Práva dětí

Vzdělání patří mezi základní práva všech dětí. Každé dítě má právo usednout do školní lavice.
Vzdělání patří mezi základní práva všech dětí. Každé dítě má právo usednout do školní lavice. © UNICEF/Lovell

 

Všechny děti mají v životě jedno společné - svá práva

Před 25 lety složili zástupci většiny zemí světa slib všem dětem, že budou prosazovat a chránit jejich práva. Vznikla tak Úmluva o právech dítěte, která vyjmenovává všechno důležité, co mladé generace potřebují ke svému správnému vývoji, růstu a zapojení do společnosti. Úmluva o právech dítěte se vztahuje na všechny děti bez ohledu na to, kde se narodily, jakou mají barvu pleti či vyznání.

Za čtvrt století se díky podporovatelům UNICEF podařilo dosáhnout velkého pokroku: dvakrát více dětí než před 25 lety se dožije ve zdraví svých pátých narozenin, ještě nikdy v celé historii lidstva nechodilo do školy tolik dětí. Mnoho výzev je však ještě před námi. Více než 6,6 milionu dětí ročně zemře na choroby, jejichž vzniku umíme s pomocí lékařské péče zabránit. Miliony dětí stále nemají přístup ke vzdělání, nemají střechu nad hlavou, dostatek jídla či pitné vody. Některé jsou vystaveny násilí, zneužívání a diskriminaci.

Zjistěte více o Úmluvě o právech dítěte.

UNICEF proto spolupracuje s rodinami, komunitami a představiteli více než 190 zemí, aby se situace dětí změnila k lepšímu. Propagujeme a podporujeme právo dětí na kvalitní vzdělání, na zdravý život, na bezpečné dětství, na šetrné zacházení a také jejich právo vyjádřit vlastní názor. UNICEF se opírá o více než 60 let zkušeností a je jedinou organizací, kterou Úmluva o právech dítěte přímo zmiňuje jako odborníka na tuto oblast. Dlouhodobé problémy jsou mnohdy prohlubovány těmi, které přinesl nový způsob života. K tomu, aby nebylo na žádné dítě zapomenuto, vyvíjíme nové přístupy a snažíme se přijít s novými řešení stávajících problémů.

Naši kolegové v jednotlivých zemích distribuují životně důležité potřeby jako pitnou vodu, léky či moskytiéry, kromě toho poskytujeme také poradenství rodičům, komunitám i představitelům států zapojujících se do programů na ochranu dětí. Vytváříme příležitosti pro mladou generaci, díky kterým se naučí svobodně vyjadřovat své názory a být partnery v diskuzích o tématech, které se jich dotýkají. Využíváme náš vliv na nejvyšší představitele jednotlivých zemí, abychom prosadili dětská práva do zákonů a zvyklostí daných zemí.

Nejčastěji kladené otázky týkající se dětských práv.

Náš úkol ale nekončí. Chceme mít jistotu, že každé dítě má nejlepší možný start do života a na žádné dítě nebylo zapomenuto. Naplnění práv dětí pro nás znamená, že žádná ekonomická krize, klimatická změna či epidemie neohrozí pokrok, kterého jsme společně v oblasti práv dětí dosáhli.