Věnujte UNICEF věcnou podporu

V roce 2013 UNICEF dopravil humanitární pomoc v hodnotě 2,8 miliard dolarů.
V roce 2013 UNICEF dopravil humanitární pomoc v hodnotě 2,8 miliard dolarů. © UNICEF/NYHQ2011-2453/BRIAN SOKOL

Možnost podpořit UNICEF věcným darem je pro privátní sektor stále oblíbenější formou filantropie. Hlavně v případech humanitární krize je pro UNICEF věcná podpora velmi cenná. 

Vzhledem k finančně náročné logistice pomoci v rozvojových zemích a nutnosti pomoc distribuovat do několika dnů  nebo dokonce hodin od vyhlášení stavu humanitární krize, UNICEF příjmá věcnou podporu jenom pokud partner splňuje následující podmínky:

  • Věcná podpora musí mít hodnotu minimálně $50,000.
  • Dar musí odpovídat potřebám určených UNICEF, cílům a pravidlám organizace.
  • V případě daru ve formě produktů, musí být tyto produkty nové, nepoužité a odpovídat standardům stanovených UNICEF.
  • UNICEF neakceptuje klinické testy zatím neschválených produktů v terénu.
  • UNICEF neposkytuje dárcům za věcnou podporou žádnou možnost propagace.
  • Dárce musí splňovat standardní požadavky pro dodavatele UNICEF.
  • Dárce musí na vlastní náklady doručit věcnou podporu do humanitárního skladu určeného UNICEF.
  • Dárce hradí také nepřímé projektové náklady. 

Více informací o distribuční divizi UNICEF naleznete zde.

Informace o základních humanitárních potřebách, jenž UNICEF distribuuje, jako i další fakta o objemu pomoci UNICEF dodané do jednotlivých zemích naleznete ve Výroční zprávě distribuční divize UNICEF, kterou najdete zde.

Pokud máte zájem stát se dodavatelem UNICEF, prostřednictvím katalogu UNICEF máte možnost zjistit, jaké humanitární potřeby standardně dodáváme. Katalog je dostupný online zde. Více o podmínkách naleznete na stránkách distribuční divize UNICEF.

UNICEF se řídí všeobecným směrnicemi OSN pro dodávky zboží a služeb. Každý dodavatel UNICEF se musí registrovat prostřednictví internetového portálu OSN United Nations Global Marketplace. Přihláška není zpoplatněna.