11 krizí roku 2023 | UNICEF Česká republika

Nastavení cookies

Na těchto stránkách fungují cookies, které nám pomáhají zajišťovat funkčnost webu. Více o cookies

11 krizí roku 2023

Publikováno dne 01.03.2023

11 nejhorších míst pro děti v roce 2023

Dětí, které potřebují humanitární pomoc, je dnes nejvíce od dob 2. světové války.

Po celé Zemi čelí děti a jejich rodiny smrtící kombinaci krizí, od válek a vysídlení přes epidemie nemocí až k podvýživě. Klimatická krize tyto krize prohlubuje a vynáší na světlo další. Toto je 11 humanitárních krizí současnosti, které vyžadují naši pozornost:

Jižní Súdán

Bezprecedentní záplavy v Jižním Súdánu měly na zdejší rodiny zdrcující dopad. Úroda byla zničena, pastvy pro dobytek zatopeny, rodiny přišly o živobytí a byly nuceny opustit své domovy. V zaplavených regionech je na vzestupu podvýživa a některé komunity jsou bez okamžité pomoci ohroženy hladověním.

UNICEF v terénu zajišťuje monitoring a léčbu těžké podvýživy, která představuje pro zdejší děti jednu z nejsmrtelnějších hrozeb. Aby pomohl připravit rodiny na budoucí klimatické změny, UNICEF pomáhá s reorganizací infrastruktury tak, aby byla v případě budoucích povodní lépe chráněna.

V roce 2022 UNICEF v Jižním Súdánu zajistil suplementaci vitamínu A pro 2,4 milionu dětí ve věku od 6 to 59 měsíců, proočkoval 604 668 dětí proti spalničkám, zajistil přístup k pitné vodě pro 488 292 lidí a zahájil léčbu podvýživy u 260 506 dětí ve věku 0 až 23 měsíců.

Chlapec v zaplavené oblasti ve státě Jonglei v Jižním Súdánu.
© UNICEF/Naftalin

Jemen

Po osmi letech zuřícího konfliktu je systém, na kterém jsou jemenské rodiny závislé, na pokraji zhroucení. Od roku 2015 bylo zabito nebo zmrzačeno více než 11 tisíc dětí, zatímco válka, mohutné vysídlení a opakované klimatické změny zanechaly více než 2 miliony děti akutně podvyživených.

UNICEF je na místě a poskytuje zdravotnickou péči i potravinovou pomoc skrze síť komunitních pracovníků a dobrovolníků, kteří mimo jiné zajišťují včasnou detekci a léčbu dětské podvýživy. Terapeutická výživa RUTF je jedním z nejvíce efektivních nástrojů pro vypořádání se s podvýživou. Tato hutná, vysoce energetická pasta plná vitamínů a živin už pomohla milionům dětí po celém světě se zotavením a návratem do normálního života.

K 31. říjnu 2022 UNICEF v Jemenu zajistil primární zdravotní péči pro 2 285 750 žen a dětí, proočkoval 1 193 223 dětí ve věku od 0 do 59 měsíců proti dětské obrně a zajistil přístup k čisté pitné vodě pro 5 270 153 lidí.

Chlapec jí ze sáčku speciální terapeutickou stravu RUTF v terapeutickém centru UNICEF v guvernorátu Raymah v Jemenu.
© UNICEF/Al-Haj

Haiti

Politický chaos, civilní nepokoje a násilí gangů, obrovská chudoba a přírodní katastrofy: smrtící kombinace výzev, které dnes čelí rodiny s dětmi na Haiti. Propuknutí cholery v roce 2020 představuje pro děti další nebezpečí.

Navzdory extrémně nestálému prostředí v zemi UNICEF pracuje s partnery, aby krok za krokem ochránil rodiny před epidemií cholery. Distribuuje hygienické soupravy, tablety na čištění vody a cisterny s čistou pitnou vodou. V boji proti podvýživě UNICEF monitoruje růst dětí, aby včas zachytil příznaky těžké akutní podvýživy. Ohroženým dětem potom zajišťuje pomoc a léčbu v rámci mobilních klinik a dalších zařízení.

V roce 2020 UNICEF na Haiti zpřístupnil léčbu podvýživy pro 12 605 dětí ve věku 6 až 59 měsíců, v podporovaných klinikách a zařízeních poskytl základní zdravotní ošetření pro 479 332 žen a dětí a po celé zemi zajistil přístup k čisté pitné vodě pro 646 406 lidí.

Miminko je před podáním základního očkování váženo na terénní klinice poblíž Camp-Perrin na Haiti.
© UNICEF/LeMoyne

DRC Kongo

Eskalace ozbrojeného konfliktu a nedávné epidemie smrtících chorob si na dětech v DRC Kongo vybírají vysokou daň. V této zemi je druhý nejvyšší počet vnitřně vysídlených osob na světě. Ve stísněných životních podmínkách v uprchlických táborech, kde rodiny s dětmi musí přebývat, děti čelí nebezpečí násilí a nemocí.

Navzdory nepředvídatelné situaci v některých částech země UNICEF pokračuje v programech na pomoc nejzranitelnějším rodinám, včetně zajišťování pitné vody a hygieny, ochrany dětí a poskytování zdravotních a výživových služeb.

V uplynulém roce UNICEF v DRC Kongo zajistil pitnou vodu pro 202 816 lidí, hygienické potřeby pro 120 000 lidí, základní lékařskou péči pro 45 052 žen a dětí a výukové materiály pro 35 420 dětí.

Žena, která musela utéct z domova, když vypukly boje v provincii Severní Kivu, nabírá vodu do kanystru před místní školou.
© UNICEF/Bashizi

Pákistán

Silné povodně, které zasáhly většinu území Pákistánu v roce 2022, sice pominuly, ale krize, které místní děti čelí, zdaleka ne. Měsíce poté, co povodně zpustošily zemi, zůstávají rozsáhlé oblasti orné půdy a vesnic pod vodou. Miliony dívek a chlapců stále potřebují okamžitou pomoc pro záchranu života. Asi 8 milionů lidí je stále vystaveno nebezpečí povodní nebo žijí v blízkosti zaplavených oblastí. Mnoho rodin pořád přežívá v provizorních stanech podél silnic nebo poblíž sutin svého domova – často pod širým nebem, přímo u kontaminované a stojaté vody.

UNICEF pokračuje v reakci na naléhavé humanitární potřeby a zároveň obnovuje a rehabilituje stávající zdravotnická, vodovodní, hygienická a vzdělávací zařízení pro rodiny vracející se domů.

V roce 2022 UNICEF v Pákistánu proočkoval 11 593 027 dětí ve věku 0 až 59 měsíců proti dětské obrně, zajistil přístup k hygienickému zázemí a nezbytné hygienické potřeby pro 1 163 323 lidí, čistou vodu na pití, vaření a osobní hygienu pro 1 173 251 lidímikronutriční živiny v prášku pro 203 745 dětí.

Dívka plní vodou kbelík, který byl součástí hygienické sady distribuované UNICEF, v uprchlickém táboře v provincii Sindh v Pákistánu.
© UNICEF/Noorani

Burkina Faso

Křehký politický systém, dopady klimatické změny a ekonomická i zdravotní krize přispěly k tomu, že téměř 1,7 milionu lidí v Burkině Faso je vnitřně vysídlených 60 % z nich jsou děti. Úzkosti, deprese a každodenní stres s tím související má na emoční i fyzické zdraví dětí obrovský dopad.

Ve spolupráci s partnery se zde UNICEF zaměřuje především na zakládání prostor přátelských k dětem, která poskytují pravidelné a strukturované aktivity pro děti i dospívající. Tyto aktivity jim pomáhají lépe zvládat krizi, řešit problémy, regulovat své emoce a navazovat zdravé vztahy.

V uplynulém roce mohl UNICEF v Burkině Faso zajistit přístup k formálnímu i neformálnímu vzdělávání pro 1,1 milionu dětí, proočkovat proti spalničkám 339 455 dětí ve věku od 6 měsíců do 14 let a distribuovat nezbytné hygienické potřeby pro 583 333 lidí.

Dívka si hraje v prostoru pro děti, který podporuje UNICEF, ve Wedbare na severu Burkiny Faso.
© UNICEF/Dejongh

Myanmar

Prohlubující se občanský konflikt v Myanmaru stále dopadá na životy dětí a jejich rodin a zanechává 5,6 milionu dětí závislých na humanitární pomoci. Útoky ve školách a nemocnicích se v loňském roce objevovaly v alarmujícím počtu a bylo zaznamenáno násilí na dětech v ozbrojených konfliktech. Probíhající nepokoje znesnadňují přístup dětí ke zdravotním službám, včetně rutinního očkování, a hrozí tak celoživotním dopadem na zdraví myanmarských dětí.

Protože velké množství dětí zůstává neočkovaných, UNICEF usiluje o znovuobnovení očkovacích programů pro všechny ohrožené děti. Dále v Myanmaru pracuje na zlepšení přístupu dětí k bezpečnému vzdělávacímu prostředí a ve spolupráci s partnery rozvíjí osvětu o nebezpečí výbušné munice.

V roce 2022 UNICEF v Myanmaru zajistil dodávky vitaminu A pro 3 miliony dětí ve věku od 6 do 59 měsíců, primární zdravotní péči pro 458 141 žen a dětí, psychosociální podporu pro 206 681 dětí a jejich rodičů a osvětu o nebezpečí nášlapných min a nevybuchlé munice pro 128 185 dětí.

Specialista UNICEF na zdraví a výživu mluví se ženou, která drží své dítě během poradenského sezení ve východním státě Shan v Myanmaru.
© UNICEF/Oo

Palestina

Děti v Palestině nadále čelí vleklé bezpečnostní krizi a pokračující okupaci. Asi 2,1 milionu lidí – více než polovina z nich jsou děti – právě teď potřebuje humanitární pomoc.

Od roku 2009 UNICEF podporuje rodinná centra po celém Pásmu Gazy a poskytuje psychosociální pomoc dětem. Těm, které potřebují specializovanou péči – zažily násilí ve škole, ve svých domovech, na ulicích – je přidělen koordinátor, který přímo pracuje s celou rodinou. Tato rodinná centra fungují také jako bezpečná útočiště, kde si děti mohou hrát a zapojovat se do skupinových aktivit, což podporuje jejich zdravý vývoj. Zároveň se zde vzdělávají o hrozbách, kterým mohou čelit, včetně toho, jak rozpoznat výbušniny a další pozůstatky válečného konfliktu.

K 30. září 2022 UNICEF v Palestině zajistil primární zdravotní péči pro 41 676 žen a dětí, psychosociální podporu pro 14 582 dětí a jejich rodičů, výukové materiály pro 47 140 dětí a bezpečný přístup ke vzdělání pro 26 244 dětí.

Dívka stojí v kuchyni svého domu. Její rodině byla poskytnuta sociální ochrana a finanční pomoc pro rodiny, které byly postiženy eskalací násilí v pásmu Gazy v květnu 2021.
© UNICEF/Anas alBaba

Bangladéš

Zatímco uprchlická krize Rohingů už se táhne pátým rokem, Bangladéš nadále hostí stovky tisíc rohingských uprchlíků, kteří našli útočiště před extrémním násilí v Myanmaru v táboře Cox’s Bazar. V uprchlických táborech pro Rohingy je sice zajištěno základní zázemí, děti zde ale ohrožují infekční nemoci, podvýživa, nerovný přístup ke vzdělávání a další hrozby, jako je násilí a zneužívání.

UNICEF pokračuje v programech na podporu dětí Rohingů a jejich rodin, včetně zajišťování zdravotnických a vzdělávacích prostorů, a také ve zlepšování přístupu k základním službám pro děti s postižením.

V uplynulém roce UNICEF v Bangladéši přijal k léčbě podvýživy 12 061 dětí do věku 5 let, zajistil dodávky vitamínu A pro 1 572 454 dětí ve věku 6-11 měsíců a 12 325 284 dětí ve věku 12-59 měsíců a dodal odčervovací tablety pro 90 595 dětí v uprchlických táborech ve věku 24-59 měsíců. Po povodních v červnu 2022 zajistil UNICEF v oblasti pitné vody a hygieny rychlou pomoc pro 1,7 milionu lidí. V okrese Cox’s Bazar získalo díky UNICEF 96 322 lidí přístup k nezávadné pitné vodě.

Rohingské dívky ve vzdělávacím centru UNICEF v uprchlickém táboře v Bangladéši.
© UNICEF/Lateef

Sýrie

Více než dekádu trvající humanitární krize zanechala děti v Sýrii napospas jedné z nejhorších krizí světa. Dvě třetiny populace potřebují humanitární pomoc. Zhoršující se ekonomická situace, pokračující násilí, masové vysídlení a zdevastovaná veřejná infrastruktura, to je obraz současné Sýrie. A také jedna z největších vzdělávacích krizí v novodobé historii, ve které platí za válku obrovskou daň celá generace syrských dětí.

UNICEF působí v Sýrii už více než 50 let. Sužovaným dětem poskytujeme přístup ke vzdělání, psychosociální podporu a dospívajícím dětem také rozvoj dovedností potřebných pro pracovní trh. V rámci humanitární reakce na zimní období UNICEF s partnery poskytl teplé zimní oblečení, palivo pro topení ve školách a neformálních školních zařízeních a také izolaci oken, aby se děti mohly učit i v mrazivém zimním počasí.

V roce 2022 UNICEF po celé Sýrii proočkoval 2 337 945 dětí proti obrně, zajistil přístup k pitné vodě na pití, vaření a osobní hygienu pro 4 752 572 lidí a poskytl osvětu o nebezpečí výbušné munice pro 1 242 102 dětí a jejich rodičů.

Dívka kreslí v předškolní třídě ve škole v Homs City v Sýrii.
© UNICEF/Nader

Keňa

Čtyři neúspěšná období dešťů jdoucí po sobě způsobily, že Keňa dnes zažívá nejhorší sucho za posledních 40 let. Bez vody nemohou růst plodiny a umírají domácí zvířata. Ztráta výživného jídla v kombinaci s chatrným přístupem k hygieně způsobila, že stovky tisíc dětí nyní vyžadují léčbu podvýživy. Imunitní systém těchto dětí je slabý, takže jsou náchylné k opožděnému vývoji a nemocím.

Ve spolupráci s dalšími agenturami OSN a organizacemi UNICEF pomáhá vládě zajišťovat nezbytnou humanitární pomoc lidem sužovaným suchem, povodněmi a epidemiemi nemocí. Přímo v komunitách naši pracovníci provádějí monitoring dětské podvýživy, distribuují terapeutickou stravu RUTF a pracují na opravě vrtů, aby pomohli místním komunitám zlepšit přístup k životně důležité pitné vodě.

K říjnu 2022 UNICEF přijal v Keni k léčbě těžké akutní podvýživy 66 737 dětí, zajistil pitnou vodu pro 852 534 lidí, přístup ke zdravotním službám pro 367 575 lidí a vzdělání pro 45 230 dětí.

Lidé si nabírají vodu u pumpy poháněném solárním čerpadlem instalovaným UNICEF v Garisse v Keni.
© UNICEF/Kidero

Děti strádající podvýživou, infekčními onemocněními, nedostatkem pitné vody, násilím a válečnými konflikty po celém světě můžete podpořit libovolným jednorázovým darem na konkrétní sbírku nebo zakoupením skutečných humanitárních pomůcek – Dárků pro život. Jen díky dlouhodobé podpoře dárců může UNICEF i nadále pracovat každý den všude tam, kde je situace dětí nejtíživější. Děkujeme.

Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci:
Vaše pomoc je pomocí dětem
Takto můžete pomoci: