Lidé

 

Tým UNICEF ČR

Pavla Gomba – výkonná ředitelka

Marie Kuntová – asistentka ředitelky

Hana Čermáková – Direct Marketing Manager

Aleš Foltýnek – Event & Volunteers koordinátor

Milena Grödlová – účetní a mzdová agenda

Jolana Kreisingerová – Pledge Loyalty Manager
 
Nicole Krinková – koordinátor programu dědictví (externista, dobrovolný spolupracovník) 
 
Eva Langerová – Corporate Partnerships Manager
 
Lucie Štěpánková – Communication Officer
 
Miroslav Svatoš – koordinátor projektu Face to Face
 
Lucie Vanderberg – Inspired Gifts Manager

Alena Vodičková – Sales Manager, koordinátor projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě

Marcela Zmrhalová – Direct Mailing Manager

                                                                                                              

Výkonná rada (statutární orgán)

Rosa Šimberská – předsedkyně (odborník na PR a práva dítěte)

Jiří Cívka (Senior PR Manager CZ & SK AXA Česká republika)

Gita Fuchsová (velvyslankyně ČR v Ghaně a dalších 9 přiakreditovaných zemích)

Jana Jež (bývalá ředitelka společnosti ERIKA, a.s., nyní se věnuje rozvoji společnosti beebi, s.r.o.)

Miloslava Nováková (ředitelka Corporate Affairs pro ČR a SR v mediální skupině MAFRA)

Irena Ondrová – místopředsedkyně (výkonná manažerka Centra kreativních průmyslů a podnikání UPPER při UTB ve Zlíně)

Miroslav Uřičař (partner advokátní kanceláře LEGALITÉ, s.r.o.)


Revizní komise

Anna Marková – předsedkyně (společník a jednatel společnosti ARSAKTA)
 
Tímea Barák (hlavní analytik Sekce řízení rizik a podpory obchodů v České národní bance)

Oldřich Černoch (člen dozorčí rady České pošty, s. p.)
 
Matěj Komora (Legal Counsel, EP Commodities, a.s.) 
 
 

Poradní komise

Jana Adamcová (novinářka a moderátorka)

Vít Bělohradský (producent)

Jitka Čvančarová (herečka a zpěvačka, vyslankyně dobré vůle UNICEF ČR)

Radovan Kareš (technicko-provozní ředitel Centra pro výzkum toxických látek MU Brno)

Ondřej Lokvenc (Global Chief Marketing Officer, Profireal Group SE)

Radim Pařízek (hudebník, majitel regionálních rádií Čas a Dálnice a televizní stanice Relax)
 
Tereza Pokorná (herečka, režisérka, spisovatelka, choreografka)
 
Liběna Rochová (oděvní designérka, patronka projektu Adoptuj panenku a zachráníš dítě)

Martin Rychlík (etnolog a publicista)

Zuzana Diniz Sousa (ředitelka marketingu vydavatelství BURDA Praha)

Petr Soukup (Managing Partner PR agentury Stance Communications, s.r.o.)

Sanjiv Suri (prezident Zátiší Group, a.s.)

Hana Šilhánová (socioložka, ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti)

Jana Vladarzová (podnikatelka spolupracující s Amway, tlumočnice-překladatelka)

Karel Voříšek (redaktor a televizní moderátor)