaký byl rok 2018 s UNICEF a co všechno jsme díky Vám pro děti po celém světě v uplynulém roce udělali?

Výsledky práce UNICEF v roce 2018

Každý den roku 2018 pomáhali pracovníci UNICEF zajistit dětem z nejchudších zemí světa a krizových oblastí pitnou vodu, výživnou stravu, přístup ke zdravotní péči, hygienickému zázemí a vzdělání, bezpečné přístřeší a ochranu před násilím a zneužíváním. Díky Vaší podpoře jsme v roce 2018 mohli být všude tam, kde nás děti momentálně potřebují nejvíce – děkujeme!

©UNICEF/Mawa
©UNICEF/Mawa

Díky stálému zastoupení UNICEF ve všech zemích můžeme okamžitě poskytovat neodkladnou humanitární pomoc i v těch nejodlehlejších oblastech a v krizových situacích přírodních a válečných katastrof – letos například v suchem sužovaném Jižním Súdánu, malým Rohingyům v Myanmaru a Bangladéši nebo v Jemenu, kde děti právě teď ohrožuje podvýživa a epidemie cholery.

To vše je možné díky 41 210 Přátelům dětí, jednorázovým dárcům a dobrovolníkům, 56 školám a více než 70 firemním partnerům, kteří v uplynulém roce programy na pomoc dětem podpořili.

Co všechno jsme díky Vám ​v uplynulém roce udělali pro děti po celém světě zachycuje stručný Přehled roku 2018.

Děkujeme, že s Vaší pomocí můžeme počítat!

Tisk